Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи концепції "якість - функціональність - наступальність" (КФН)

Ідея філософії КФН, що виникла в 1966 р., належить Йодзі Акао. У 1972 р. Нісімура і Такайнаги розвинули цю філософію і розробили принципи, які використовуються і в даний час. У тому ж 1972 р. ідеї КФН вперше отримали своє практичне втілення на верфях р. Кобе при виконання урядового замовлення. В подальшому фірма Toyota успішно застосувала КФН для вирішення складних проблем і внесла в неї ряд доповнень.

На початку 1980-х рр. фірми США і Європи під тиском японських конкурентів взяли курс на філософію КФН. До цього періоду відноситься і початок міжнародного переплетіння багатьох європейських фірм.

В японській мові поняття КФН ("Хін хитгу ки але тен кий") має дещо інший сенс. Це назва, з точки зору перекладу, має такі синоніми кожного з слів:

o якість - властивості, якості, атрибутика, зміст;

o функціональність - функція, втілення (механічне);

o наступальність - розгортання, розширення, розробка.

Що ж таке КФН?

КФН - це інструмент пристосування товарів і послуг до бажань клієнта, застосовуваний в стадії розробки продукції, що проходить через процеси: технічної розробки, підготовки виробництва, виробничого процесу, гарантії якості виробу, і сконцентрований на всіх пунктах, що представляють важливість для клієнта.

Іншими словами, в ідеології КФЫ всі підрозділи, всі співробітники підприємства-виробника охоплені роботою над поліпшенням: якостей, витрат, виробничого циклу, ефективності виробництва.

Це робиться для того, щоб мати можливість запропонувати клієнту: товари або послуги, які: високоякісні, корисні, економічні, екологічні.

Вихідна ідея КФН полягає в послідовному втіленні по ланцюжку (рис. 21.18).

Послідовність етапів у вихідній ідеї КФН

Рис. 21.18. Послідовність етапів у вихідній ідеї КФН

КФН являє собою наступний метод управління проектом створення продукції (рис. 21.19).

При здійсненні проекту спільно працюють багато підрозділів. При цьому протягом тривалого часу потрібно збирати і накопичувати необхідне ноу-хау, що вимагає інтенсивної і кваліфікованої комунікації.

КФН сприяє взаєморозумінню між різними підрозділами, відображає актуальний стан проекту і дозволяє своєчасно розпізнавати дефіцити.

КФН як метод управління проектом

Рис. 21.19. КФН як метод управління проектом

Одним з переваг КФН залишається надфирменное колективна творчість.

Досвід США і Японії показав, що з допомогою ідей КФН можна досягти наступних результатів в економії і підвищення ефективності:

o скоротити конструкторський цикл на 30-50%;

o зменшити інженерні зміни на 25-50%;

o скоротити витрати впровадження;

o поліпшити виконання побажань клієнта;

o більш чітко враховувати виробничі вимоги;

o спростити пошук спільної мови для всіх підрозділів;

o більш чітко сформулювати висновки для вирішення наступних завдань.

Потенціал успіху КФН полягає в можливості досягти оптимального здійснення проекту за рахунок перманентного врахування усіх побажань клієнта на всіх етапах тимчасового розрізу проектних стадій (рис. 21.20) шляхом розрахунку вирішення проблем, застосування фірмового ноу-хау і скорочення окремих конструкторських стадій шляхом покращеного планування.

Часовий розріз проектних стадій створення виробу

Рис. 21.20. Часовий розріз проектних стадій створення виробу

Дійсно, на етапі створення макету (прототипу) вироби можна зафіксувати ("заморозити") його властивості, запустити виробництво, почати серійні поставки замовнику, після чого допрацьовувати ("доводити") виріб відповідно до зауважень замовника. Однак такий шлях супроводжується великим обсягом витрат, оскільки, отримавши рекламації замовника, виробник повинен будь-якою ціною зняти його претензії до продукції. Постійна інформація від замовника дозволяє виробнику продукції виграти час і зменшити витрати на всіх етапах (проектних стадіях створення виробу.

Отже, поряд з логічним структуруванням проекту допомогою мережевого планування й управління з одночасним приділенням уваги елементам "критичних термінів" КФН своєчасно вносить в проект утримання робочих завдань і концентрує увагу на елементах "критичних вимог", будучи, таким чином, значною складовою частиною "паралельної розробки".

Таким чином, робота за методом КФН виконується при постійному обліку побажань клієнта. При цьому:

o максимум (пік) трудомісткості зміщується (мал. 21.21) до початку часового розрізу проектних стадій (пронумерованих у відповідності з рис. 21.20), зменшуючи тим самим витрати на переробку в наступних стадіях;

o термін проходження проектних стадій (рис. 21.21, а, б - виконані в одному масштабі) скорочується (недарма КФН тісно пов'язують з девізом: "Кращий результат за половину часу");

o скорочуються загальні витрати на створення виробу (характеризує затрати площа під кривою графіка рис. 21.21, б набагато менше площі під кривою графіка (див. рис. 21.21, а).

Відзначимо, що при роботі за методом КФН виникає необхідність переосмислення методики роботи на всіх проектних стадіях, що вимагає колективного (загальносуспільного) участі співробітників підприємства-виробника. Однак успіх кінцевого результату створення продукції виправдовує ці витрати.

Зміни витрат на етапах тимчасового розрізу проектних стадій при звичайній технології (а) і при паралельної розробки з поліпшеною підготовкою (б)

Рис. 21.21. Зміни витрат на етапах тимчасового розрізу проектних стадій при звичайній технології (а) і при паралельної розробки з поліпшеною підготовкою (б)

Таким чином, у відповідності зі звичайним виробничим процесом КФН виконується в чотири основні фази (що лежать між п'ятьма етапами (див. рис. 21.18) вихідної ідеї КФН):

o планування продукту;

o планування частин і компонентів;

o планування процесу;

o планування виробництва та гарантії якості.

Однак спеціальний метод обробки дає порівняно із звичайним ущільнення в часі і переміщення центру ваги на початкові стадії.

На відміну від звичайної розробки проекту, результатом якого є продукт, який, можливо, доведеться клієнту за смаком, КФН з самого початку закладає в основу вимоги, що пред'являються клієнтом до продукту, з метою оптимальної розробки і виробництва останнього (рис. 21.22). При цьому відпадає значна частина функціональних виправлень і поліпшень поставленого продукту.

КФН створює зв'язок між вхідними і вихідними величинами (рис. 21.23) для фаз планування: продукту, частин і компонентів, процесу виробництва та якості.

КФН і фази розробки проекту

Рис. 21.22. КФН і фази розробки проекту

Створення КФН зв'язку між вхідними і вихідними величинами для фаз планування: продукту, частин і компонентів, процесу виробництва та якості

Рис. 21.23. Створення КФН зв'язку між вхідними і вихідними величинами для фаз планування: продукту, частин і компонентів, процесу виробництва та якості

При цьому матриця планування продукту переводить побажання клієнта в якості продукту (тобто переводить голос клієнта па мову фірми).

Матриця планування частин і компонентів перетворює вимоги до виконання в конкретні характеристики частин і компонентів (тобто на цьому етапі бажання клієнта знаходить своє "фізична" втілення).

Матриця планування процесу втілює частини і компоненти в изготовительные цикли (тобто визначає хід процесу виготовлення деталей і частин).

Матриця планування виробництва переносить виробничий процес на технологічні інструкції (тобто відповідні заходи гарантують його надійність і відтворюваність).

Процес переходу від фази до фази, при якому вихідні параметри попередньої матриці стають вхідними параметрами подальшої (підпорядкованої) матриці (див. рис. 21.23), служить гарантією того, що побажання клієнта знаходяться в центрі уваги під час всього процесу виготовлення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Наступальність
Метод калькулювання витрат на якість.
Реєстраційні методи визначення якості товару
Управління якістю: поняття, функції і методи
Методи семи нових "інструментів" (seven new tools) підвищення якості
Метод оцінки якості продукції за її економічної ефективності
Змішаний метод оцінки якості продукції
Метод оцінки якості продукції за її найважливішого показника
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю
Розрахункові методи визначення якості товару
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси