Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Введення

Одним з найважливіших умов функціонування економіки, її елементів у вигляді господарюючих суб'єктів, інфраструктури та органів виконавчої влади є наявність об'єктивної інформації, що дозволяє приймати обгрунтовані управлінські рішення. Історично і теоретично доведено, що така інформація створюється у вигляді бухгалтерської звітності (за західною термінологією - фінансової звітності).

Для задоволення загальних потреб зацікавлених користувачів в бухгалтерському обліку формуються показники про фінансовий, майновий стан господарюючого суб'єкта, фінансові результати його діяльності та їх зміни. Інформація про майновому і фінансовому положенні розкривається в Бухгалтерському балансі, про фінансові результати діяльності організації - у Звіті про прибутки і збитки, а інформація про платоспроможність, про походження грошового капіталу організації і способи його комерційного використання - у Звіті про рух грошових коштів. Повнота інформації про фінансове становище організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому положенні забезпечується єдністю зазначених звітів, а також рядом додаткових показників і відповідними поясненнями.

Значення складання та подання бухгалтерської звітності визначається рядом законодавчих та інших правових актів. Так, ГК РФ визначає, що одним з двох ознак юридичної особи є наявність самостійного балансу, тобто формування організацією бухгалтерського балансу та інших форм бухгалтерської звітності. Федеральні закони про організаційно-правових формах організацій (про акціонерні товариства, унітарних підприємствах та ін) містять безліч норм, що вказують на важливість наявності бухгалтерської звітності, оскільки обчислення ряду показників (дивідендів, чистих активів і ін) проводиться тільки на основі бухгалтерської звітності, а одним з основних питань вищого органу будь-якої організації є розгляд та затвердження бухгалтерської звітності (для публічних компаній ще й аудиторського висновку). Федеральним законом "Про бухгалтерський облік" встановлено склад бухгалтерської звітності, обов'язкові адреси подання (засновники, учасники та територіальні органи державної статистики), терміни подання, публічність звітності. НК РФ, КоАП РФ, КК РФ передбачають податкову, адміністративну та кримінальну відповідальність керівника та інших посадових осіб за достовірність бухгалтерської звітності.

У розвитку процесів реформування економіки Росії одне з центральних місць відводиться вдосконаленню національної системи бухгалтерського обліку і звітності, можливості якої дозволяють забезпечити широкий коло господарюючих суб'єктів - учасників ринкових відносин - будь вартісним показником, що характеризує виробничо-господарську, інвестиційну та фінансову діяльність комерційної організації. Ефективність такої діяльності великою мірою залежить від того, чи здатна інформація, формована бухгалтерським апаратом, відповідати вимогам достовірного і прозорого уявлення, що становлять основу якісних рішень в області формування, використання і розподілу економічних ресурсів, контрольованих організацією.

Підвищення значущості ролі фахівців в області бухгалтерського обліку в управлінні підприємством і довіри до їх професійного судження передбачає високий освітній рівень бухгалтерських кадрів, тому їх професійна підготовка повинна будуватися на основі розуміння тих цілей і завдань бухгалтерського обліку, які сприяють розвитку ринкової економіки Росії і її подальшої інтеграції в світове співтовариство.

У пропонованому підручнику представлені основні принципи і теоретичні аспекти формування фінансової звітності, які відповідають сучасному стану бухгалтерського (фінансового) обліку і змінам методології обліку, пов'язаних з реалізацією Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародними стандартами фінансової звітності. На конкретному умовному прикладі розглянуто порядок заповнення форм річної бухгалтерської звітності.

Підручник передбачає підготувати читачів (майбутніх і практикуючих фахівців в області формування і використання аналітичного звітних бухгалтерських даних) до сприйняття необхідності розширення інформаційних можливостей бухгалтерської (фінансової) звітності, підвищення її достовірності та прогнозної цінності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси