Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг: теорія і практика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Використання елементів комплексу маркетингу в страховій організації

Маркетинговий комплекс в страховому підприємництві представляє набір піддаються контролю маркетингових інструментів: страховий продукт, ціна, нові канати і технології просування, сукупність яких страховик використовує для отримання бажаної реакції цільового ринку страхувальників. Маркетинговий комплекс включає всі можливості страхової організації з надання впливу на попит страхової продукції. Як вже було зазначено, ці можливості прийнято ділити на чотири групи: продукт, ціна, методи розповсюдження, методи просування.

В основу побудови моделі маркетингового комплексу закладені наступні принципи теорії і практики страхового маркетингу:

o усвідомлення своєї місії - страхова організація повинна визначити місію в професійному, економічному і соціальному сенсах;

o професіоналізм, передбачає, що страховим маркетингом повинен займатися навчений фахівець, що вміє правильно оцінювати ринкову ситуацію, володіє методами і прийомами дослідження, здатний приймати оптимальні управлінські рішення;

o науковість, яка передбачає застосування різних наукових підходів, орієнтованих на об'єктивність і точність. Неправильний вибір наукового підходу, непрофесійне його використання, необґрунтовані маркетингові дослідження ведуть до неправильним, викривленим маркетингових рекомендацій;

o ресурсозбереження - раціональна економія ресурсів при оптимальних маркетингових рішеннях, що дозволяє судити про високу якість маркетингової діяльності, коли кожен суб'єкт страхового ринку з допомогою маркетингу прагне до збереження ресурсів;

o інформаційність, коли весь маркетинговий комплекс має відповідне інформаційне забезпечення, достатній набір даних, що дозволяють провести повне і якісне дослідження;

o інновації - необхідність постійного реінжинірингу та інжинірингу бізнес-процесів страхової продукції для задоволення потреб різних цільових сегментів страхового ринку;

o навчання та інформування страхувальника, що дозволяють більш надійно прогнозувати в довгостроковій перспективі його потреби, витрати па придбання страхової продукції (послуг);

o свобода страховика і страхувальника. Цей принцип передбачає, що рішення, пов'язані з маркетингом, приймаються страховиками і страхувальниками в умовах відносної свободи, потреби клієнтів ґрунтуються на їх власних уявленнях. Страховик матиме найбільший успіх на страховому ринку, якщо страхова продукція буде відповідати бажанням страхувальника;

o орієнтованість на страхувальника, коли страхова організація здійснює маркетингову діяльність з урахуванням думок, бажань і потреб страхувальника;

o захист страхувальника. Сучасні комплексні страхові продукти складні, і навіть підготовлені страхувальники не можуть дати їм кваліфіковану оцінку, у зв'язку з чим маркетинговий комплекс повинен взяти па себе захист страхувальника;

o задоволення базових потреб, що означає, що всі учасники страхового ринку повинні реалізовувати економічні, соціальні дії, спрямовані на задоволення базових потреб багатих і бідних людей;

o обмеження потенційного збитку - свобода взаємин "страховик - страхувальник", що передбачає запобігання відносин, що завдають шкоди або страховика або страхувальника, або третій стороні.

Використання маркетингового комплексу стосовно до конкретного страхового продукту і ринку, розробка варіантів їх взаємодії дозволяють з'ясувати маркетингові можливості страховика і ринкові загрози для вироблення подальшої стратегії поведінки страхової організації па ринку.

Сучасний стан страхового маркетингу - це його інтеграція у всі складові виробничого процесу: від створення страхового продукту до його продажу споживачеві.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття та елементи комплексу маркетингу
Страховий маркетинг
Організація страхової діяльності
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ
Страхова організація: структура, бізнес-процеси та управління
Комплекс банківського маркетингу
Податок на прибуток страхових організацій
Комплекс маркетингу (маркетинговий комплекс, або миксмаркетинг)
Процес планування комплексу маркетингу
Страховий маркетинг і аквізиція
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси