Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття та порядок розрахунку чистих активів

Власний капітал розглядається як різниця між активами та зобов'язаннями:

Чисті активи = Активи - Зобов'язання.

Ця величина отримала назву чистих активів організації.

Порядок розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств (АТ) визначається наказом від 29.01.2003 Мінфіну Росії № 10-м і Федеральної комісії з ринку цінних паперів № 03-61.

Під вартістю чистих активів розуміється різниця суми активів, прийнятих до розрахунку, і суми зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Даний показник має визначальне значення в системі оцінки фінансової стійкості організації. Не випадково ЦК РФ і Федеральний закон від 26.12.1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (далі - Федеральний закон № 208-ФЗ) з величиною вартості чистих активів пов'язують основні характеристики діяльності організацій, включаючи й саму можливість їх існування.

Один із способів визначення вартості акцій АТ - її розрахунок на базі вартості чистих активів. Частка учасників товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) визначається виходячи з величини чистих активів.

Слід мати на увазі, що величина чистих активів організації може не збігатися з підсумком розділу "Капітал і резерви" бухгалтерського балансу. Використання для аналізу структури сукупних пасивів підсумковій статті по даному розділу балансу може призвести до штучного завищення частки власного капіталу і заниження фінансового ризику.

Для розрахунку вартості чистих активів АКЦІОНЕРНОГО товариства використовуються дані бухгалтерського балансу.

До складу активів, прийнятих до розрахунку, включаються:

o необоротні активи, що відображаються в розділі I бухгалтерського балансу (нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, дохідні вкладення в матеріальні цінності, довгострокові фінансові вкладення, інші необоротні активи);

o оборотні активи, що відображаються в розділі II бухгалтерського балансу (запаси, податок на додану вартість по придбаним цінностям, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти, інші оборотні активи), за винятком вартості в сумі фактичних витрат на викуп АТ власних акцій у акціонерів для їх подальшого перепродажу або анулювання, і заборгованості учасників (засновників) за внесками в статутний капітал.

До складу пасивів, що приймаються до розрахунку, включаються:

o довгострокові зобов'язання за позиками і кредитами та інші довгострокові зобов'язання;

o короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами;

o кредиторська заборгованість;

o заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів;

o резерви майбутніх витрат;

o інші короткострокові зобов'язання.

До активів, що приймаються до розрахунку, відносяться також відкладені податкові активи.

До складу пасивів, які приймаються для розрахунку чистих активів, включається величина відкладених податкових зобов'язань.

В даних про величину інших довго - і короткострокових зобов'язань наводяться суми створених в установленому порядку резервів у зв'язку з умовними зобов'язаннями та припиненням діяльності.

Якщо в організації формуються оцінні резерви по сумнівних боргах і під знецінення цінних паперів), показники статей, у зв'язку з якими вони були створені (наприклад, дебіторська заборгованість), що беруть участь у розрахунку величини чистих активів, за винятком відповідних їм сум резервів.

Оцінка вартості чистих активів проводиться АТ щоквартально та в кінці року на відповідні звітні дати. Інформація щодо вартості чистих активів розкривається в річної бухгалтерської звітності.

Виконаємо розрахунок чистих активів ВАТ "НЛМК" (табл. 3.18).

Таблиця 3.18. Розрахунок вартості чистих активів ВАТ "НЛМК", тис. руб.

Розрахунок вартості чистих активів ВАТ

Таким чином, можна констатувати зростання чистих активів протягом року на 23 998 490 тис. руб., що пов'язано із зростанням активів, прийнятих до розрахунку, на 11 296 927 тис. руб. при одночасному скороченні зобов'язань на суму 12 701 563 тис. руб.

Наступний етап аналізу - з'ясування причин динаміки вартості чистих активів. Такий аналіз повинен бути націлений в першу чергу на виявлення вкладу основних елементів власного капіталу в його нарощування.

Правовий аспект аналізу власного капіталу характеризується залишковим принципом задоволення претензій власників на отримувані доходи та наявні активи. Цей аспект необхідно враховувати при аналізі прийнятих рішень як чинник фінансового ризику.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Чисті активи
Ф. Кене та фізіократична теорія багатства: поняття чистого продукту
Поняття та порядок здійснення безготівкових розрахунків
Порядок здійснення розрахунків через кореспондентські рахунки в інших кредитних організаціях
Метод чистих активів
Економічна поведінка фірми в умовах чистої монополії
ЧИСТА МОНОПОЛІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ І ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
Поняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків
Досконала, вільна або чиста конкуренція: поняття і характерні ознаки
Метод чистих активів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси