Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура та інфраструктура ринків

Структура ринкової системи - це сукупність взаємопов'язаних кількісних і якісних співвідношень між окремими елементами ринку, що характеризує її стійку визначеність і забезпечує функціонування ринкової системи як єдиного цілого.

Ринкова система в цілому характеризується багатою і складною структурою, для характеристики якої використовують різноманітні критерії, що дозволяють розчленовувати ринкову систему і виділяти систему ринків за різними ознаками.

За територіальною ознакою можна виділити наступні системи ринків:

o місцевий (локальний);

o регіональний:

o національний;

o світової.

По специфіці функціонування ринкового механізму і повноті його регулюючих функцій виділяють ринок:

o нерозвинений, який характеризується тим, що ринкові відносини в ньому носять випадковий характер; обмін товарами і послугами - товарний (бартерний); функції ринкового механізму зводяться до диференціації членів суспільства та створення системи стимулів;

o вільний (досконалий), що передбачає: необмежена кількість учасників ринкових відносин, вільну конкуренцію між ними; можливість здійснювати будь-яку господарську діяльність; абсолютну мобільність факторів виробництва; необмежену свободу пересування капіталу; наявність у кожного учасника повної інформації про ринок; виробництво однорідних товарів; неможливість впливати на рішення конкурентів неекономічними методами; неможливість впливати на ціни. В умовах вільного ринку ринковий механізм виступає єдиним регулятором економічних і соціальних процесів. Тому вільний ринок - це абстракція. Вільного ринку ніколи не було, немає зараз ні в одній країні і не буде в найближчому майбутньому;

o регульований, в якому поряд з ринковим механізмом регулюючі функції виконує держава. Регульований ринок - це результат гуманізації суспільства. Держава прагне пом'якшити удари ринку по інтересах окремих членів суспільства, але таким чином, щоб зберегти мотивацію до творчості, ініціативній праці і ризику в господарській діяльності. Разом з тим невиправдане втручання держави в ринкові відносини призводить до їх деформації;

o деформований - існує в умовах командно-адміністративної системи господарства. Найважливішими рисами деформації ринку виступають: відсутність різноманітних форм господарювання, заснованих на різних формах власності; натуральне розподіл факторів виробництва; монополізм виробника і торговця; незбалансованість попиту та пропозиції у бік попиту; прихована інфляція; розквіт тіньової економіки; спроба посилення регіональних ринків та ін. Регулювання економіки в умовах деформованого ринку здійснюється державою шляхом централізованого, директивного планування.

За ступенем обмеження конкуренції виділяють:

o ринок вільної (досконалої) конкуренції, на якому покупці та продавці не мають ринкової влади;

o ринок монополістичної конкуренції, де фірми мають незначну ринкову владу, засновану на диференціації товару або послуги;

o олігополістичних ринок, у якому фірми мають значну владу, але конкуренція зберігається і деколи буває дуже руйнівною;

o ринок чистої монополії, де фірма контролює всю галузь і виступає єдиним продавцем;

o ринок монопсонії з безліччю продавців і лише одним покупцем;

o змішаний ринок.

Монополія і монопсонія в чистому вигляді - рідкісне явище, але на багатьох ринках один з одним конкурують лише декілька фірм. Тому доцільно говорити про ринках, наближених до монополії і монопсонії.

Ринок може існувати тільки тоді, коли його окремі частини виконують всі необхідні функції, що забезпечують процес суспільного відтворення. Тому функціональна структура обов'язково передбачає наявність трьох його основних сегментів: ринку товарів і послуг, ринку капіталів та ринку робочої сили. Кожен з цих ринків має свою специфічну структуру. Так, ринок товарів і послуг розпадається на безліч спеціалізованих ринків (ринок взуття, продуктів харчування, туристичних послуг тощо); ринок капіталів - ринок грошового капіталу і ринок цінних паперів; ринок робочої сили - ринок кваліфікованої і некваліфікованої робочої сили, ринки за окремими спеціальностями.

Вся ринкова система формує свою інфраструктуру, тобто сукупність інститутів, систем, служб, підприємств, що обслуговують ринок і забезпечують нормальний режим його функціонування.

Інфраструктура ринку виконує наступні функції:

o полегшує учасникам ринкових відносин покупку або продаж товарів;

o підвищує ефективність і оперативність роботи суб'єктів ринку;

o організовує оформлення ринкових відносин;

o облітає економічний і юридичний контроль.

Основними елементами інфраструктури сучасного ринку товарів і послуг є товарні біржі, підприємства оптової і роздрібної торгівлі, аукціони, ярмарки, посередницькі фірми; грошового ринку - банки; ринку цінних паперів - фондові біржі; ринок праці - біржі праці.

Ринкова інфраструктура прискорює кругообіг ресурсів, благ і доходів в ринковій економіці.

Модель кругообігу демонструє складне, взаємопов'язане переплетення процесів прийняття рішень і економічної діяльності. Домогосподарства і підприємства присутні на обох основних ринках, але в кожному разі в різних якостях. На ресурсному ринку домогосподарства виступають як власники і постачальники економічних ресурсів, а підприємства - покупці; на ринку благ вони міняються позиціями. Доходи домогосподарств від продажу економічних ресурсів служать основою споживчих витрат, які формують виручку фірм. Частина виручки фірм направляється на придбання економічних ресурсів і перетворюється на доходи домогосподарств. Так здійснюється безперервний процес кругообігу ресурсів, благ і доходів в ринковій економіці (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Модель кругообігу ресурсів, благ і доходів

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інфраструктура фінансових ринків
Розвиток інфраструктури товарних ринків
Інфраструктура інформатизації
Функції ринку цінних паперів та його інфраструктура
Зародження ринкової інфраструктури
Організація підготовки виробництва та його інфраструктури
Біржова логістична інфраструктура
Біржі, фондовий ринок, реклама, ярмарки як елементи ринкової інфраструктури
Геополітичний стан Росії та розвиток сфери інфраструктури
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси