Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільне та торгове право зарубіжних країн
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 9. Право інтелектуальної власності (виключні права) та правовий режим ноу-хау в зарубіжних країнах

Виникнення, розвиток і джерела права інтелектуальної власності

До кінця XIX - початку XX ст. у приватному праві вага більшого значення набуває регламентація відносин у сфері інтелектуальної (розумової, творчої) діяльності. Склалися задовго до цього інститути авторського та патентного права у процесі їх еволюції модифікуються в обширну групу "виключних прав" або оголошуються літературної, наукової, промислової власністю', охороною промислових прав, правом нематеріальних благ"' або правом на духовне благо". Інтелектуальна, як і промислова власність має сильні тенденції до інтернаціоналізації, що підтверджується наявністю в даній області низки універсальних міжнародних конвенцій.

Виникнення перших і досі зберігають важливе значення інститутів права інтелектуальної власності, такі як авторське і патентне право, обумовлене масовим тиражуванням результатів розумової праці та реалізацією прав на них у грошовій формі. До числа потужних технічних передумов такого тиражування об'єктів авторського права віднесено, зокрема, винахід книгодрукування, а об'єктів патентного права - машинне виробництво в умовах промислової революції.

Одним з перших в історії законів про авторське право, став прийнятий у 1710 р. у Великобританії "Статут королеви Анни", який закріпив право на охорону опублікованого твору. Віддаленим прообразом сучасних патентних законів став також прийнятий у Великобританії "Статут Якова I" (або Статут про монополії) 1624 р. 1 Даним статутом було встановлено важливе правило: королівська влада не може видавати жодних патентів, крім патентів на винаходи. Питань історії становлення авторського, патентного права та права інтелектуальної власності загалом присвячено багато робіт як у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі.

Розвиток товарного виробництва все ширше залучає в цивільний і торговий оборот права на твори літератури, науки і мистецтва, патенти на винаходи і промислові зразки, права на різні види позначень товарів. Об'єктом спеціальної охорони стає також ділова репутація підприємців. Порушення даної репутації, посяганням на сумлінні ділові зв'язки з допомогою недозволених прийомів тягне за собою відповідальність за законодавством про припинення недобросовісної конкуренції.

Джерелами права інтелектуальної власності є закони (авторські, патентні, про охорону промислових зразків, товарних знаків та ін), прецеденти і міжнародні угоди (універсальні та регіональні, наприклад, в рамках ЄЕС, ЄС, H АФТА і МЕРКоСУР). Однією з універсальних конвенцій є підписана в 1967 р. у Стокгольмі Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ, або WIPO - World Intellectual Property Organization; ОМ PI - Organisation Mondiale de la Propriete

Intellectuelle)'. Під егідою ВОІВ в даний час проводяться наукові дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Об'єкти права інтелектуальної власності

Об'єктами виключних прав є ідеальні результати розумової праці. Твори науки та винаходи - це нематеріальні системи наукових і технічних понять або категорій. Літературні та художні твори являють собою систему літературних або художніх образів. Зрозуміло, зазначені категорії і образи позначаються (виражаються зовні) буквеними, цифровими та іншими знаками, символами, зображувальними чи звуковими засобами та часто існують на певних матеріальних носіях (папері, плівці, камені, на полотні, диску тощо). Однак від цього вони не перестають бути ідеальними об'єктами. Як всякі нематеріальні об'єкти, що не мають натуральної форми, результати інтелектуальної діяльності не схильні до зносу, амортизації. Вони можуть застарівати лише морально.

Найбільш повний перелік об'єктів права інтелектуальної власності містить п. VIII ст. 2 Стокгольмської конвенції, згідно з яким "інтелектуальна власність" включає права, що стосуються: літературних, художніх і наукових творів; виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо - і телевізійних передач; винаходів у всіх галузях людської діяльності; наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень; захисту проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній областях.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття цивільного та торгового права зарубіжних країн
Право інтелектуальної власності як сукупність авторських, суміжних, патентних та інших виняткових прав
Міжнародне право інтелектуальної власності
Міжнародне право інтелектуальної власності
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФУНДАМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Страхування інтелектуальної власності
Інтелектуальна власність як об'єкт страхування
Міжнародне право інтелектуальної власності
Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси