Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг: теорія і практика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття, цілі та функції страхового маркетингу

Страховий маркетинг - це система взаємодії страховика і страхувальника, спрямована на взаємне врахування їх інтересів та потреб. Часто під страховим маркетингом розуміють комплекс дій, спрямованих на максимізацію прибутку страховика за рахунок більш повного врахування потреб споживачів.

Страховий маркетинг - це система організації всієї діяльності страхової фірми по створенню, виробництву і збуту страхового продукту па основі комплексного вивчення ринку і реальних запитів покупця в цілях отримання прибутку.

Страховий маркетинг в сучасній економіці розрахований на максимальне полегшення наявних процедур управління підприємством та їх орієнтацію на ринок і його потреби. Дані зміни спрямовані на скорочення часу реагування страховика на запити споживачів, зниження цін, підвищення якості продукту і обслуговування страхувальника. В той же час страховий маркетинг - система балансування інтересів різних груп із суперечливими інтересами. Власники компанії бажають підвищення власного прибутку, чого можна домогтися за рахунок підвищення цін на страховий продукт, тобто за рахунок страхувальника, і шляхом зниження витрат функціонування компанії (за рахунок співробітників і використовуваних методів організації праці). Клієнти, навпаки, вважають за необхідне зниження цін за рахунок зниження прибутковості страхових компаній, а також зниження витрат.

Завдання страхового маркетингу полягає у пониженні гостроти цих протиріч і надання послуг страхувальникам потрібної якості та в необхідному асортименті без шкоди для прибутковості страховика. Проте останнім часом це вдасться зі вага насилу із-за підвищення вимогливості страхувальників, які бажають отримати за свої гроші якомога більше послуг. Тим не менше можна стверджувати: страховий маркетинг - це засіб досягнення оптимального розподілу ресурсів у системі страхування.

Мета страхового маркетингу в її більш вузької трактуванні можна виразити наступною формулою: "Знайти страхувальників, що приносять компанії більше, ніж варто їх залучення, та задоволення наявних у них страхових потреб. Це мистецтво догодити клієнту, задовольнивши при цьому і господарів страхової компанії". Тому маркетинг в страхуванні не може бути ефективним, якщо не ґрунтується на аналізі потенційних і наявних страхових ринків (клієнтури), тобто страховий маркетинг в основному являє собою попередній аналіз прибутковості клієнтури і ринків, методологію їх завоювання і утримання.

Система страхового маркетингу в кінцевому підсумку є інструментом досягнення певних цілей, що стоять перед компанією в нових ринкових умовах, що характеризуються підвищенням конкурентоспроможності ринків і вимогливості споживачів до якості послуг. Такими цілями для страховиків можуть бути:

o максимізація прибутку компанії;

o отримання страховиком достатнього прибутку поряд з виконанням ним яких-небудь додаткових функцій;

o виживання компанії при основному упорі в її діяльності на здійснення цілей, не пов'язаних з отриманням прибутку за рахунок страхової діяльності.

Максимізація прибутку - основна мета для більшості страховиків і страхових посередників (брокерів і агентів), зацікавлених у власних доходах. Однак на страховика можуть бути накладені обмеження, пов'язані, наприклад, із соціальною роллю страхування. Суспільство через уряд і законодавство може вимагати від страховиків виконання соціальних функцій, наприклад захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах через обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності, виплату страхового відшкодування потерпілим при нещасних випадках па виробництві. В неявному вигляді суспільство може вимагати від страховика обмеження власних прибутків, участі у фінансуванні державного боргу, вкладення коштів у стратегічно важливі галузі бізнесу.

Таким чином, отримання високого прибутку страховиком стає в ряді випадків допоміжної завданням, що забезпечує виконання основної соціальної функції. Прибутку, тарифи, умови договорів страхування піддаються в цьому випадку жорсткого урядового регулювання. Прикладом такого положення є обов'язкове медичне страхування.

Для взаємних і кептивних страхових компаній, що займаються страхуванням інтересів тільки своїх пайовиків і акціонерів, основною функцією є забезпечення їм надійної страхової захисту, а не отримання прибутку з страхових операцій. Тому ці компанії зацікавлені в першу чергу в забезпеченні стабільності власного платіжного балансу за надання максимуму послуг своїм членам і акціонерам.

Перелічимо функції страхового маркетингу:

1) аналітична передбачає дослідження та аналіз:

o зовнішнього середовища і складових стану страхового продукту;

o споживачів страхових послуг;

o структури страхового ринку та асортименту страхових послуг;

o внутрішнього середовища страхової організації;

2) товарна включає:

o створення нових страхових продуктів;

o використання нових технологій (наприклад, бенчмаркінгу, мерчандайзингу та ін);

o управління якістю страхових продуктів та їх конкурентоспроможністю;

3) збутова виражається в:

o формування асортиментної політики і продуктового ряду;

o формуванні цінової політики;

o організації каналів просування страхових продуктових і додаткових послуг, а також сервісному обслуговуванні. Просування (стимулювання) передбачає формування попиту, стимулювання каналів просування, задоволення страхових інтересів і уподобань страхувальників;

4) управління і контролю включає:

o управління;

o вироблення стратегії;

o організацію планування;

o інформаційне забезпечення;

o організацію контролю.

Маркетинг як система взаємодії та взаємного урахування інтересів виробників і споживачів страхового продукту може бути використаний усіма типами страховиків. Однак у залежності від способу їх взаємодії зі страхувальниками, які можуть бути сторонніми особами, акціонерами або тими, кому страховик зобов'язаний надати послуги визначеної якості, маркетинг приймає різні форми. Але в будь-якому випадку система маркетингових зусиль, спрямована на балансування попиту і пропозиції, включає в себе наступні незмінні етапи:

o отримання інформації про страхувальників і потенційних клієнтів - дослідження страхового ринку;

o формалізоване подання і вивчення ринку - сегментація страхового ринку;

o оцінка платоспроможного попиту па ту чи іншу продукцію за сегментами ринку;

o аналіз страхової продукції і маркетингової стратегії конкурентів;

o розробка страхової продукції і стратегії її просування на ринок;

o визначення політики ціноутворення па страхову продукцію (базова ціна, надбавки та знижки);

o розробка стратегії збуту продукції, включаючи організацію системи збуту, маркетингові акції, рекламу і т. д.;

o аналіз ефективності страхового маркетингу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Страховий маркетинг
Цілі, завдання і функції маркетингу
Сутність, цілі, основні принципи і функції маркетингу
Страховий ринок: поняття та учасники
Сучасний маркетинг: поняття та сутність
Основні поняття маркетингу
Страховий маркетинг і аквізиція
Використання елементів комплексу маркетингу в страховій організації
ПОНЯТТЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Поняття, цілі і завдання інвестиційного маркетингу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси