Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Податкові зобов'язання за угодою про надання відступного

Відступне є досить відомим способом припинення зобов'язань. У відповідності зі ст. 409 ЦК РФ "за згодою сторін зобов'язання може бути припинене наданням замість виконання відступного (сплатою грошей, переданням майна тощо). Розмір, строки і порядок надання відступного встановлюються сторонами. Таким чином, для відступного, як і для новації, характерно волевиявлення двох сторін. Це підтверджується тим, що у ЦК РФ йдеться про припинення зобов'язання "за згодою сторін".

Найчастіше угодою про отступном є письмова обіцянка боржника передати кредитору будь-яке грошове майно в рахунок погашення виниклої раніше дебіторської заборгованості по оплаті поставлених товарів, виконаних робіт чи послуг, повернення наданої позики та ін.

З пропозицією відступного може вийти як організація-боржник, так і кредитор.

Угода про отступном укладають тільки в період виконання первісного зобов'язання або після закінчення зазначеного в ньому терміну, тобто реалізація повинна бути визнана не в момент підписання угоди про отступном, а лише при фактичній передачі товару (виконання робіт, надання послуг). Таким чином, об'єкт оподаткування виникає лише при фактичному виконанні угоди про отступном. Якщо ж угоду про отступном підписується одночасно з первісним зобов'язанням, то воно визнається нікчемним.

Основна відмінність відступного від новації полягає в тому, що реалізація умов відступного тягне за собою повне припинення юридичної зобов'язання після фактичного погашення заборгованості, а при новації старе зобов'язання припиняється з моменту укладання нової угоди.

Найбільш поширеними зобов'язаннями, які припиняються за угодою про отступном, є зобов'язання за договорами купівлі-продажу, возмездного надання послуг, позики.

Розглянемо найбільш поширені випадки угод про отступном.

При укладанні угоди про отступном натомість оплати придбаних товарів (робіт, послуг) розмір відступного може бути:

o більше спочатку прийнятого сторонами зобов'язання;

o менше спочатку прийнятого сторонами зобов'язання;

o співмірним спочатку прийнятого сторонами зобов'язанням.

Якщо в угоді про отступном не прописано, що відступне припиняє зобов'язання лише у певній частині, то це означає, що зобов'язання припиняється повністю. З цього і потрібно виходити при розрахунку податків по цій угоді.

Припустимо, покупець придбав товари за договором купівлі-продажу, але розплатитися з продавцем не зміг. Кредитор (тобто продавець погодився прийняти в якості відступного майно боржника (покупця).

1. Передача майна, сумірною з первісно прийнятим сторонами зобов'язанням.

Приклад

Організація "Стрілка" за договором купівлі-продажу придбала партію запасних частин для легкових автомобілів у організації "Білка" на суму 1180,0 тис. руб. (в тому числі ПДВ 180,0 тис. руб.). У зв'язку з фінансовими труднощами покупець не зміг виконати боргові зобов'язання перед продавцем грошовими коштами і в якості відступного передав легковий автомобіль вартістю 1180,0 тис. руб. (з ПДВ 18%).

Після прийняття до обліку придбаних запасних частин і при наявності рахунку-фактури постачальника - організації "Білка", боржник - організація "Стрілка" має право прийняти суму "вхідного" ПДВ до відрахування (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Надання натомість оплати відступного не означає будь-якого коригування суми податкового вирахування. У свою чергу, при передачі автомобіля організація "Стрілка" зобов'язана виставити рахунок-фактуру організації "Білка" і обчислити ПДВ з вартості автомобіля.

Таким чином, у постачальника і боржника сума ПДВ, обчислена і прийнята до відрахуванню складе 118,0 тис. руб. Іншими словами, на дату виконання угоди про надання відступного, тобто на день передачі кредитору товарів (робіт, послуг) необхідно обчислити ПДВ і виставити рахунок-фактуру як при звичайній реалізації (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 154, п. 3 ст. 168 НК РФ).

2. Передача майна вартістю меншою спочатку прийнятого сторонами зобов'язання.

При укладанні такої угоди у сторін угоди всі операції враховуються в загальному порядку, а саме: після прийняття до обліку придбаних товарів (робіт, послуг) і за наявності рахунка-фактури постачальника (підрядчика, виконавця) боржник має право прийняти суму "вхідного" ПДВ до відрахування (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Надання натомість оплати відступного не передбачає будь-якого коригування суми податкового вирахування, як у кредитора, так і боржника.

На дату виконання угоди про надання відступного (тобто на день передачі кредитору товарів (виконання робіт, надання послуг)) боржник зобов'язаний обчислити ПДВ і виставити рахунок-фактуру як при звичайній реалізації (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 154, п. 3 ст. 168 НК РФ). Для вирахування ПДВ і кредитору та боржнику необхідні рахунок-фактура на придбане майно, угода про отступном та документ, що підтверджує фактичну передачу майна в якості відступного (наприклад, акт прийому-передачі). Таким чином, у боржника відображаються доходи і витрати від звичайної реалізації, а у кредитора отримане майно оприбутковується за ціною первинного договору. Таким чином, якщо кредитор погоджується взяти майно свого боржника в оплату його боргу, значить, він вважає його рівноцінним ціною первісної угоди. І тому саме по сумі погашеного боргу кредитору необхідно відобразити у себе в обліку вартість отриманого майна.

Приклад

ТОВ "Волошка" 2 листопада п. р. реалізувало ТОВ "Лютик" товари вартістю 2360,0 тис. руб. в тому числі ПДВ 18% - 360,0 тис. руб.

30 листопада п. р. за угодою про отступном ТОВ "Лютик" передало ТОВ "Волошка" вантажний автомобіль. В угоді про отступном вказана вартість автомобіля 1700,0 тис. руб., що відповідає її залишкової вартості в податковому обліку. Згідно з угодою про надання відступного повністю припиняє зобов'язання ТОВ "Лютик" по оплаті товарів перед ТОВ "Волошка".

Прибуток ТОВ "Лютик" від передачі за угодою про отступном вантажного автомобіля складе 300 000 руб., ПДВ до сплати в бюджет - 306,0 тис. руб., ПДВ - податковий відрахування по придбаних товарах - 360,0 тис. руб.

ТОВ "Волошка" прийме автомобіль па облік за вартістю погашеного зобов'язання (без ПДВ) - 1700,0 тис. руб. і значить, частина майна, реалізованого за первісним договором, передана боржнику безоплатно - отже, в цій частині витрати не можуть враховуватися для цілей оподаткування прибутку (п. 16 ст. 270 НК РФ). ПДВ - податковий відрахування вказаний в рахунку-фактурі, отриманого від ТОВ "Лютик", складе в сумі 306,0 тис. руб., а ПДВ до сплати в бюджет - 360,0 тис. руб.

Таким чином, передача в якості відступного нерівноцінного майна не веде до яких-небудь негативних податкових наслідків в частині обчислення ПДВ.

3. Передача майна вартістю більшою спочатку прийнятого сторонами зобов'язання.

В даній ситуації порядок визначення податкової бази та обчислення податків проводиться у порядку, зворотному до попереднього прикладу.

Приклад

ТОВ "Волошка" 2 листопада п. р. реалізувало ТОВ "Лютик" товари вартістю 2006,0 тис. руб. в тому числі ПДВ 18% - 306,0 тис. руб.

30 листопада п. р. за угодою про отступном ТОВ "Лютик" передало ТОВ "Волошка" вантажний автомобіль. В угоді про отступном вказана вартість автомобіля 2000,0 тис. руб., що відповідає його залишкової вартості в податковому обліку. Згідно з угодою про надання відступного повністю припиняє зобов'язання ТОВ "Лютик" по оплаті товарів перед ТОВ "Волошка".

Таким чином, ТОВ "Лютик" від передачі за угодою про отступном вантажного автомобіля понесе збиток 300 000 руб.; ПДВ до сплати в бюджет - 360,0 тис. руб.; ПДВ - податковий відрахування по придбаних товарах - 306,0 тис. руб.

ТОВ "Волошка" прийме автомобіль на облік за вартістю погашеного зобов'язання (без ПДВ) - 2000,0 тис. руб. і до відрахування ПДВ в сумі 360 тис. руб.

Таким чином, майно, отримане кредитором ТОВ "Волошка" в якості відступного, дорожче майна, реалізованого боржника за первісним договором. ПДВ - податковий відрахування вказаний в рахунку-фактурі, отриманого від ТОВ "Лютик", складе в сумі 360,0 тис. руб., а ПДВ до сплати в бюджет - 306,0 тис. руб.

Якщо відступне отримано грошима, то із суми перевищення заборгованості, необхідно обчислити ПДВ на підставі пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, згідно з яким податкова база по ПДВ збільшується на суми, інакше пов'язані з оплатою реалізованих товарів (робіт, послуг). ПДВ обчислюється за розрахунковою ставкою 18/118 (10/110) згідно п. 4 ст. 164 НК РФ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оподаткування операцій реалізації товарів (робіт, послуг) за угодою про надання відступного і новації
Взаємозв'язок зобов'язань продавця і покупця
Податкові зобов'язання з ПДВ за посередницькими договорами
Зобов'язання, які користувалися позовним захистом, і натуральні зобов'язання
Термін виконання зобов'язання
Джерела виникнення зобов'язань
Множинність осіб у зобов'язанні
Облік постійних та тимчасових різниць, постійних і тимчасових податкових зобов'язань (активів)
Зобов'язання у комерційних правовідносинах
Аліментні зобов'язання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси