Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік операцій з комерційними (товарними) векселями у векселедавця і у векселедержателя

Основними документами, регулюючими віднесення векселів до категорії комерційних (товарних) і їх бухгалтерський облік, є постанова Уряду РФ від 26 вересня 1994 року № 1094 "Про оформлення взаємної заборгованості підприємств і організацій векселями єдиного зразка та розвитку вексельного обігу" і лист Мінфіну Росії від 31 жовтня 1994 р. № 142 "Про порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій із векселями, застосовуваними при розрахунках організаціями за поставку товарів, виконані роботи та надані послуги". І покупець, і продавець (постачальник) повинні вести облік комерційних (товарних) векселів на рахунках розрахунків 60, 62 за номінальною вартістю, тобто в розмірі вексельної суми. Цими нормативними документами відзначаються наступні найбільш важливі положення:

o рекомендуються єдині зразки бланків простого та переказного векселя, які за дорученням Мінфіну Росії регламентуються Федеральним казначейством;

o використовуються комерційні векселі лише юридичними особами, зареєстрованими й розташованими на території РФ;

o комерційні векселі застосовуються при укладенні угод на термін не більше 180 днів;

o забороняється використовувати комерційні векселі організаціям, які знаходяться на бюджетному фінансуванні.

Дана нормативна база не застосовується до векселів, випущених комерційними банками.

При наявності у підприємства дебіторської заборгованості конкретного контрагента та отримання від нього комерційного (товарногоJ векселя означає переоформлення заборгованості, тобто одержання не самого платежу, а тільки його гарантії. Сама дебіторська заборгованість продовжує значитися в обліку на рахунках 62 або 76.

Важливою умовою віднесення векселя до категорії комерційних (товарних) є його одержання в рахунок оплати за реалізовану продукцію (роботи і послуги) і збереження заборгованості одного і того ж особи, але при цьому відбувається трансформація заборгованості за продукцію заборгованість за векселем.

Векселі, видані покупцем продукції, враховуються у організації-покупця на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", субрахунок "Векселі видані" (далі - 60 вв); векселі, отримані організацією-продавцем, відображаються на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Векселі отримані" (далі - 62 вп). Кредиторська заборгованість за векселями, виданими покупцем (кредит рахунку 60вв), в обліку відображається повною вексельній сумі.

Відсотки, сплачені за векселем, відображаються за дебетом рахунків 91 "Інші доходи і витрати" або 97 "Витрати майбутніх періодів". В цілях рівномірного щомісячного включення процентів на операційні витрати доцільно обліковувати їх як витрати майбутніх періодів.

З 1 січня 2009 р. покупцеві, расплатившемуся векселем, стало простіше застосовувати до відрахуванню ПДВ зі своєї покупки. Для цього необхідно перераховувати суму податку компанії-продавцю окремим платіжним дорученням. В сучасних умовах фінансової та економічної кризи при нестачі у підприємств живих грошей діюча практика повернула векселем його колишню популярність.

Облік операцій з комерційними (товарними) векселями

Приклад 41. ВАТ "Альфа" отримало товари на суму 118 000 руб. в тому числі ПДВ - 18 000 руб. Виданий власний вексель постачальника - ТОВ "Вектор" на суму 140 000 руб. з терміном погашення через два місяці.

В бухгалтерії ВАТ "Альфа" - векселедавця (покупця) дані операції будуть відображені таким чином (руб.):

Дебет 41

Кредит 60

100 000 - заборгованість постачальнику за товар;

Дебет 19

Кредит 60

18 000 - ПДВ за оприбуткований товар;

Дебет 60

Кредит 60вв

118 000 - вексель виданий постачальнику в сумі боргу за товар та ПДВ;

Дебет 91-2(97)

Кредит 60вв

22 000 - дисконт за векселем;

Дебет 60 вв

Кредит 51

140 000 - оплата векселя;

Дебет 68

Кредит 19

18 000 - залік ПДВ.

В бухгалтерії ТОВ "Вектор" - векселедержателя (постачальника):

Дебет 62

Кредит 90-1

118 000 - відображена реалізація

Дебет 90-3

Кредит 68 "ПДВ"

товарів;

18 000 - ПДВ за відвантажений товар;

Дебет 62вп

Кредит 62

118 000 - відображено отримання

Дебет 62вп

Кредит 91-1

товарного векселя;

22 000 - сума дисконту за товар

Дебет 008

ному векселем;

140 000 - облік векселя на позабалансовому рахунку;

Дебет 51

Кредит 62вп

140 000 - оплата векселя покупцем;

Дебет 68

Кредит 51

18 000 - погашення суми ПДВ;

Кредит 008

140 000 - списання оплаченого векселя.

Виходячи з ситуації, викладеної в прикладі 41, слід зазначити, що вексель ВАТ "Альфа", виданий від свого імені постачальника, може вважатися одночасно власним і комерційним, оскільки їм оформляється відстрочка платежу за отримані товари.

У відповідності зі ст. 265, 269 НК РФ сума дисконту за векселем у векселедавця відноситься до позареалізаційних витрат.

Приклад 42. ТОВ "Сатурн" придбало у ТОВ "Юпітер" матеріали на суму 236 000 руб. в тому числі ПДВ - 36 ТОВ руб. з відстрочкою платежу на два місяці. У зв'язку з цим ТОВ "Сатурн" видало продавцю простий вексель номінальною вартістю 270 000 руб. Суму перевищення номіналу векселя над договірною ціною угоди, рівну 34 000 руб., часто називають відсотками, включеними в вексельну суму. Доходи в цілях податку на прибуток визначаються з 2002 р. по методу нарахування.

В бухгалтерії ТОВ "Сатурн" дані операції будуть відображені таким чином (руб.):

Дебет 10

Кредит 60

/ТОВ "Юпітер"*

200 000 - оприбутковано матеріали;

Дебет 19

Кредит 60

/ТОВ "Юпітер"*

36 000 - відображено ПДВ за отриманими матеріалами;

Дебет 60

/ТОВ "Юпітер"*

Кредит 60вв

/ТОВ "Юпітер"*

270 000 - переоформлено заборгованість постачальнику за матеріали на заборгованість за векселем (виданий вексель ТОВ "Юпітер");

Дебет 10

Кредит 60

/ТОВ "Юпітер"*

34 000 - відображено суму перевищення номіналу виданого векселя над договірною ціною матеріалів (п. 6 листа Мінфіну Росії від 31 жовтня 1994 р. № 142; п. 6 ПБУ 10/99).

*Субрахунку аналітичного обліку.

У прикладі 42 видача векселя на суму 270 ТОВ руб. означає не погашення кредиторської заборгованості ТОВ "Юпітер", а її переоформлення на заборгованість за векселем за отримані товари (див. постанови Президії Верховного Арбітражного Суду РФ від 16 грудня 1997 р. № 4863/97 та від 20 червня 2000 року № 8632/99).

Суми податку, фактично сплачені платником податку-векселедавцем у разі придбання матеріалів обчислюються виходячи із сум, фактично сплачених ним за власним векселем:

Дебет 60вв

Кредит 51

270 000 - погашений борг за виданими векселями;

Відповідно до п. 6.2 ПБО 9/99 у постачальника-векселеполучателя (продавця матеріалів) суму перевищення номіналу векселя над договірною вартістю придбаних цінностей слід включати до складу виручки, а саме: "при продажу продукції і товарів (робіт, послуг) на умовах комерційного кредиту, наданого у вигляді відстрочення оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку в повній сумі дебіторської заборгованості.

Операції у ТОВ "Юпітер" в даному випадку будуть відображені таким чином (руб.):

Дебет 68

Кредит 19

36 000 - зарахований ПДВ з матеріалів, придбаних ТОВ "Сатурн" у ТОВ "Юпітер".

Дебет 62 /ТОВ "Сатурн"

Кредит 90-1

236 000 - відображена виручка за реалізовані матеріали;

Дебет 90-3

Кредит 68

36 000 - нарахована заборгованість з ПДВ;

Дебет 62вп від ТОВ "Сатурн"

Кредит 62

236 000 - переоформлено заборгованість за реалізовані товари на заборгованість за векселем;

Дебет 62вп від ТОВ "Сатурн"

Кредит 90-1

34 000 - до складу виручки включена сума перевищення номіналу векселя над договірною ціною матеріалів;

Дебет 51

Кредит 62вп від ТОВ "Сатурн"

270 000 - погашений борг за векселем;

Дебет 68

Кредит 51

36 000 - перераховано ПДВ у бюджет.

В цілях податку на прибуток розглянута вище сума дисконту за векселем (34 000 руб.) у відповідності зі ст. 265 НК РФ ставиться у векселедавця до позареалізаційних витрат, до складу яких включаються витрати у вигляді відсотків за борговими зобов'язаннями будь-якого виду, включаючи векселя. У п. 1 ст. 269 НК РФ сказано, що дане положення застосовується також до відсотками у вигляді дисконту. Дисконт являє собою різницю між сумою фактично отриманих товарів (робіт, послуг) і вексельною сумою. Розмір дисконту організація-покупець включає в витрати, пов'язані з отриманням позики (ПБУ 15/2008).

При цьому істотним відхиленням розміру нарахованих відсотків по борговим зобов'язанням вважається відхилення більш ніж на 20% у бік підвищення або в бік зниження від середнього рівня відсотків, нарахованих за аналогічними борговими зобов'язаннями, виданими в тому ж кварталі на порівнянних умовах (п. 1 ст. 269 НК РФ).

При відсутності боргових зобов'язань, виданих в тому ж кварталі на порівнянних умовах, а також за вибором платника податків гранична величина відсотків, визнаних витратою, приймається рівній ставці рефінансування Центрального банку РФ, збільшеної в 1,1 рази, - при оформленні боргового зобов'язання в рублях і рівної 15% - за борговими зобов'язаннями в іноземній валюті.

Отже, сума перевищення номіналу векселя над договірною ціною матеріалів, що є сумою дисконту (34 ТОВ руб.), може бути відображена за дебетом рахунка 62 "Векселі отримані" від ТОВ "Сатурн" і кредитом рахунку 91-1.

Розрахунок ПДВ у покупця з урахуванням змін законодавства з січня 2009 р. (розрахунки з постачальником за поставлені товари власним векселем)

ПДВ нараховується і за відсотками, і по дисконту, якщо вексель одержаний в обмін на реалізовані товари, роботи і послуги, оподатковувані цим податком. В податкову базу включається сума відсотків (дисконту), що перевищує дохід, обчислений з суми боргу виходячи із ставки рефінансування. Ця величина розраховується за формулою

де Зн;л - сума відсотків (дисконту), що обкладається ПДВ;

Зв - сума відсотків (дисконту), нарахована за векселем;

Зр - сума відсотків, обчислена виходячи із ставки рефінансування, що діє у період, за який здійснюється розрахунок (підп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ).

Приклад 43. ТОВ "К+" 5 березня 2009 р. реалізувало покупцю товари на суму 1180 000 руб. в тому числі ПДВ - 180 000 руб. За угодою сторін в той же день покупцем оплату товару переданий власний вексель на суму 1 200 000 руб. з терміном платежу 31 березня 2009 р., тобто через 26 днів.

Вартість векселя визнана сторонами рівної договірної ціні товару. Дисконт за отриманим векселем дорівнює 20 000 руб.(1 200 000 - 1 180 000). При цьому сума відсотків, обчислена виходячи із ставки рефінансування ЦБ РФ 13%, склала:

1 180 000 х 13% : 100% : 365 дн. х 26 = 10 927, 12 руб.

Отримана сума менше суми дисконту, тому сума ПДВ, яку слід розрахувати по дисконту, складе

(20 000 - 10 927, 12) х 18% : 118% = 1384 руб.

Дані розрахунку дозволяють бухгалтеру ТОВ "К+" зробити такі бухгалтерські записи (руб.):

5 березня 2009 р.

Дебет 62

Кредит 90-1

1 180 000 - відвантажено товари покупцю;

Дебет 90-3

Кредит 68 "ПДВ"

180 000 - нарахований ПДВ на реалізовані товари;

Дебет 90-2

Кредит 41

80 000 - списана фактична собівартість реалізованих товарів;

Дебет 62вп

Кредит 62

1 180 000 - отримано від покупця власний вексель в сумі поставки;

Дебет 62вп

Кредит 91-1

20 000 - відображено дисконт за векселем.

31 березня 2009 р.

Дебет 51

Кредит 62вп

1 200 000 - отримані гроші при погашенні векселя;

Дебет 91-2

Кредит 68 "ПДВ"

1384 - нарахований ПДВ із суми дисконту.

Розрахунок ПДВ у покупця з урахуванням змін законодавства з січня 2009 р. (розрахунки з покупцем векселями третіх осіб)

Приклад 44. ТОВ "Альфа" в лютому 2009 р. відвантажило на адресу ВАТ "Гамма" товар на суму 1 770 000 руб. в тому числі ПДВ - 270 000 руб.

За домовленістю сторін у рахунок оплати покупець передав постачальнику безвідсотковий вексель третьої особи (банку) номінальною вартістю 2 000 000 руб. з терміном погашення "за пред'явленням, але не раніше 1 червня 2009 р.". Первісна вартість векселя для ВАТ "Гамма" склала 1 600 000 руб., куплений він також у лютому 2009 р.

У бухгалтерському обліку ВАТ "Гамма" в лютому 2009 р. зроблені такі записи (руб.):

Дебет 76

Кредит 51

1 600 000 - оплачений вексель третьої особи;

Дебет 58-2

Кредит 76

1 600 000 - прийнятий до обліку вексель третьої особи;

Дебет 41

Кредит 60

1 500 000 (1 770 000 - 270 000) - оприбутковано товари, що надійшли;

Дебет 19

Кредит 60

270 000 - оплачено "вхідний" ПДВ;

Дебет 68

Кредит 19

270 000 - прийнятий до відрахування "вхідний" ПДВ;

Дебет 60

Кредит 91-1

1 770 000 - передати постачальнику вексель третьої особи;

Дебет 91-2

Кредит 58

1 600 000 - списана первісна вартість векселя третьої особи.

Примітка. Реалізація цінних паперів не обкладається ПДВ (подл. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ). Однак згідно п. 4 ст. 170 НК РФ, якщо у компанії є операції, оподатковувані і не оподатковувані ПДВ, то необхідно вести роздільний облік. Це правило відноситься і до операцій товарного характеру, розрахунки за якими здійснюються векселями третіх осіб (лист Мінфіну Росії від 6 червня 2005 р. № 03-04-11/126).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Облік операцій з фінансовими векселями
Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності і оподаткування страхових операцій
Облік експортних операцій з наданням комерційного кредиту
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02
Міжнародні комерційні операції
Бухгалтерський облік лізингових операцій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси