Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2. ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ

Порядок складання бухгалтерської (фінансової) звітності

Складання річної бухгалтерської звітності передує значна підготовча робота, її обсяг значно вище обсягу роботи, що проводиться перед формуванням проміжної звітності.

Процедура закриття рахунків при складанні проміжної та річної бухгалтерської звітності включає наступні етапи.

1. Списання собівартості робіт (послуг) з рахунку 23 "Допоміжні виробництва".

2. Закриття рахунків 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати".

3. Списання собівартості готової продукції.

4. Визначення фінансового результату від продажів на рахунку 90 "Продажі".

5. Формування сальдо інших доходів і витрат па рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

6. Визначення залишку на рахунку 99 "Прибули і збитки".

Формування річної бухгалтерської звітності обов'язково передують такі основні етапи підготовчої роботи:

1) уточнюється розподіл доходів і витрат між суміжними звітними періодами;

2) проводиться переоцінка (уточнення оцінки) майнових статей балансу: рухомого і нерухомого майна, матеріалів, товарів, цінних паперів, боргів (зобов'язань) тощо; заключними записами грудня утворюються оціночні резерви, передбачені в обліковій політиці організації або чинним законодавством;

3) виявляється остаточний фінансовий результат шляхом підсумовування всіх приватних результатів; закривається рахунок 99;

4) складається оборотна відомість по рахунках Головної книги, що охоплює всі виправні, коригувальні та додаткові записи, викликані описаними вище діями;

5) у відповідності зі ст. 12 Закону про бухгалтерському обліку обов'язково проводиться інвентаризація всіх статей балансу, за її результатами коригуються залишки по рахунках Головної книги.

Інвентаризації підлягають все майно організації незалежно від сто місцезнаходження та всі види фінансових зобов'язань. В ході інвентаризації виявляється фактична наявність майна, яке зіставляється з даними бухгалтерського обліку, а також перевіряється повнота відображення в обліку зобов'язань.

Порядок і терміни проведення інвентаризації визначає керівник організації, за винятком випадків, коли її проведення є обов'язковим. Крім вищезгаданого випадку (перед складанням річного бухгалтерського звіту) проведення інвентаризації обов'язково:

o при передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;

o при зміні матеріально відповідальних осіб;

o при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;

o у разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;

o при реорганізації або ліквідації організації;

o в інших випадках, прописаних у законодавстві Російської Федерації.

Інвентаризацію проводять з тією періодичністю, яка вказана в обліковій політиці організації (щомісяця, раз у квартал), але в будь-якому випадку перед складанням річного балансу її проведення необхідно.

Перед складанням річної бухгалтерської звітності інвентаризацію незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва, готової продукції і товарів на складах, матеріалів зазвичай проводять не раніше 1 жовтня, капітальних вкладень - не раніше 1 грудня, основних засобів - не раніше 1 листопада. При цьому інвентаризація основних засобів може проводитися один раз у 3 роки (бібліотечних фондів - один раз у 5 років) (п. 27 Положення по веденню бухобліку і звітності). Грошові кошти, грошові документи, бланки суворої звітності повинні піддаватися раптовій перевірці не рідше одного разу на місяць. Розрахунки з банками за розрахунковим, спеціальним та іншим рахункам перевіряються на 1-е число кожного місяця, розрахунки з дебіторами і кредиторами - зазвичай не рідше двох разів на рік.

Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичним наявністю майна, і даними бухгалтерського обліку відображаються на рахунках в такому порядку:

ДЕБЕТ 10 "Матеріали" (41 "Товари", 50 "Каса"-...) КРЕДИТ 91 субрахунок 1 "Інші доходи"

- надлишок майна оприбутковується (за ринковою пені на дату проведення інвентаризації), і відповідна сума враховується у складі інших доходів;

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" (44 "Витрати на продаж"...)

КРЕДИТ 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

- недостача майна і його псування в межах норм природного убутку відносяться на витрати виробництва.

Недостача майна і його псування понад норм природного прибутку відноситься па винних осіб:

ДЕБЕТ 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" КРЕДИТ 01 "Основні засоби" (10 "Матеріали", 41 "Товари"...)

- відображена недостача основних засобів (по залишковій вартості), матеріалів, товарів;

ДЕБЕТ 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

КРЕДИТ 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

- недостача понад норм природного убутку віднесена за рахунок винної особи;

ДЕБЕТ 73 субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

КРЕДИТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 4 "Різниця між сумою, підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей"

- відображена різниця між балансовою вартістю відсутніх цінностей і сумою, підлягає стягненню з винної особи;

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" (50 "Каса")

КРЕДИТ 73 субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

- утримано із заробітної плати працівника (надійшла в касу) сума матеріального збитку;

ДЕБЕТ 98 субрахунок 4 "Різниця між сумою, підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей"

КРЕДИТ 91 субрахунок 1 "Інші доходи"

- відповідна частка доходів майбутніх періодів врахована у складі інших доходів;

ДЕБЕТ 91 субрахунок 2 "Інші витрати"

- КРЕДИТ 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

- якщо винні особи не встановлені або суд відмовив у стягненні збитків з них, то збитки від недостачі майна і його псування списуються, тобто враховуються у складі інших витрат.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу
Визначення бухгалтерської (фінансової) звітності
Порядок формування показників консолідованої бухгалтерської звітності
Складання бухгалтерської (фінансової) звітності
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Складання бухгалтерської (фінансової) звітності
Визначення бухгалтерської (фінансової) звітності
Склад та вимоги до зведеної (консолідованої) бухгалтерської звітності, правила її складання та подання
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Порядок підписання, адреси і строки подання бухгалтерської (фінансової) звітності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси