Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 13. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

Сутність і основні принципи фінансового планування

Фінансове планування - це система дій по складанню комплексу планів, що забезпечують оптимізацію управління фінансовими ресурсами в перспективі, їх формування і використання.

Фінансові ресурси підприємств - це сукупність грошових коштів, що залишаються (знаходяться) в розпорядженні підприємства в результаті розподілу і перерозподілу доходів і прибутку.

Фінанси - це той ресурс, який є базовою умовою розвитку і функціонування підприємства. Тому від рівня його обґрунтування залежить життєздатність підприємства, стійкість і надійність його розвитку.

У фінансовому плануванні забезпечується узгодження і акумулювання всіх планів підприємства: плану маркетингу, планів комерційної діяльності, плану по праці та заробітній платі, планів щодо витрат і собівартості та ін. Це зумовлює важливість та підвищену відповідальність за обґрунтованість, реалістичність і ефективність фінансового планування.

Фінансове планування вирішує наступні завдання:

- обґрунтування необхідного обсягу реалізації продукції і послуг для забезпечення досягнення поставлених цілей;

- досягнення такого валового доходу (валового прибутку), який забезпечує розширене відтворення;

- оптимізацію витрат на виробництво і реалізацію товарів і послуг;

- розрахунок і оптимізацію прибутку за її видів і складових;

- визначення найбільш раціонального розподілу і використання прибутку: формування фондів: резервного, накопичення, соціального розвитку, а також виплати дивідендів;

- оптимізацію податкових виплат.

Плани у фінансовому плануванні розробляються для підприємства і його структурних одиниць з метою визначення майбутніх фінансових результатів; встановлення цільових показників (фінансової ефективності й рентабельності) і лімітів (критичних витрат); обґрунтування фінансової спроможності бізнесу та його напрямків; ефективності реалізованих інвестиційних проектів.

Складання збалансованого фінансового плану - це процес пошуку компромісу між різними фінансовими показниками, що відображають різні сторони діяльності підприємства.

Оптимізація фінансових показників залежить від цілей функціонування підприємства. При цьому баланс фінансових можливостей означає поєднання бажаного і можливого. Критерієм оптимізації в комерційних організаціях може бути прибуток на вкладений капітал:

Процес фінансового планування включає кілька етапів, які в загальному розумінні властиві всім видам і типам планування:

- встановлення цілей фінансового розвитку підприємства;

- обґрунтування фінансових планових показників, їх взаємоув'язка та визначення системи реалізації планів;

- контроль (моніторинг) з подальшим (у разі необхідності) уточненням планових показників.

У загальному вигляді процес фінансового планування представлений на рис. 10.

Рис. 10. Основні етапи фінансову планування

У процесі фінансового планування можна виділити кілька етапів: на першому етапі задаються планові пропорції і показники (цільові), на другому - визначається їх співвідношення і кількісна взаємоув'язка, на третьому - аналізується, наскільки вони погіршуються порівняно з поточним періодом, якщо в останньому не було проблем ні з кредитоспроможністю, ні з ліквідністю підприємства.

Фінансове планування в плановій системі підприємства займає домінуюче становище, так як від якості розробки фінансових планів, як це було зазначено раніше, залежить життєздатність підприємства. У відповідності з цим при фінансовому плануванні необхідно забезпечити зв'язування показників і планів по горизонталі і по вертикалі. В табл. 18 наведено основні підсистеми планування та види фінансових планів.

Таблиця 18

Підсистеми та види планів у фінансовому плануванні

Підсистеми фінансового планування

Види розроблюваних фінансових планів

Період планування

Перспективне (стратегічне) фінансове планування

Прогноз балансу доходів і витрат; Прогноз прибутковості.

План за джерелами та використання інвестицій.

Прогноз руху грошових коштів (якщо реалізуються інвестиційні проекти).

Прогноз обсягу діяльності

3-5 років

Поточне фінансове планування

План обсягу діяльності.

План доходів і витрат за видами операційної діяльності.

План надходження і витрачання грошових коштів (баланс готівки).

Плановий баланс.

План за джерелами та використання інвестицій.

План за джерелами та використання фінансових ресурсів (зведений фінансовий план)

1 рік

Оперативне фінансове планування

Платіжний календар.

Касовий план.

План виручки (обороту доходів).

Виробнича програма.

План витрат (видами, статтями)

Декада,

місяць,

квартал

Як видно з табл. 18, фінансове планування включає систему планів, які вирішують ряд важливих завдань щодо надійного і сталого розвитку підприємства:

- наділяють вироблені стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників, що відображають збалансований і стійкий розвиток підприємства;

- визначають прийнятні межі витрат, необхідних для реалізації всієї сукупності планів підприємства;

- забезпечують синхронізацію і оптимізацію фінансових, грошових і ресурсних потоків у часі та обсягах;

- встановлюють стандарти для організації фінансової звітності, формуючи інформацію для розробки і коригування загальнофірмової стратегії.

Розробка фінансових планів є також одним з основних засобів контактів із зовнішнім середовищем: постачальниками, споживачами, дистриб'юторами, кредиторами, інвесторами. Від їхньої довіри залежать вартість активів підприємства; умови отримання кредитів; постачання товарів, що створює можливість забезпечити ефективну керовану діяльність підприємства. Тому фінансовий план має бути добре продуманий і серйозно обгрунтований.

Принципами фінансового планування з точки зору їх оптимізації і забезпечення реальності планів є:

- принцип фінансового співвідношення термінів використання і отримання фінансових коштів має збігатися з термінами;

- комплексності - передбачає розроблення системи фінансових планів у певній послідовності, взаємозв'язку, узгодженості;

- платоспроможності - забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємства на будь-якому відрізку часу;

- рентабельності - передбачає залучення позикових коштів лише в тому разі, якщо збільшується рентабельність власного капіталу;

- збалансованості ризиків, що передбачає фінансування найбільш ризикових вкладень проводити за рахунок власних коштів;

- пристосування до потреб ринку - зумовлює врахування кон'юнктури ринку, в тому числі інвестиційного, при виборі джерел ресурсного забезпечення, включаючи облік залежно від наданих кредитів;

- граничної рентабельності, що забезпечує оптимізацію обсягу капіталу, в тому числі позикового, структуру капіталу і т. д.;

- оптимізації податкових виплат за рахунок раціонального вибору виду діяльності, облікової політики, порядку віднесення витрат на собівартість.

Ці основні принципи фінансового планування враховуються при обґрунтуванні фінансових планів у комплексі з базовими принципами планування, викладеними раніше.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Планування та облік корпоративних фінансів
Стратегічне планування розвитку ланцюга поставок
СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ
Принципи і методи фінансового планування
Принципи організації фінансового менеджменту
Принципи підготовки фінансової інформації
Планування та облік корпоративних фінансів
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук