Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Міжнародні стандарти фінансової звітності»
Лекція 1. СТРУКТУРУВАННЯ МСФЗ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЇХ ПОБУДОВИ Основні моделі бухобліку різних країн і розвиток МСФЗ Структура МСФЗ (IAS-IFRS) Принципи МСФЗ Елементи МСФЗ та види їх оцінки Концепції капіталу Особливості побудови плану рахунків в умовах застосування МСФЗПриблизний план рахунків зарубіжної компаніїЛекція 2. СТАНДАРТИ, що ВСТАНОВЛЮЮТЬ СТРУКТУРУ ЗВІТІВ МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності"Звіт про сукупні доходиЗвіт про зміни власного капіталуПримітки до фінансової звітності МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів"Рух грошових коштів в іноземній валютіВимоги до розкриття інформації МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність"Складу проміжної фінансової звітності,Вимоги до розкриття інформації МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни у розрахункових оцінках та помилки"Лекція 3. СТАНДАРТИ, що ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ОБЛІКУ АКТИВІВ І ЇХ ЗНЕЦІНЕННЯ МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби"Амортизація основних засобівПереоцінка амортизаціїВибуття основних засобів МСФЗ (IAS) 38 "Нематеріальні активи"Визнання НМАОцінка НМАВнутрішньо створені НМА МСФЗ (IAS) 36 "зменшення корисності активів"Основне правило стандарту IAS 36Розподіл збитку від знецінення на активи з застосуванням ЕГДСВідображення збитків від знецінення у фінансовій звітностіВідновлення збитку від знецінення активів МСФЗ (IAS) 2 "Запаси"Способи розрахунку собівартості запасівПравила переоцінки запасівВизнання запасів як витрати МСФЗ (IAS) 17 "Оренда"Операційна орендаФінансова орендаЗворотна орендаЛекція 4. СТАНДАРТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМПАНІЇ. ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК МСФЗ (IAS) 18 "Виручка"Виручка від продажу товарів,Порядок визнання та відображення виручки при обміні товарівВиручка від надання послуг,Відсотки, роялті, дивіденди МСФЗ (IAS) 11 "Договори підряду"Визнання доходів і витрат МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток"Головні завдання IAS 12Основні визначення ПБО 18/02Порівняння IAS 12 з ПБО 18/02 МСФЗ (IAS) 33 "Прибуток на акцію"Поняття середньозваженого кількості звичайних акційПільговий випуск акційПривілейована прибуток на акціюРозводнений (знижена) прибуток на акціюОпціони, варанти та їх еквівалентиЛекція 5. СТАНДАРТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОБ'ЄДНАННЯМ БІЗНЕСУ І УЧАСТІ В СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання підприємств"Об'єднання бізнесу без утворення юридичної особиОб'єднання бізнесу з утворенням юридичної особи МСФЗ (IAS) 27 "Консолідована і окрема фінансова звітність" , МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти" Практикум з підготовки консолідованого звіту про фінансовий стан групиЛекція 6. ІНШІ СТАНДАРТИ І ПОНЯТТЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ЗВІТНІСТЬ, СКЛАДЕНУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МСФЗ, МСФЗ (IAS) 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"Звіт про фінансовий станЗвіт про сукупні доходиЗвіт про фінансовий станЗвіт про сукупні доходи МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ" Трансформація російської звітності у звітність, складену відповідно до вимог МСФЗ, МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка за справедливою вартістю"Характеристика активного ринкуХарактеристика учасників ринкуІєрархія джерел справедливої вартості Короткий огляд інших стандартів, їх мета, основне призначення та аналоги в російському законодавствіЛекція 7. СИСТЕМА СТАНДАРТІВ GAAP І ПЕРСПЕКТИВИ УНІФІКАЦІЇ МСФЗ ТА GAAP Організація фінансового обліку США і конвергенція МСФЗ з US GAAP Основні відмінності в принципах обліку між МСФЗ та GAAPПорівняння структури стандартів US GAAP та МСФЗПорівняння стандартів, пов'язаних з поданням звітів
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси