Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

o сутність інвестиційної діяльності та основні показники її оцінки;

o фактори, що впливають на інвестиційну діяльність і ефективність інвестицій;

o державне законодавство у сфері інвестиційної діяльності;

o форми державного регулювання інвестиційної діяльності;

o сутність інвестиційної політики на макрорівні, регіональному та мікрорівні;

вміти

o виявляти проблеми у сфері інвестиційної діяльності;

o аналізувати інвестиційну діяльність на різних рівнях;

o розрізняти форми державного регулювання інвестиційної діяльності;

володіти

o понятійним апаратом в рамках даної глави;

o методики аналізу інвестиційної діяльності на різних рівнях.

Сутність інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу. Учасники інвестиційного процесу

Інвестиційна діяльність повинна випливати з інвестиційної політики держави, регіону або окремого господарюючого суб'єкта. Від масштабів цієї діяльності, напрями вкладень інвестицій та ефективності їх використання, особливо капітальних вкладень, залежать вдосконалення структури суспільного виробництва і темпи розвитку національної економіки.

У Федеральному законі від 25 лютого 1999 року № 39-ΦЗ "Про інвестиційної діяльність у Російської Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" поняття "інвестиційна діяльність" трактується наступним чином: "Інвестиційна діяльність - вкладення інвестицій і здійснення практичних дій з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту". Це офіційна трактування поняття "інвестиційна діяльність". У науковій літературі наводяться й інші визначення цього поняття.

Інвестиційна діяльність здійснюється на основі інвестиційного процесу.

Інвестиційний процес являє собою послідовність етапів, дій і операцій по здійсненню інвестиційної діяльності. Конкретний перебіг інвестиційного процесу залежить від об'єкта інвестування. Відповідно і розмежування етапів інвестиційного процесу багато в чому зумовлюється видами інвестування. Насамперед мова йде про реальні та фінансові інвестиції.

В якості основних етапів інвестиційного процесу можна виділити два: 1) прийняття рішення про інвестування; 2) здійснення та експлуатація об'єктів інвестицій. Перший етап прийнято поділяти на ряд самостійних етапів (підетапів), які характерні для здійснення реальних і фінансових інвестицій. Кількість цих фаз може бути різним, однак до найбільш типовими можна віднести такі: а) формування цілей інвестування; б) визначення напрямів інвестування; в) вибір конкретних об'єктів інвестування [20].

У ринковій економіці інвестиційний процес реалізується за допомогою механізму інвестиційного ринку.

Інвестиційний ринок - складне динамічне економічне явище, яке характеризується такими основними елементами, як інвестиційний попит і пропозиція, конкуренція, ціна.

Інвестиційний ринок складається з ринку об'єктів реального інвестування і ринок об'єктів фінансового інвестування (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Структура інвестиційного ринку [20]

За допомогою інвестиційного ринку в ринковій економіці здійснюється кругообіг інвестицій (рис. 3.2), перетворення інвестиційних ресурсів (інвестиційний попит) вкладення, що визначають майбутній приріст капітальної вартості (реалізовані інвестиційний попит і пропозиція).

Інвестиційна діяльність, як і будь-яка інша, має справу з суб'єктами та об'єктами.

Учасниками інвестиційного процесу є: емітенти, інвестори, професійні учасники, державні органи управління і контролю.

Емітенти поділяються на такі групи:

o державні органи (державні цінні папери);

o акціонерні промислові та торговельні компанії (акції, облігації, векселі);

o інвестиційні компанії та інвестиційні фонди;

o пенсійні фонди;

o акціонерні комерційні банки (акції, облігації, векселі, банківські сертифікати);

o приватні підприємства (векселі);

o нерезиденти;

o інші емітенти.

Рис. 3.2. Кругообіг інвестицій в ринковій економіці [20]

Інвестор - фізична або юридична особа, яка купує цінні папери (вкладає кошти в який - небудь проект) від свого імені і за свій рахунок. Інвестори в залежності від стратегії поділяються на стратегічні, інституційних і приватних.

Професійні учасники - юридичні та фізичні особи або громадяни, які зареєстровані в якості підприємців, які здійснюють професійну діяльність на інвестиційному ринку. В умовах ринку цінних паперів до них відносяться, наприклад, брокери, дилери, керуючі, клірингові організації, депозитарії, реєстратори, організатори торгівлі, комерційні банки.

Державні органи, що здійснюють регулювання ринку цінних паперів в Росії, - це Федеральне Збори, Президент РФ, Уряд РФ, Мінфін Росії, Федеральна служба по фінансових ринках, Банк Росії.

Важливу роль в інвестиційному процесі відіграють фінансові інститути. Ці інститути, виступаючи фінансовими посередниками, акумулюють окремі заощадження домашніх господарств і фірм значні маси інвестиційного капіталу, який потім розміщується серед споживачів інвестицій.

До фінансових інститутів зазвичай відносять:

1) комерційні банки (універсальні та спеціалізовані комерційні банки, інвестиційні банки, іпотечні банки);

2) небанківські кредитно-фінансові інститути (фінансові та страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки і товариства і ін);

3) інвестиційні інститути (інвестиційні компанії і фонди, фондові біржі, фінансові брокери, інвестиційні консультанти та ін).

Об'єктами інвестиційної діяльності є активи та фінансові інструменти, які або за допомогою яких здійснюються інвестиції. До об'єктів інвестиційної діяльності можуть бути віднесені знову створювані і модернізовані основні кошти у всіх галузях і сферах господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інші об'єкти власності, а також майнові права та вдачі на інтелектуальну власність.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Форми державного регулювання інвестиційної діяльності
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Правове регулювання інвестиційних відносин у системі фінансового права
Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
Державне регулювання правових основ підприємницької діяльності
Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес
СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ЯКОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інвестиційна діяльність страхової організації
Рекламний процес і рекламні агентства як його учасники
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси