Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порівняльний підхід

Порівняльний підхід до оцінки акцій заснований на порівняльному підході визначення вартості власності (бізнесу) і використовує:

o метод ринку капіталу (вартості акціонерного товариства, аналогічного по величині і структурі акціонерного капіталу);

o метод угод (аналогічних за характеристиками і вартістю видів власності, пакетів акцій);

o метод коефіцієнтів (використанні галузевих фінансових і фондових коефіцієнтів).

Фінансові коефіцієнти: ліквідність, ділова активність, структура капіталу (платоспроможність), рентабельність.

Фондові коефіцієнти (ринкової активності, вартості та прибутковості звичайних акцій компанії) базуються на співвідношеннях ціни і певних параметрів пакетів акцій, доходу па одну акцію. В якості бази порівняння береться ціна однієї акції, міноритарного або мажоритарного пакета або 100% акцій. Потім проводиться порівняння параметрів оцінюваного пакета акцій з базовим.

Для цього порівняння використовують фондові співвідношення:

o ціни звичайної акції до чистого прибутку на акцію (Р/Е), Е - чистий прибуток на акцію розраховується як відношення чистого прибутку підприємства, отриманого за останній (звітний) рік за вирахуванням дивідендів на привілейовані акції, нарахованих за звітний рік, та кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу; Р - вартість акції;

o ціни звичайної акції (ринкової капіталізації) до виручці від (P/SR), де S - виручка, розрахована за російським бухгалтерським стандартам (близька за розміром до виручки, розрахованої за методикою IAS (US GAAP);

o ціни звичайної акції до руху грошових коштів (P/CF), де CF - величина грошового потоку, яка характеризує фінансову результативність діяльності підприємства;

o ринкової і балансової вартості акцій, що відображає ринкову капіталізацію підприємства і розмір його власного капіталу;

o розміру отриманих дивідендів і поточної котирування акцій (дивідендна дохідність).

В якості базового коефіцієнта частіше використовується відношення "ціна/прибуток", яке являє собою стосунків ціни акції до чистого прибутку підприємства. У якості бази для розрахунку цього коефіцієнта може бути обраний агрегований показник по групі однорідних підприємств.

(13.7)

Це відношення показує, яку частину доходу інвестори можуть заплатити за акцію. При цьому значний вплив на величину коефіцієнта надає думка інвесторів про перспективи зростання доходів та дивідендних виплат, ризики.

Якщо на ринку є перспективи зростання доходу і кон'юнктура поліпшується, то показник "ціна/прибуток" зазвичай зростає. Якщо акціонерне товариство збільшує капітал за рахунок резервів, поглинання (злиття) іншого товариства, то це сприймається як розвиток компанії та сприяє підвищенню вартості акцій.

Підвищення курсу акцій може піти і за випуском облігацій. Ефективне використання інвестицій, залучених випуском облігаційної позики, сприяє поліпшенню фінансового стану акціонерного товариства.

Концепція вартості акцій на фондовому ринку

Існує безліч теорій, що пропонують підходи до визначення вартості акцій на фондовому ринку (теорії портфеля, функціонального аналізу, циклів та ін). Вони тією чи іншою мірою грунтуються на стан фондового ринку, ринкової кон'юнктури, прибутковості акцій.

На ефективному ринку цінних паперів, на який не впливають які-небудь надзвичайні, нетипові обставини, ринкова вартість акції - це вартість у поточних цепах за угодами, укладеними протягом короткострокового періоду.

Ринкова (курсова) ціна акції - це ціна, за якою акція продається і купується на вторинному ринку.

Ринкова ціпа зазвичай встановлюється на фондовій біржі та відображає вартість акцій за умови великого обсягу угод. Біржовий курс визначається рівноважним співвідношенням попиту і пропозиції. Ціну пропозиції (офферту) установлює продавець, ціну попиту (бід) - покупець.

Котирування передбачає наявність двох цін:

1) ціна придбання, за якою покупець хоче придбати акції (ціна попиту), ціна бід (bid price);

2) ціна пропозиції, за якою власник або емітент хоче продати акції (оферта), - ціна пропозиції (offer price).

Між ними знаходиться ціна виконання угоди, тобто ціна реального продажу акцій, називається курсовою (ринковою) ціною.

Курсова вартість визначається під впливом пропозицій продавця і покупця цінних паперів, формула розрахунку цієї вартості (р):

(13.8)

При прогнозованому зростанні дивіденду і ризики.

. (13.9)

Протягом торгового дня біржі ціна продажу акції змінюється. Ціна, по якій відбувається перша угода купівлі-продажу, називається ціною відкриття, остання - закриття. Встановлюється вища, нижча і середня за період (тиждень, місяць, квартал, рік) ціни на акцію. Це дозволяє визначити тенденцію ринкової ціни акцій.

Курс акції - це співвідношення ринкової ціни акції та її номіналу:

(13.10)

деЛ - курс акції; К - ринкова ціна акції; N - номінальна ціна акції.

Приклад. Визначити курс акції, що продається за ціною 15 000 руб. при номіналі 10 000 руб.

Курс акції дорівнює 150 процентних пунктів, або просто 150.

Курс акцій постійно змінюється, і необхідно спрогнозувати тенденцію, спрямованість його зміни.

Показник, що відображає середню ціну акцій (інших цінних паперів) певної сукупності компаній, прийнято називати біржовим індексом.

Біржовий індекс дозволяє інвесторам, що вкладають гроші в цінні папери, оцінювати стан фондового ринку в цілому, активів і пінних паперів окремих компаній.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до формування систем
Порівняльний підхід
Порівняльний підхід. Методи
Оцінка вартості підприємства (бізнесу) на основі порівняльного підходу
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Оцінка вартості акцій
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Вартість власного капіталу
Оцінка вартості опціонів і ф'ючерсів
Вартість акцій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси