Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Філософія управління персоналом організації

Філософія - це форма суспільної свідомості, світогляд, система ідей і поглядів па світ. Під управлінням прийнято розуміти функцію організаційних систем, що забезпечує збереження їх структури і ефективне використання ресурсів для досягнення поставлених цілей.

Отже, філософія управління персоналом організації - це система поглядів співробітників певної організації, покликана забезпечити збереження дайною організації та ефективне використання її ресурсів для досягнення поставлених цілей. Цю філософію можна розглядати так само, як сукупність внутрішньоорганізаційних принципів, моральних та адміністративних норм і правил взаємодії персоналу, а також підпорядковану цілям організації систему цінностей і переконань, які сприймаються всіма працівниками організації.

Філософія управління персоналом організації, як сукупність цілей і правил поведінки співробітників, виникла у великих японських фірмах Міцубісі, Тайота, Соні, а потім отримала широке поширення в США і країнах Західної Європи.

У складі філософії управління персоналом виділяються три основних напрямки: загальна мета; режим діяльності і цілісна структура.

Загальна мета організації виражається у се місії. Місія визначає режим діяльності фірми, її статус та політику.

Режим діяльності відображається у базових цілях та принципах функціонування фірми.

Цілісність структури забезпечують основні функції філософії управління персоналом, до числа яких можна віднести:

o розгляд філософії як основи для прийняття стратегічних і тактичних рішень;

o застосування філософії для формування організаційної культури;

o використання філософії для формування іміджу фірми.

Філософські принципи організацій нового типу зводяться до наступного:

o вироблення великих цілей і постановка амбіційних науково-технічних завдань (розробка принципово нових продуктів: смартфонів, комунікаторів, лазерна звукозаписувальна установка тощо);

o патерналізм - виховання у працівників фірми почуття співробітництва і взаємодопомоги, створення ілюзії однієї сім'ї (довічний найм, неформальне спілкування керівників і співробітників, фірмова одяг);

o розвиток творчої ініціативи персоналу (гуртки якості, підтримка ентузіастів-новаторів тощо).

Філософія управління одержує своє концентроване вираження в діловому кредо організації.

Ділове кредо організації

Під діловим кредо розуміється декларування місії організації (фірми), визначення базових цілей і кодексу поведінки співробітників.

Однією з перших у світі вдало сформулювала своє ділове кредо фірма "Panasonic". Розглянемо в якості прикладу її ділове кредо.

Місія організації, як вже зазначалося, чітко виражає причину її існування і ту роль, яку ця компанія хотіла б грати в суспільстві. Фірма " Panasonic" декларує свою місію наступним чином: Виробляти дешеві "як вода" електропобутові прилади в достатку.

Базові цілі цієї компанії визначаються так:

o зростання завдяки взаємній вигоді для компанії і споживачів;

o отримання прибутку шляхом служіння суспільству;

o чесна конкуренція на ринку;

o взаємна вигода для компанії і постачальників, посередників і акціонерів;

o участь в управлінні всіх працюючих в компанії.

Кодекс поведінки співробітників фірми "Panasonic" (так звані Сім духів Мацусіта) сформульоване наступним чином:

o внесок фірми в промисловість;

o чесність і відданість;

o гармонія і співпраця;

o боротьба за якість;

o чемність та скромність;

o адаптація і сприйнятливість;

o вдячність фірмі.

Ділове кредо фірми має бути не тільки чітко сформульована і доведена до кожного працівника, але воно повинно стати частиною особистої мотивації кожного працівника організації.

Про ефективність ділового кредо фірми " Panasonic" свідчить той факт, що се продукція користується заслуженим визнанням у усьому світі, а деловее кредо слідом за цією компанією вдало сформулювали інші японські корпорації.

Резюме

Кадровий потенціал організації - це можливості персоналу і адміністрації, які можуть бути використані для досягнення цілей фірми. Для вивчення кадрового потенціалу широко використовуються методи системного аналізу, а також експертно-аналітичний метод, метод головних компонентів, метол колективного блокнота та ін.

Поліпшення використання кадрового потенціалу пов'язане з управлінням формальними і неформальними групами, вирішенням проблем влади і лідерства в колективі, запобіганням конфліктів, створенням здорового психологічного клімату в організації.

Персонал будь-якої організації можна представити як сукупність формальних і неформальних груп. Формальні групи - це підрозділи, створені з ініціативи адміністрації (ділянка, цех, відділ, лабораторія тощо). Керівники цих підрозділів та члени формальних груп призначаються адміністрацією.

Неформальні групи - це групи людей, не пов'язаних посадовою ієрархією і об'єднаних на основі дружніх відносин, спільності інтересів і т. н. Формальні і неформальні групи тісно взаємодіють. Тому завдання менеджера полягає не в боротьбі з неформальними групами, а в придбанні навичок керування ними з тим, щоб спрямовувати зусилля як формальних, так і неформальних груп на досягнення цілей організації.

Формальні і неформальні групи очолюють лідери. Так, лідер групи володіє владою, тобто має можливість впливати па поведінку інших членів групи. Існують різні види влади: заснована па примусі; заснована на винагороді; експертна; еталонна; законна (або традиційна).

Поряд з вивченням влади і лідерства важливе місце в кадровому менеджменті займають проблеми управління інноваціями.

Далеко не завжди персонал підприємства (організації) з захопленням сприймає нововведення. Це обумовлено небажанням пристосовуватися до нових умов, боязню втратити роботу, невпевненістю в собі, боязню зайвої напруги, лінню і т. п.

Щоб подолати опір окремих працівників впровадженню інновацій, корисно проводити постійне навчання персоналу, надавати пільги і стимулювати новаторів, оцінювати внесок кожного працівника у розвиток організації, надавати допомогу в самовдосконаленні кожного працівника. Особливої уваги заслуговують кадрові інновації, що представляють собою цільову діяльність по впровадженню кадрових нововведень, спрямовану на розвиток кадрів та підвищення ефективності функціонування організацій.

Істотним резервом поліпшення використання кадрового потенціалу служить поліпшення психологічного клімату в трудових колективах.

Філософія фірми - це сукупність внутрішньоорганізаційних принципів, моральних та адміністративних норм і правил взаємодії співробітників, а також підпорядкована цілям організації система цінностей і переконань, що сприймається всіма працівниками організації.

Філософія фірми формується з урахуванням національного менталітету і отримує своє конкретне вираження в її діловому кредо.

Ділове кредо містить в себе місію фірми, її базові цілі і кодекс поведінки співробітників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Система управління знаннями на рівні персоналу організації
Функціональне поділ праці і організаційна структура служби управління персоналом
Організація управління та трудової адаптації персоналу організації
Ділові бесіди
Культура ділових комунікації
Ділові переговори
РЕЗЮМЕ
Резюме
Резюме
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси