Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Економічна теорія»
Лекція 1. Предмет і метод економічної теорії Економічна теорія та система економічних наук Еволюція предмета економічної теорії Методологія економічної теорії Основні напрямки розвитку сучасної економічної теоріїЛекція 2. Загальні основи економічного розвитку Суспільне виробництво і відтворення Товарне виробництво. Товар і гроші Власність як основа економічної системи Економічні системиЛекція 3. Суб'єкти та об'єкти економічного розвитку Економічні агенти. Економічні інтереси Економічні блага як об'єкти економіки Економічні ресурси. Інформація як новий вид ресурсу Економічні закониЛекція 4. Ринок як економічна система Ринок: сутність і механізм Конкуренція в ринковій системі Структура та інфраструктура ринків Переваги і недоліки ринку Умови формування й функціонування ринку Особливості формування ринку в Росії. Сучасні проблеми розвиткуЛекція 5. Основи теорії попиту та пропозиції Попит: сутність і види. Закон попиту Пропозиція товарів і послуг. Закон пропозиції Взаємодія попиту і пропозиції на ринку. Ринкова рівновага Еластичність попиту і пропозиціїЛекція 6. Теорія споживчої поведінки Споживання і корисність. Сучасні теорії споживчого вибору Аналіз проблем споживчого попитуЛекція 7. Витрати і прибуток фірми Сучасні теорії фірми. Основні види фірм у Росії Ресурси підприємства. Використання ресурсів у короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі Витрати і прибуток. Короткострокові витрати: поняття та види Витрати фірми в довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефект масштабуЛекція 8. Досконала конкуренція Досконала конкуренція: поняття та основні риси Зовсім конкурентна фірма в короткостроковому періоді Абсолютно конкурентна фірма у довгостроковому періоді Переваги і недоліки досконалої конкуренціїЛекція 9. Ринкові структури недосконалої конкуренції Загальна характеристика ринків недосконалої конкуренції Чиста монополія Олігополія Монополістична конкуренція Антимонопольна політикаЛекція 10. Ринки факторів виробництва. Розподіл ресурсів і доходів Відмінності ринку факторів виробництва від ринку товарів і послуг Попит і пропозиція на ринку праці Ринок капіталів Ринок земліЛекція 11. Зовнішні ефекти та виробництво суспільних товарів Негативні і позитивні зовнішні ефекти, Суспільні благаЛекція 12. Національна економіка: мета та результати розвитку Національна економіка як єдине ціле Тіньова економіка. Особливості тіньової економіки в Росії Валовий національний і валовий внутрішній продукт Основні макроекономічні показники системи національних рахунківЛекція 13. Основи динаміки національної економіки Економічне зростання і його чинники Теорії економічного зростання Якість економічного зростання в сучасній економіці Циклічний розвиток як закономірність ринкової економікиЛекція 14. Теорії макроекономічної рівноваги Макроекономічна рівновага: види та моделі Сукупний попит і сукупна пропозиція Дохід, споживання, заощадження Інвестиції: сутність та видиЛекція 15. Макроекономічна нерівновага: інфляція і безробіття Сутність, типи і причини інфляції. Показники інфляції Механізми відкритої інфляції. Антиінфляційна політика держави. Особливості інфляції в Росії Сутність, види і показники безробіття Причини безробіття. Повна зайнятість і природне безробіття Соціально-економічні наслідки безробіття та методи боротьби з нею. Інфляція і безробіттяЛекція 16. Держава в ринковій економіці Необхідність втручання держави в ринкову економіку Види державного втручання. Цілі, напрями та методи державного регулювання Економічна політика держави. Особливості сучасної економічної політики Росії Соціально-економічна безпека державиЛекція 17. Фінансова система і фінансова політика держави Фінансова система Сутність та економічні функції податків. Ефект Лаффера Фіскальна політика держави Дефіцит державного бюджету: причини і наслідкиЛекція 18. Грошовий ринок та грошово-кредитна політика Грошова маса і купівельна спроможність грошей Грошовий ринок та попит на гроші Пропозиція грошей рівновага на грошовому ринку Кредит і банки Грошово-кредитна політика центрального банку Спільне рівновагу товарного і грошового ринків. Модель IS-LMЛекція 19. Соціальна політика і розподіл доходів Доходи населення: поняття, роль і призначення Розподіл доходів. Вимірювання ступеня нерівності Проблема бідності Соціальна політика і соціальний захист населення
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси