Меню
Головна
Обов'язкові роботиПроведення обов'язкових попередніх при вступі на роботу і...Виплати по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних...
Обов'язкові роботиПравоограничения, обумовлені кваліфікацією неосудностіПравоограничения, зумовлені застосуванням адміністративного...
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБОВ'ЯЗКОВИМ...Види адміністративних покараньАдміністративне покарання
Загальні правила призначення адміністративного покаранняПравові наслідки застосування адміністративних покарань, види...Наслідки застосування правоограничения обумовлених...
Суб'єктивні та об'єктивні фактори в менеджментіПризначення покарання нижче нижчої межіОб'єктивні та суб'єктивні причини конфліктів
Майнове становище рабівМайнова основа підприємницької діяльностіОцінка вражаючих факторів НС при пожежах
Призначення адміністративного покаранняВиди адміністративних покараньАдміністративне покарання
Аналіз альтернатив дійДивіденди і дивідендна політика. Альтернативи дивідендної політикиАЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ (ТИПИ, СИСТЕМИ) ЕКОНОМІКИ
Види адміністративних покараньАдміністративне покаранняПризначення адміністративного покарання
 
Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Обов'язкові роботи

Види правоограничения обумовлених обов'язковими роботами

Обов'язкові роботи полягають у виконанні порушником - фізичною особою у вільний від основної роботи, служби чи навчання час суспільно корисних робіт.

Обов'язкові роботи призначаються при вчиненні порушень законодавства про зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуваннях у випадках, встановлених ч. 1-6 ст. 20.2 (порушення порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування), а також при вчиненні порушень громадського порядку, передбачених ст. 20.22 (організація масового одночасного перебування або пересування громадян у громадських місцях, які спричинили порушення громадського порядку) і ст. 20.18 Кпап (блокування транспортних комунікацій).

Обов'язкові роботи призначаються суддями районних судів на строк від 20 до 200 годин і відбуваються не більш чотирьох годин у день.

Обов'язкові роботи являють собою єдине адміністративне покарання, який обчислюється в годинах, його граничні терміни встановлені при вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4, 6 ст. 20.2 і ч. 2 ст. 20.22 КоАП у разі заподіяння тілесного шкоди або майнової шкоди (про особливості правоограничений, пов'язаних із застосуванням обов'язкових робіт, див. також параграф 11.16 цього видання).

Ухилення від відбування обов'язкових робіт кваліфікується за ч. 4 ст. 20.25 КоАП.

Обов'язкові роботи як альтернативне адміністративне покарання

Обов'язкові роботи завжди застосовуються в якості покарання, альтернативного адміністративного штрафу, исчисляемому у фіксованій грошовій сумі у розмірах, встановлених тільки стосовно до розглянутих вище порушень громадського порядку. Граничний розмір адміністративного штрафу, що обчислюється на основі вищезазначеного критерію, встановлений для громадян в сумі 300 тис. руб., при вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4, 6, 7 ст. 20.2 і ч. 2 ст. 20.22 КоАП. При вчиненні правопорушень посадовими особами його граничної розмір становить 600 тис. руб. (див. ч. 4, 7 ст. 20.2 і ч. 2 ст. 20.22 КоАП).

Максимальний розмір адміністративного штрафу, що обчислюється у фіксованій грошовій сумі, при вчиненні громадянами розглянутих порушень громадського порядку в 60 разів перевищує граничні розміри, встановлені при вчиненні інших адміністративних правопорушень.

Загальні правила призначення адміністративного покарання

Суб'єктивні та об'єктивні чинники, що враховуються при призначенні покарання

Адміністративне покарання може бути призначена в межах, встановлених санкцією відповідної правової норми; за одне адміністративне правопорушення може бути застосовано основне або основне і додаткове покарання. При вчиненні декількох адміністративних правопорушень адміністративне покарання призначається за кожне з них у відповідності зі ст. 4.4 КоАП.

При призначенні адміністративного покарання повинні бути враховані суб'єктивні та об'єктивні фактори, які встановлені ч. 2, 3 ст. 4.1 КоАП, що характеризують суспільну небезпеку діяння. До них відносяться майнове і фінансове становище порушника - фізичної, юридичної особи, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують адміністративну відповідальність. Вчинення адміністративного правопорушення може бути обумовлено наявністю зазначених факторів, тому вони підлягають юридичній оцінці при кваліфікації правопорушення та призначення адміністративного покарання.

При оцінці особистості винного фізичної особи (ч. 2 ст. 4.1 КоАП) враховуються обставини, що характеризують його приватне (громадську), трудову (підприємницьку) діяльність, приймається до уваги психоемоційну оцінка порушником суспільно небезпечних наслідків проступку. З метою об'єктивної кваліфікації проступку повинні бути розглянуті не тільки дані самого правопорушника, але і свідчення громадян (рідних і близьких правопорушника, його співробітників і ін), що підтверджують або спростовують їх.

Оцінюючи обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, орган або посадова особа, які беруть участь у провадженні у справі, зобов'язані виходити з принципу рівності всіх громадян перед законом і судом (ч. 1 ст. 19 Конституції РФ), який означає невідворотність застосування санкцій до всіх громадян, яка вчинила правопорушення (злочини і проступки), незалежно від статі, раси, національності, майнового і посадового положення, а також інших обставин. При з'ясуванні в процесі провадження у справі характеру провини правопорушника повинні бути проаналізовані всі особливості суб'єктивної сторони складу адміністративного проступку, які дозволяють ідентифікувати ознаки умисного або необережного діяння, а також наявність обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.

Оцінка факторів, що характеризують майновий стан порушника

При оцінці майнового стану правопорушника - фізичної, юридичної особи повинно бути виявлено наявність або відсутність причинного зв'язку між майновим статусом особи і досконалим проступком. Зокрема, порушення юридичною особою норм і правил, обумовлене відсутністю належних майнових і фінансових передумов легітимної діяльності, не може бути поставлено у відповідальність юридичній особі (пор. ч. 2 ст. 2.1 і ч. 3 ст. 4.1 КоАП).

Особа, притягнуте до відповідальності, зобов'язаний виконати припис нормативного правового акта, за порушення якого було призначено адміністративне покарання (ч. 4 ст. 4.1 КоАП). Як правило, адміністративна відповідальність настає внаслідок невиконання особою обов'язків, встановлених федеральним законом, однак у деяких випадках кваліфікація проступку обумовлена неналежним здійсненням прав особи (ст. 19.1 Кпап).

Альтернатива при призначенні адміністративного покарання

Сутність альтернативи

Суддя або інша посадова особа, до відання якого віднесено розгляд справи про адміністративне правопорушення і винесення постанови про призначення адміністративного покарання, зобов'язаний призначати покарання, відповідне суспільної небезпеки діяння. Судді надається належна альтернатива дій щодо застосування адміністративних покарань, що встановлюють обмеження особистих прав порушника, передусім права на свободу і особисту недоторканність, права на свободу праці та інших особистих, а також майнових прав, здійснення яких неможливе при введенні зазначених правоограничения Адміністративне покарання у вигляді адміністративного арешту, як правило, представляє собою покарання, альтернативне адміністративного штрафу, а при призначенні обов'язкових робіт така альтернатива передбачена у всіх випадках.

Альтернативні і безальтернативні адміністративні покарання

Наявність альтернативи при призначенні адміністративного покарання означає можливість посадової особи застосувати покарання, відповідне значущості майнової шкоди, тілесного (фізичного), моральної або репутаційного шкоди, заподіяної приватноправовим або публічним інтересам. При вчиненні правопорушень, зв'язаних з вираженою вредоносностью правоохоронним інтересам, такої альтернативи не існує і посадова особа зобов'язана застосувати покарання, встановлене санкцією відповідної статті. До безальтернативним відносяться покарання з фіксованим розміром адміністративного штрафу, а також інші адміністративні покарання, що підлягають застосуванню згідно з санкцією статті.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Обов'язкові роботи
Проведення обов'язкових попередніх при вступі на роботу і періодичних медичних оглядів працівників
Виплати по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Обов'язкові роботи
Правоограничения, обумовлені кваліфікацією неосудності
Правоограничения, зумовлені застосуванням адміністративного призупинення діяльності
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБОВ'ЯЗКОВИМ ЗАЛУЧЕННЯМ ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПРАЦІ
Види адміністративних покарань
Адміністративне покарання
Загальні правила призначення адміністративного покарання
Правові наслідки застосування адміністративних покарань, види встановлюваних ними правоограничений
Наслідки застосування правоограничения обумовлених адміністративним покаранням
Суб'єктивні та об'єктивні фактори в менеджменті
Призначення покарання нижче нижчої межі
Об'єктивні та суб'єктивні причини конфліктів
Майнове становище рабів
Майнова основа підприємницької діяльності
Оцінка вражаючих факторів НС при пожежах
Призначення адміністративного покарання
Види адміністративних покарань
Адміністративне покарання
Аналіз альтернатив дій
Дивіденди і дивідендна політика. Альтернативи дивідендної політики
АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ (ТИПИ, СИСТЕМИ) ЕКОНОМІКИ
Види адміністративних покарань
Адміністративне покарання
Призначення адміністративного покарання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси