Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Бухгалтерський фінансовий облік»
Лекція I. ЦІЛІ ТА КОНЦЕПЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУЛекція 1. ПРЕДМЕТ ТА ОБ'ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУЛекція 2. ЦІЛІ ТА КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУЛекція 3. СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇЛекція 4. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ Облік касових операцій Форми безготівкових розрахунківРозрахунки платіжними дорученнямиАкредитивна форма розрахунківРозрахунки чеками, Розрахунки за інкасо Облік операцій по розрахункових рахунках Облік операцій на валютних рахунках Облік операцій на спеціальних рахунках в банках Облік переказів в дорозіЛекція 5. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками Облік розрахунків з покупцями і замовниками Облік розрахунків з засновниками Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами Облік товарообмінних (бартерних) операцій Облік вексельних операційЛекція 6. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФОРМУВАННЯ Облік незавершеного будівництва Облік витрат на будівельні і монтажні роботи Облік витрат на придбання обладнання, зданого в монтаж Облік витрат на придбання обладнання, що не потребує монтажу, інструменту та інвентарю; обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу Облік витрат, не збільшують вартість основних засобів Облік закінченого будівництва Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активівЛекція 7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Облік надходження основних засобів Облік амортизації основних засобів Облік вибуття основних засобів Облік переоцінки основних засобів Облік ремонтів основних засобів Інвентаризація основних засобівЛекція 8. ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ Сутність, значення та види орендних відносин Бухгалтерський облік поточної оренди основних засобів Сутність, значення та види лізингу Бухгалтерський облік лізингових операційЛекція 9. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Оцінка нематеріальних активів Облік надходження та наявності нематеріальних активів Облік амортизації нематеріальних активів Облік вибуття нематеріальних активів Облік витрат на НДДКРЛекція 10. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ Облік фінансових вкладень в цінні папери Облік операцій з відступлення права вимоги Облік операцій по спільній діяльностіЛекція 11. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ Документування обліку виробничих запасів Оцінка виробничих запасівОцінка надходження виробничих запасівОцінка вибуття виробничих запасів Синтетичний облік виробничих запасів Резерв під зниження вартості виробничих запасів Інвентаризація виробничих запасівЛекція 12. ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ Системи, форми, види оплати праці, порядок нарахування заробітної плати Документальне оформлення особового складу організації, робочого часу і виробітку Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з оплати праці Облік утримань із заробітної плати працівників Облік розрахунків за страховими внескамиЛекція 13. ОБЛІК КАПІТАЛУ, ФОНДІВ І РЕЗЕРВІВ Формування і облік статутного (складеного) капіталуОблік операцій по зменшенню уставною капіталу Формування та облік резервного капіталуЛекція 14. ОБЛІК КРЕДИТІВ І ПОЗИКВідображення в бухгалтерському обліку витрат за позиками і кредитамиЛекція 15. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання бухгалтерського обліку Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валютіПравові основи валютних операційОсобливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валютіОблік купівлі іноземної валютиОблік продажу іноземної валюти Особливості обліку імпортних операційОблік операцій з імпорту матеріальних цінностей у посередницької організації Особливості умета експортних операційОблік експортних операцій з наданням комерційного кредитуОблік розрахунків з ПДВ при експортних операціяхОблік експорту товарів через посередникаОблік реекспортних операційЛекція 16. ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО Принципи організації обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції Облік витрат за елементами та статтями калькулювання Класифікація витрат та методи калькулювання Характеристика рахунків з обліку витрат на виробництво Загальна схема обліку витрат на виробництво Облік незавершеного виробництваЛекція 17. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Поняття готової продукції та її оцінка Документальне оформлення наявності та руху готової продукції Методика бухгалтерського обліку готової продукціїБухгалтерський облік надходження готової продукціїБухгалтерський облік зберігання готової продукціїБухгалтерський облік відпуску готової продукції зі складу покупцям (замовникам) у порядку реалізації і при іншому її вибутті Облік витрат на продаж Аналітичний облік готової продукціїЛекція 18. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ Класифікація доходів організації Класифікація витрат організації Доходи і витрати майбутніх періодів Інформація про доходи та витрати, що розкривається у звітності Облік фінансового результату діяльності організації Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) Визначення оподатковуваного прибуткуОблік постійних та тимчасових різниць, постійних і тимчасових податкових зобов'язань (активів) Облік податку на прибутокЛекція 19. СУТНІСТЬ І ПОРЯДОК ОБЛІКУ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХПоняття, завдання та структура позабалансових рахунківПорядок обліку на позабалансових рахункахЛекція 20. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Порядок формування облікової політики Зміст та розкриття облікової політики Внесення змін в облікову політикуЛекція 21. АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Якісні характеристики програмних продуктів у сфері поводження Системи автоматизації обліку для великих організаційІнтегрована система "Галактика"Корпоративна інформаційна система "ПАРУС"Інформаційна система "ABACUS" Автоматизовані системи обліку для середніх і малих підприємств"1C: Підприємство 7.7. Комплексна конфігурація"1C: Підприємство 8"Автоматизація бухгалтерського обліку в програмі "Турбо Бухгалтер"
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси