Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Про авторів

Алексєєв Ю. П. - доктор економічних наук, професор (гол. 7).

Алісов А. Н. - доктор економічних наук, професор (гол. 3).

Баришніков Ю. Н. - кандидат економічних наук, доцент (гол. 1. 5).

Білоусов Р. А. - доктор економічних наук, професор (гол. 2).

Гапоненко А. Л. - доктор економічних наук, професор (гол. 1,8, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 22).

Дульщиков Ю. С. - доктор економічних наук, професор (гол. 4, 11).

Захаров Н. В. - доктор економічних наук, професор (гол. 5).

Корнієнко в. І. - доктор економічних наук, професор (гол. 10, 19).

Мацнєв Д. А. - доктор економічних наук, професор (гол. 3).

Миколаїв Ст. А. - доктор економічних наук, професор (гол. 14).

Орлова Т. М. - доктор економічних наук, професор (гол. 6, 15,18,20).

Пирогов С. В. - доктор економічних наук, професор (гол. 22).

Раєвський С. В. - доктор економічних наук, професор (гол. 3, 22).

Савельєва М. В. кандидат економічних наук (гол. 9).

Філімонова Η. Н. - кандидат економічних наук, доцент (гол. 9).

Чернявський В. Ф. - доктор економічних наук, професор (гол. 21).

Швырков Ю. М. - доктор економічних наук, професор (гол. 3).

Шурдова Ю. В. кандидат економічних наук (гол. 19).


Передмова

Підручник узагальнює дослідження останніх років. У ньому розкриті предмет, еволюція та сучасна практика менеджменту, його основні функції та методи. Показано особливості управління ефективністю, представлені нові інформаційні технології управління. Розкрито особливості становлення та розвитку сучасних мережевих структур управління. Традиційні функції менеджменту управління доповнені такими функціями, як комунікація і навчання. Розкрито особливості менеджменту в сучасних мережних структурах. Багато уваги приділено сучасним тенденціям розвитку менеджменту знань, комунікаційного менеджменту, збалансованої системи показників, формування команд, ризик-менеджменту, побудови розумної організації та іншим технологіям менеджменту, що забезпечує сучасним організаціям унікальні конкурентні переваги. Актуальні проблеми менеджменту розглядаються з урахуванням глобалізації та розвитку економіки, заснованої на знаннях.

Мета посібника - озброїти студентів сучасною теорією і передовими технологіями менеджменту. Використання даного підручника в процесі навчання передбачає широке застосування практичних занять, консультацій, ділових ігор, тренінгів, аналізу конкретних управлінських ситуацій.

У результаті освоєння курсу менеджменту на базі даного підручника студент повинен:

знати

o сутність менеджменту, його основні функції;

o основні етапи еволюції управлінської думки;

o зміст методів менеджменту;

o основні типи та види організаційних структур управління;

вміти

o аналізувати внутрішню і зовнішню середу управління;

o формувати систему стимулювання в організації;

o виділяти і аналізувати елементи, складові корпоративну культуру;

o застосовувати стилі лідерства з урахуванням сформованих умов;

володіти навичками

o аналізу і вироблення управлінських рішень;

o стратегічного планування;

o тактичного та стратегічного контролю;

o оцінки ризиків;

o оцінки ефективності і результативності;

o використання сучасних інформаційних технологій управління,

а також бути компетентним у професійному аналізі та вирішенні практичних управлінських завдань у діяльності комерційних і некомерційних організацій.

В першому розділі підручника представлені функції менеджменту, у другому - концепції і технології менеджменту. Кожна глава в розділах супроводжується переліком перспективних напрямків досліджень, контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи.

Автори дякують усім, хто взяв участь у створенні підручника, а також студентів і аспірантів Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації, які своїми питаннями на лекціях та обговореннями у ході практичних занять змушували авторів ще і ще раз замислитися над ключовими проблемами менеджменту. Науковий редактор дякує Маргариту Гапоненко за терпіння і розуміння.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Відповідальність за договорами, що укладаються твору автором
Від автора
Від авторів
Від автора
Від авторів
Відомості про авторів
Договір з автором
Про автора
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси