Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка в питаннях і відповідях
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники (індекси) ринкової влади

Індекс Лернера (/.) - показник ринкової влади фірми, характеризує відносне перевищення ціни товару над граничними витратами його виробництва. Він розраховується за формулою

де -!- - підвищувальний фактор (націнка), який вимірює різницю між ціною і граничним продуктом.

Індекс Лернера в економічній теорії характеризує ступінь монополізації економіки. Передбачається, що із зростанням монополізму збільшується розрив між ціною товару і граничними витратами на його виробництво. В умовах досконалої конкуренції індекс Лернера дорівнює нулю.

Індекс концентрації ринку (CR) вимірюється як сума ринкових часток найбільших фірм, діючих на ринку, тобто як відношення обсягу реалізації стандартних товарів або послуг підприємствами, що володіють найбільшим обсягом активів, до загального обсягу їхніх продажів за певний проміжок часу.

Індекс Херфіндаля - Хіршмана (Herfindahl - Hirschman index, HHI) (також відомий як індекс Герфіндаля - Гіршмана) використовується для оцінки ступеня монополізації галузі. Він обчислюється як сума квадратів часток продажів кожної фірми в галузі:

де $ч$2>$" - виражені у відсотках частки продажів фірм в галузі, які визначаються як відношення обсягу продажів до обсягу продажу галузі.

Вищий показник концентрації (при наявності повної монополії однієї фірми) - 10 000. Безпечних (з погляду відсутності монополізації) ринок вважається при показнику 1000.

З 1982 року у США індекс ЯЯ/став важливим показником при оцінці допустимості угод злиттів і поглинань в рамках "антитрестівського законодавства. При ПН/< 1000 злиття і поглинання безперешкодно допускаються; при 1000 < ЯЯ/< 1800-потрібна перевірка департаменту юстиції; при ЯЯ/ > 1800 - допускаються, якщо АНН/ < < 50, і потрібна перевірка департаменту юстиції, якщо АНН/ > 100.

Коефіцієнт Херфіндаля - Хіршмана показує, яке місце на даному ринку займають продавці, які володіють малими частками ринку. За значеннями коефіцієнтів концентрації та індексів Херфіндаля - Хіршмана виділяються три типи ринку:

o I тип - висококонцентровані ринки (при 70% < СЯ <

< 100%; 2000 < ЯЯ/< 10 000);

o II тип - помірно концентровані ринки (при 45% < СЯ <

< 70%; 1000 < ЯЯ/< 2000);

o III тип - низько концентровані ринки (при СЯ < 45%; ЯЯ/< 1000).

Показник абсолютної ентропії - показник концентрації, що характеризує абсолютну ступінь стихійності фірм в прийнятті основних рішень щодо ціни та обсягу продажів, яка присутня на даному ринку.

Показник відносної ентропії - показник концентрації фірм на ринку, що характеризує відносну ступінь стихійності фірм в прийнятті основних рішень про ціні і об'ємі продажів товарів і послуг даного ринку порівняно з умовами вільної конкуренції.

Коефіцієнт Бейн - показник ринкової влади фірми на основі порівняння її прибутковості з середньою дохідністю ринку в цілому.

Коефіцієнт Тобіна - показник ринкової влади, що характеризує відносну оцінку ринком стану компанії порівняно з внутрішньою оцінкою самої фірми.

Індекс Ротшильда - вимірює еластичність попиту на продукт галузі щодо еластичності попиту на продукт фірми. З його допомогою визначається чутливість ціни продуктової групи, як цілого щодо обсягу попиту одиничної фірми при зміні її ціни. Він визначається наступним чином:

де £, - еластичність попиту на всі продукти ринку;

Е/ - еластичність попиту на продукт індивідуальної фірми. Індекс Ротшильда має показники від 1 до 0. Коли галузь складається з великої кількості фірм, кожна з яких виробляє один продукт, індекс Ротшильда буде прагнути до нуля.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні макроекономічні показники
Ринкова влада: монополістична конкуренція (полиполия)
Індекс споживчих цін та інші узагальнені цінові показники
Кореляційні зв'язки між економічними показниками та факторами
Система універсальних показником для оцінки ефективності проекту
Показники сільськогосподарського виробництва
Аналітичні показники грошових потоків
Визначення ринкової структури та ринкової влади
Ринкова влада
Ф'ючерсні контракти на індекси фондового ринку
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси