Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Надійність будівельних об'єктів та безпека життєдіяльності людини
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ризики в інвестиційному проекті

Інвестиційні проекти можна класифікувати за трьома основними типами.

Перший тип підрозділяється відповідно з призначенням проекту, де можна виділити наступні його різновиди: технічний, організаційний, економічний, соціальний і комплексний.

У другому типі, розділеному по класах, зазвичай виділяють підтипи за такими характеристиками: по складу, структурі і предметної області.

Розрізняють також монопроект, мультипроект, мегапроект. Під монопроектом розуміють окремий проект різного призначення, виду і масштабу. Мультипроект являє собою комплексний проект, що складається з ряду монопроектов і вимагає застосування многопроектного управління. Мегапроект включає цільові програми розвитку регіонів, галузей та інших утворень, до складу яких увійшов ряд моно - і мультипроектов.

Третій тип проекту пов'язаний з його масштабом (розмірами, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишній світ). У відповідності з масштабом проекти умовно поділяють на дрібні, середні, великі і дуже великі проекти. Масштаби проектів можна розглядати і в більш конкретній формі - міжнародні, національні, міжрегіональні та регіональні, міжгалузеві та галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства і т. д.

По тривалості (тривалості періоду здійснення проекту) розрізняють: короткострокові (до трьох років), середньострокові (від трьох до п'яти років), довгострокові (понад п'яти років).

За складністю проекти бувають простими, складними і дуже складними. Характер предметної області проекту дозволяє виділяти його вигляд: інвестиційний, інноваційний, науково-дослідний, навчально-освітній, змішаний. Під інвестиційними зазвичай розуміють проекти, що вимагають вкладення інвестицій, головною метою яких є створення або реновація основних фондів.

На основі обліку масштаб (розмір) проекту, терміни реалізації, якість, обмеженість ресурсів, місця та умов реалізації класифікують групу так званих спеціальних проектів, в яких один з перерахованих факторів відіграє домінуючу роль і вимагає до себе особливої уваги, тоді як вплив інших факторів нейтралізується за допомогою стандартних процедур контролю та управління ризиками. У відповідності з цією класифікацією проекти бувають:

а) малі за масштабом, вони прості та обмежені обсягами залучених ресурсів;

б) мегапроекти - це цільові програми різного рівня (міжнародні, державні, національні, регіональні, міжгалузеві, галузеві та змішані), що містять безліч взаємозалежних проектів; вони об'єднані загальною метою, виділеними ресурсами і відведених на їхнє виконання часом;

в) короткострокові проекти;

г) бездефектні проекти (підвищений якість);

д) монопроекты і їх альтернатива - мультипроекты (коли задум замовника проекту відноситься до кількох взаємопов'язаних проектів).

Систематизація проектів в загальному вигляді представлена в табл. 7.1, де наведено ознаки, за якими їх можна ідентифікувати.

Таблиця 7.1. Класифікаційна систематизація одиничних проектів

Классифицирующий ознака

Класифікація за змістом

Призначення

класифікації

Особливості використання в оцінках ризиків

За типами сфер діяльності

Технічна, організаційна, економічна, соціальна, змішана

Специфіка змісту проекту

Ранжування ризиків, виявлення причин ризику

За розміром

Дрібні, середні, великі, дуже великі

Рівень деталізації інформаційної бази

Специфіка джерела інформації для ризик-аналізу і оцінки наслідків проявів

За масштабом

Міждержавні, міжнародні, національні, міжрегіональні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства

Специфічність розробки та управління проектом

Аналіз наслідків прояву ризиків та методи управління ризиками

По тривалості

Короткострокові,

середньострокові,

довгострокові

Структурування життєвого циклу проекту

Диверсифікація ризиків за ступенем достовірності прогнозів

По складності

Прості, складні, дуже складні

Специфічність процесу управління проектом

Складність структури управління ризиками

За характером

предметної

області

Інвестиційний, інноваційний, науково-дослідний, навчально-освітній, змішаний

Специфіка життєвого циклу проекту та обліку вигод

Виявлення причин ризиків і наслідків їх прояву

За ознакою впровадження

1. Впроваджується в діюче підприємство

2. Створюється нове підприємство

Правильне обчислення та порівняння пріростному потоків доходів і витрат

Джерела інформації для ризик-аналізу. Ідентифікація ризиків

Змішана - по домінуючому ознакою

Малі, мегапроекти, короткострокові, моно - і мультипроекты

Специфіка використання стандартних процедур проектного управління та контролю

Ранжування ризиків і вибір способів нейтралізації ризиків недоминирующих

Два проекти вважаються взаємовиключними, якщо рентабельність першого знижується до нуля у випадку прийняття іншого, і навпаки. Інша назва таких проектів - альтернативні, так як ці два проекти призначені для досягнення одних і тих же цілей, і неможливо одночасно прийняти їх і вигідно реалізувати. Два проекти називаються умовними, якщо рентабельність кожного з них без прийняття іншого дорівнює нулю. При цьому умовне відношення не завжди симетрично. Незалежними є два проекти, якщо прийняття або відмова від одного з них ніяк не відбивається на рентабельності іншого. Заміщають називають проекти, для яких рентабельність одного знижується (але не повністю зникає) при прийнятті іншого. Це співвідношення може бути як симетричним, так і несиметричним, а заміщення може мати місце і на стороні витрат, і на стороні вигод.

До синергічним (сотрудническим) відносяться такі два проекти, для яких прийняття одного з них збільшує рентабельність іншого. Це ставлення може бути як симетричним, так і несиметричним. Крім того, підвищення рентабельності може мати місце як на стороні витрат, так і на стороні вигод.

У кожному з наведених різновидів інвестиційного проекту повинні бути детально вивчені і кваліфіковано оцінені з точки зору розумної економічної доцільності при обов'язковій надійності, довговічності і безпеки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Критерії і методи оцінки інвестиційних проектів. Облік інфляції, невизначеності і ризиків
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ОЦІНКА
Оцінка та аналіз ризиків інвестиційного проекту
Ризик і прибутковість міжнародних інвестиційних проектів
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПРИБУТКОВІСТЬ
Проекція ризику в інвестиційній діяльності
Оцінка ризику інвестиційно-фінансових рішень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси