Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Процес формування організаційних структур

На побудову організаційних структур управління впливають ситуаційні фактори:

(1) стан зовнішнього ділового середовища, тобто всього того, що оточує підприємство;

(2) технологія роботи на підприємстві;

(3) стратегічний вибір керівництва підприємства стосовно його цілей.

Всі перераховані чинники можуть окремо або в комбінації впливати на рішення по проектуванню підприємства через ті компоненти, які укладені в кожному з них.

Організаційна структура - це поведінкова система, люди і їх групи, постійно вступаючи в різні взаємостосунки для вирішення загальних завдань. Така багатосторонність організаційного механізму несумісна з використанням яких-небудь однозначних методів - або формальних, або неформальних. Тому необхідне поєднання наукових методів і принципів формування структур (системного підходу) з великою експертно-аналітичною роботою, вивченням вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Процес формування організаційної структури включає формулювання мети і задач, визначення складу і місця підрозділів, їх ресурсне забезпечення (включаючи чисельність працюючих), розробку що регламентують процедур, документів, положень, закріплюють і регулюючих форми, методи, процеси, які здійснюються в організаційній системі управління.

Весь цей процес можна проводити по трьом великим стадіям:

(1) формування загальної структурної схеми, що у всіх випадках має принципове значення, оскільки при цьому визначаються головні характеристики підприємства, а також напрямки, за якими має бути здійснено більш поглиблене проектування як організаційної структури, так і інших найважливіших аспектів системи (здатність переробки інформації);

(2) розробка складу основних підрозділів і зв'язків між ними. Передбачається реалізація організаційних рішень не тільки в цілому по крупних лінійно-функціональних і програмно-цільовим блокам, але і аж до самостійних (базових) підрозділів апарату управління, розподілу конкретних задач між ними і побудови внутрішньоорганізаційних зв'язків. Під базовими підрозділами розуміються самостійні структурні одиниці (відділи, бюро, управління, сектори, лабораторії), на які організаційно розділяються лінійно-функціональні і програмно-цільові підсистеми. Базові підрозділи можуть мати свою структуру;

(3) регламентація організаційної структури. Включає розробку кількісних характеристик апарату управління і процедур управлінської діяльності: (а) визначення складу внутрішніх елементів базових підрозділів (бюро, груп і посад); (б) визначення проектної чисельності підрозділів; (в) розподіл завдань і робіт між конкретними виконавцями; (г) встановлення відповідальності за їх виконання; (д) розробку процедур виконання управлінських робіт у підрозділах; (е) розрахунки витрат на управління і показників ефективності апарату управління в умовах проектованої організаційної структури.

Кожне підприємство створить власну, специфічну структуру, враховуючи при цьому:

(1) масштаби виробництва:

(2) структуру і місткість займаного ринку;

(3) особливості споживчого контингенту;

(4) властивості та широту асортименту продукції;

(5) тенденції та перспективи розвитку конкуренції.

В останні роки спостерігається активна реорганізація управлінських структур як у великих міжгалузевих комплексах, так і в середніх організаціях, що функціонують у межах однієї галузі або ринкової сфери. Найважливішими факторами, які визначають таку реорганізацію, є:

(1) активізація інноваційних процесів в різних областях виробничо-ринкової діяльності;

(2) розвиток підприємництва, що передбачає конструктивне використання творчої ініціативи членів колективів підприємств і організацій;

(3) впровадження інформаційних технологій, видоизменяющих управлінський процес;

(4) зусилля конкуренції.

Утворення нової компанії, повне або часткове перетворення діяльності господарюючих суб'єктів, реструктуризація підприємств, розробка і реалізація інвестиційних проектів, що потребують попереднього проектування, щоб створити ефективний механізм управління підприємствами. Формування такого механізму повинне спиратися не тільки на досвід, аналогію, звичні схеми і інтуїцію, але і на наукові методи організаційного проектування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Організаційне проектування. Принципи проектування і побудови організаційних структур
Принципи формування організаційних структур
Формування організаційної структури
Організаційні структури управління
Типи організаційних структур управління
Організаційні структури управління
Загальний організаційний фандрайзинг
Облік результатів діагностики і стратегії при проектуванні структури і процесів "як треба"
Самовиховання у структурі процесу формування особистості
Організаційна структура видавничої галузі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси