Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод оцінки якості продукції за її найважливішого показника

В окремих випадках якість продукції оцінюють по одному, але головному показнику, характеризующему її корисність. Так, якість бензину оцінюють в основному по октановому числу, якість продуктів горіння - по калорійності, якість автомобільних шин - за їх мати (у кілометрах) до певного рівня зносу. При цьому в простішому випадку оцінка основного (головного) властивості якості може проводитись за виразом (22.1) або (22.2).

Як правило, визначає (головному) властивості якості продукції роблять попередню оцінку. Такий підхід цілком виправданий, оскільки у разі незадовільної характеристики головного (визначає) ознаки (властивості) якості немає сенсу проводити в подальшому комплексну оцінку якості. Якщо ж оцінюється головне властивість продукції задовольняє споживача, то такий зразок продукції слід розглядати як ймовірний базовий. Однак оцінка по головному (визначальному) властивості в переважній більшості випадків не дає вичерпної відповіді про загальній оцінці якості продукції, оскільки як було показано вище (див. рис. 22.1), продукція володіє великою кількістю властивостей, які складають якість. Так, розглянемо в порівнянні два варіанти продукції X і У за принципом Ейзенхауера за схемою АВС.

Схема ABC передбачає поділ всіх властивостей А - основні (головні), що забезпечують (другорядні) і З - інші, що сприймаються споживачем як непотрібні (зайві). У разі рівності оцінок якості продукції X і Y з основного (головного) ознакою А, вирішальне значення матиме співвідношення оцінок за що забезпечує властивостями Ст. Таким чином, практично для будь-якої продукції, яка є результатом праці людини і характеризується в багатьох випадках складністю і багатофункціональністю, не виключаючи попередню оцінку по одному основному властивості, необхідно здійснювати остаточну оцінку якості по визначальною сукупності корисних властивостей.

Метод оцінки якості за узагальненим показником групи властивостей продукції

Узагальненим називається показник, що представляє собою функцію групи приватних (одиничних) показників властивостей об'єкта.

У більшості варіантів розгляду приватні показники властивостей функціонально взаємопов'язані з узагальнюючим показником їх, а в ряді випадків характеризуються взаємозалежністю між собою. Якщо відома залежність узагальненого показника від приватних (або її можна встановити), то якість продукції можна оцінити по функції До = f(P¡) у вигляді відношення

де Коп - результат оцінки узагальненого показника; До^аз - базове значення узагальненого показника.

Наприклад, ймовірність виявлення віддаленого об'єкта Р"з допомогою оптико-електронної системи, розрахованої на людину-оператора, може бути представлена як добуток

де Ре - ймовірність енергетичного виявлення (дозволу) об'єкта оптико-електронною системою; Р" - ймовірність просторового дозволу об'єкта оптико-електронною системою.

Використовуючи для спостереження стандартний тест-об'єкт (так звану світу), з допомогою оператора можна оцінити якість оптико-електронної системи. При цьому в якості узагальненого показника оцінки якості оптико-електронної системи можна розглядати ймовірність виявлення об'єкта К1Ш = Р^. Задавши в якості базового значення узагальненого показника До(глл, ймовірність виявлення об'єкта за допомогою оптико-електронної системи, необхідної в технічному завданні (Роб.та)> можна оцінити через відношення:

Якщо N> 1, то значить за узагальненим показником (ймовірність виявлення за допомогою оптико-електронної системи стандартного тест-об'єкта) слід дати позитивну оцінку якості випробуваної системи.

Крім того, просторовий і енергетичний виявлення (дозвіл) об'єкта (Рп і Р3) - взаємозалежні величини, тобто чим вище енергетичний контраст об'єкта спостереження з фоном, тим при менших кутових розмірах як просторовому показнику може бути виявлений об'єкт. І навпаки, чим більші розміри об'єкта, тим при меншій енергетичної різниці з фоном його можна виявити за допомогою оптико-електронної системи. (Загалом прийнято вважати, що імовірність виявлення об'єкта Р0,-, за допомогою оптико-електронної системи пропорційна квадрату контрасту об'єктами кубу його кутових розмірів у:

В цілому за узагальненим показником якості (т. є. але групі властивостей продукції) можна більш точно оцінити якість продукції, ніж з найважливішого, але одній властивості продукції.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Метод оцінки якості продукції за її економічної ефективності
Змішаний метод оцінки якості продукції
Якість продукції: поняття та показники
Функціональні структурні елементи методик оцінки якості
Метод оцінки рівня якості різнорідної продукції
Якість продукції: поняття та показники
Змішаний метод оцінки якості продукції
Метод оцінки якості продукції за її економічної ефективності
Функціональні структурні елементи методик оцінки якості
Метод оцінки рівня якості різнорідної продукції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси