Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Діаграма "причина - результат" (також іменується діаграма Ісікави)

Дозволяє зробити прив'язку проблем до потенційних причин помилок і зобразити цей зв'язок графічно. При цьому фактори впливу визначаються в результаті колективної творчої діяльності.

Наслідок, результат або проблема, як правило, розміщуються у правій частині схеми (рис. 21.8). Головні дії (причини) поміщаються в лівій частині схеми. При цьому п'ять ключових стовпів аналізу (люди, машини, середа, методи, матеріали) ідентичні розглянутим всеосяжного управління якістю TQM складовим якості п'яти "М".

Для побудови причинно-наслідкової діаграми доцільно використовувати наступну методику:

o описати обрану проблему (її особливості, де вона виникає, коли виявляється, як далеко поширюється і т. д.);

o знайти причини проблеми, необхідні для побудови причинно-наслідкової діаграми;

Діаграма

Рис. 21.8. Діаграма "причина - результат" (діаграма Ісікави)

o скласти діаграму;

o провести інтерпретацію причин і витлумачити всі взаємозв'язки (для пошуку основних причин проблеми слід шукати причини, які повторюються найчастіше).

Діаграма розсіювання (розкиду)

Застосовується для відображення того, що відбувається з однієї з змінних величин, якщо інша змінна змінюється, перевірки припущення про взаємозв'язок двох змінних величин, а також оцінки сили цієї взаємозв'язку, але діаграма розсіювання не дозволяє визначити причинно-наслідковий взаємозв'язок. Приклади діаграм розсіювання представлені на рис. 21.9.

Приклад діаграм розсіювання

Рис. 21.9. Приклад діаграм розсіювання

Розвитком цього графічного методу є аналітичні (кореляційний і регресійний) аналізи.

Кореляційний аналіз дозволяє визначити ймовірність залежності між двома змінними та ступінь лінійності залежності між ними. Він може застосовуватися при суцільному контролі.

Регресійний аналіз визначає рівняння найбільш точного відповідності даних і встановлює довірчі границі рівняння.

Контрольна карта

Мета побудови контрольної карти - хронометраж розвитку довільно заданої змінної величини і виявлення непересічних фактів. Іншими словами, контрольна картка застосовується для встановлення того, скільки коливань у процесі викликається випадковими змінами і скільки - надзвичайними обставинами або окремими діями, щоб оточити, піддається процес статистичному регулювання.

При застосуванні регулювальної карти підлягає вивченню одна з таких змінних величин (параметрів процесу):

o відома важлива чи найважливіша характеристика;

o імовірно ненадійна характеристика;

o характеристика процесу, по якій необхідно отримати інформацію про можливості процесу;

o експлуатаційна характеристика, що має значення при маркетингу.

Можливими результатами використання регулювальної карти можуть бути:

o виявлення некерованого процесу;

o контроль керованого процесу;

o аналіз можливостей процесу.

Регулювальна карта являє собою часовий ряд зі статистично певними верхньою і нижньою межами, нанесеними по обидві сторони від середньої лінії процесу і званими "верхня контрольна межа" і "нижня контрольна межа" (рис. 21.10).

Контролюватися повинні природні коливання між кордонами регулювання. Якщо хоча б одна точка вийшла за межі контролю, то це свідчить про вихід процесу з-під контролю. Однак необхідно мати на увазі, що процес може бути в змозі статистичного регулювання і давати 100% браку і, навпаки, бути некерованим, але давати продукцію, що відповідає технічним вимогам на 100%.

Існують два основних види регулювальних карт: для якісних (придатний - непридатний) і кількісних ознак.

Для якісних ознак розрізняють чотири типи регулювальних карт:

1) II-карта (число дефектів на одиницю продукції);

2) З-карта (число дефектів у вибірці);

3) Р-карта (частка дефектних виробів у вибірці);

4) МР-карта (число дефектних виробів у вибірці). При цьому в першому та третьому тинах карт обсяг вибірки є змінним, а в другому і четвертому типах карт - постійним.

Приклад контрольної карти

Рис. 21.10. Приклад контрольної карти

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Метод афінної діаграми (діаграми спорідненості)
Технічні причини
Технічні причини
Метод афінної діаграми (діаграми спорідненості)
Показники колеблемости або розсіювання
Показники колеблемости або розсіювання
Представництво в судово-контрольному провадженні
Соціальна карта
Електронні карти
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси