Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Форми безготівкових розрахунків у внутрішньому обороті

Безготівкові розрахунки за товари і послуги, а також у зв'язку з фінансовими зобов'язаннями здійснюються в різних формах з використанням притаманних їм інструментів платежів. Відповідно до чинного законодавства в сучасних умовах допускається використання наступних форм безготівкових розрахунків: платіжними дорученнями, по інкасо, за акредитивом, чеками. Крім того, частина платіжного обороту, що обслуговується векселями та платіжними картками.

Розрахунки платіжними дорученнями

Основним платіжним інструментом у структурі безготівкових розрахунків є платіжні доручення. В даний час останніми відбувається близько 90% всіх платежів у господарстві.

Платіжне доручення - це розрахунковий документ, що містить розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку. Можливості застосування в розрахунках платіжних доручень різноманітні. З їх допомогою відбуваються розрахунки в господарстві як по товарних, так і але нетоварними операціями. В розрахунках за товари та послуги платіжні доручення використовуються в наступних випадках:

o за отримані товари, виконані роботи, надані послуги за умови посилання в дорученні на номер і дату товарно-транспортного документа, що підтверджує отримання товарів чи послуг платником;

o для платежів в порядку попередньої оплати товарів і послуг за умови посилання в дорученні на номер основного договору, угоди, контракту, в яких передбачена попередня оплата);

o для погашення кредиторської заборгованості за товарними операціями;

o при розрахунках за товари та послуги за рішеннями суду та арбітражу;

o по орендній платі за приміщення;

o платежі транспортним, комунальним, побутовим підприємствам за експлуатаційне обслуговування та ін.

У розрахунках за нетоварними операціями платіжні доручення використовуються для:

o платежів у бюджети всіх рівнів і позабюджетні фонди;

o погашення банківських позичок і відсотків по позиках;

o перерахування коштів органам державного і соціального страхування;

o внесків коштів у статутні фонди при установі відкритих акціонерних товариств (ВАТ), закритих акціонерних товариств (ЗАТ), товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) тощо;

o придбання акцій, облігацій, депозитних сертифікатів, банківських векселів;

o сплати пені, штрафів, неустойок і т. д.

Платіжні доручення приймаються банком до виконання незалежно від наявності коштів на рахунку платника. При оплаті платіжного доручення сума платежу списується з рахунку платника і через систему міжбанківських розрахунків переводиться в банк одержувача платежу, де і зараховується на рахунок останнього. При відсутності або недостатності коштів на рахунку платника платіжне доручення розміщується в картотеку № 2 "Розрахункові документи, не сплачені в строк" і оплачується у міру надходження грошових коштів у встановленій законом черговості. Якщо підприємство (організація) має право на кредит у формі овердрафту, то платіжне доручення оплачується за рахунок банківського кредиту.

При недостатності коштів на рахунку для повної оплати платіжного доручення та поміщенні його у зв'язку з цим в картотеку № 2 допускається часткова оплата платіжного доручення. Для цього банк використовує платіжний ордер. В даному випадку на лицьовій стороні частково оплачуваної платіжного доручення робиться відмітка "часткова оплата", а на його зворотному боці операційний працівник робить запис про частковому платежі (порядковий номер часткового платежу, номер і дата платіжного ордера, сума часткового платежу, сума несплаченого залишку, підпис). Платіжні доручення, поміщені в картотеку № 2, клієнт має право відкликати. Невиконані платіжні доручення можуть бути відкликані з картотеки № 2 як у повній сумі, так і частково виконані, тобто в сумі несплаченого залишку. Відгук здійснюється на підставі заяви клієнта у довільній формі, із зазначенням реквізитів платіжного доручення, необхідних для здійснення відкликання.

Банк зобов'язаний інформувати платника на його вимогу про виконання платіжного доручення не пізніше наступного робочого дня після звернення платника до банку, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку. Порядок інформування платника визначається договором банківського рахунку.

Розрахунки платіжними дорученнями мають ряд переваг в порівнянні з іншими формами розрахунків: відносно простий документообіг, прискорення руху грошових коштів, можливість платника попередньо перевірити якість оплачуваних товарів і послуг, можливість використовувати дану форму не тільки в розрахунках по господарських операціях, але і за операціями нетоварного характеру. Недолік даного документа полягає в тому, що у постачальника немає гарантії отримання платежу з-за відсутності коштів на рахунку платника. Тому розрахунки платіжними дорученнями за товари і послуги в значній частині здійснюються в порядку попередньої оплати.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Безготівковий грошовий обіг і порядок його організації
Форми безготівкових розрахунків
Форми безготівкових розрахунків в Російській Федерації
Платіжне доручення як форма безготівкових розрахунків
Принципи організації та форми безготівкових розрахунків
Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки платіжними дорученнями
Платіжне доручення як форма безготівкових розрахунків
Платіжна система і організація безготівкових розрахунків
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси