Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Обґрунтування Ст. Ст. Іванівським призначення "органів судового управління" та внутрішніх справ

В. о. Іванівський обґрунтовував галузеві повноваження органів адміністративного примусу. У Росії рубежу XIX-XX ст. було яскраво виражене розмежування повноважень судів та органів юстиції: міністр юстиції своїми рішеннями мав право ініціювати провадження по справах про політичні злочини або припиняти виробництво, він же розглядав клопотання Сенату про пом'якшення винним дворянам і чиновникам окремих кримінальних покарань або про помилування. В. о. Іванівський вказував на наділення органів юстиції ("органів судового управління") особливими владними повноваженнями, на його думку, "у відношенні більшості адміністративних питань, розглянутих у Правительствующем Сенаті, міністру юстиції належать генерал-прокурорські права, що ставить його не тільки вище за інших міністрів, але і вище самого Сенату". Аналогічним статусом володіли і міністерства юстиції більшості країн Європи.

В компетенції Міністерства внутрішніх справ Ст. Ст. Іванівський виділяв дві групи повноважень. До відання поліції безпеки були віднесені власне поліцейська діяльність, що забезпечує державну і громадську безпеку (корпус жандармів і Департамент поліції), та контроль у сфері цензури, здійснюваний Головним управлінням у справах друку. Таким чином, органи поліції розглядалися як складова частина органів внутрішнього управління", очолюваних Міністерством внутрішніх справ.

Повноваження Міністерства внутрішніх справ в сфері правоохорони були віднесені до ведення Медичного департаменту та Медичної ради. Медичний департамент очолював систему "медико-санітарного управління", до складу Медичної ради входили посадові особи інших міністерств: начальник Головного військово-медичного управління, головний медичний інспектор флоту та ін.

Органи виконавчої влади (їх сучасному сприйнятті) ототожнювалися з органами адміністрації. В. о. Іванівський виділяв галузеві адміністративні органи, очолювані відповідним міністерством, наприклад "органи фінансової адміністрації входили до системи Міністерства фінансів", "органи адміністрації сільського господарства і державних майна" очолювалися Міністерством землеробства та державних маєтностей і т. д. Під адміністративним виробництвом розумілася виконавча і розпорядча діяльність посадових осіб органів центрального управління" і муніципальних органів: земських, окружних, прикордонних, повітових начальників, начальників поштово-телеграфних і митних округів.

До відання зазначених начальників було віднесено дисциплінарне провадження, вони ж були адресатами оскарження підданими дій державних органів. Чітких відмінностей дисциплінарної та адміністративної відповідальності не було: діяльність начальників митних округів по розгляду скарг підлеглих їм осіб митного управління (керуючих митниць та ін) та накладання стягнень ототожнювалася з накладенням адміністративних стягнень.

У змісті адміністративних повноважень повітових начальників виділяються повноваження по керівництву повітовою поліцією і земської вартою (у Царстві Польському і окремих губерніях), до їх відання було віднесено і розгляд відповідних дисциплінарних справ.

Концепція централізації публічної влади В. Е. Андріївського. Примус як основа владної діяльності

Видатний вітчизняний полицеист, ректор Санкт-Петербурзького університету та професор кафедри поліцейського права В. Е. Андріївський (1831-1891) був прихильником централізованої виконавчої влади, наділеному значними каральними повноваженнями. Види адміністративних санкцій повинні бути адекватні суспільної небезпеки діяння, при цьому особливе значення повинно приділятися превентивних заходів: злочин і проступки, що посягають на державну власність, можуть бути відвернені належними заходами обліку і контролю. Контрольні повноваження поділялися на внутрішній контроль, заснований на субординационном підпорядкуванні посадових осіб, і зовнішній контроль, здійснюваний спеціалізованими державними органами.

Превентивні заходи щодо проступків, які посягають на громадський порядок, повинні бути віднесені до відання органів виконавчої поліції, останні мають право застосовувати заходи фізичного примусу.

Попередження, припинення і розкриття злочинів та проступків, які посягають на особисте майно підданих, можливі тільки узгодженими зусиллями місцевих органів (земських управ і волосних правлінь) і органів поліції.

У змісті превентивних заходів розрізнялися заходи, "попереджувальні і видаляють небезпека". Види запобіжних заходів залежать від суб'єктивних та об'єктивних, не залежних від волі порушника, обставин. Попереджувальні заходи ідентичні первинної превенції і полягають у виявленні факторів правопорушення, тоді як вторинні, "видаляють небезпека", усувають несприятливий фактор. Заходи, "попереджувальні і видаляють небезпека", розглядалися Андріївським в органічній єдності - одна з них неминуче передує інший. Припинення правопорушення пов'язане із застосуванням заходів фізичного та морального впливу, що обмежують права підданих, вони неминучі навіть у разі незначних злочинів або проступків. Виявляючи первинні соціальні фактори, що сприяють правопорушенню: ледарство, марнотратство, необдумані спекуляції тощо, - В. О. Андріївський розглядав і можливі примусові заходи, наприклад виправні роботи: "У Росії при найбільшій масі її землеробського населення, робітні будинки можуть бути створені в іншій формі, у покладанні на дозвіллі, здатних до праці, обов'язкових примусових робіт". При цьому передбачалося призначати ці покарання світовим судом. В даному випадку очевидно прагнення вченого виділити специфіку виправних робіт, властивих тільки Росії, на відміну від індустріальних країн Європи. Поряд з цим Андріївський пропонував розширити адміністративну юрисдикцію мирових судів. У змісті превентивних заходів виділялися також соціально-економічні і правові фактори, що обґрунтовують правомірну діяльність: у сфері промислового виробництва обгрунтовано застосування заходів державного протекціонізму, серед них - надання підприємцям пільг і переваг, матеріальне сприяння розвитку прикладної науки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Органи державного управління
Управління підрозділом внутрішнього аудиту
Органи внутрішніх справ Російської Федерації
Організація галузі внутрішніх справ Російської Федерації, правові засади управління і регулювання в цій сфері
Обґрунтування І. Т. Тарасовим системи виконавчо-розпорядчої діяльності. "Органи адміністрації, уряду, самоврядування і соединства"
Тема владного примусу у творчості вітчизняних вчених
Адміністративна відповідальність та публічне примус
Погляди В. Е. Андріївського на "освітню діяльність народу"
Трудова і публічна концепції відносин державної служби
Організація проведення ревізії фінансово-господарської діяльності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси