Меню
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Страхування збитків від перерв у виробництві

Об'єкти страхування

Страхування від перерв у виробництві, або від простоїв, - один із видів страхування фінансових ризиків. Однак найчастіше в практиці воно є частиною комбінованого договору страхування майна юридичних осіб, оскільки покриває додатковий фінансовий збиток від перерв у виробничої, торговельної або іншої діяльності внаслідок повної або часткової зупинки підприємства внаслідок пожежі або іншого ризику, застрахованої за основним договором. Збиток від перерв у виробництві складається з двох компонентів:

- втрата доходу (прибутку) від простою при настанні страхового випадку;

- додаткові витрати, пов'язані з вимушеним простоєм.

До складу покриваються додаткових витрат включаються насамперед незалежні від простою витрати, пов'язані з оплатою оренди, податків, заробітної плати (або оплати часу вимушеного простою) працівникам та ін Крім того, можуть здійснюватися додаткові надзвичайні витрати, пов'язані з перебазуванням виробництва в тимчасові приміщення, орендою обладнання, транспорту і т. д.

Договір страхування від перерв у виробництві може покривати тільки втрату доходу (прибутку), або включати й додаткові витрати.

Можливі поєднання ризиків, які страхуються і відповідних їм полісів представлені в табл. 8.7.

Таблиця 8.7. Варіанти укладання договорів страхування майна і непрямого фінансового збитку

Страхують

ризики

Ризик втрати або пошкодження майна

Ризик неотримання або недоотримання прибутку

Ризик необхідності здійснення вимушених та додаткових витрат

Договори

страхування

Договір страхування майна (базових ризиків)

Договір страхування втрати прибутку від простою

Договір страхування витрат

Договір страхування непрямих ризиків

Єдиний договір страхування базових майнових і непрямих фінансових ризиків

Необхідно відзначити, що комбінований страховий договір є більш поширеним і "об'єктивних" варіантом укладання договору страхування від перерв у виробництві, коли страхове покриття від перерв у виробництві діє тільки спільно з покриттям базових майнових ризиків. Це означає, що претензія страхування від перерв у виробництві приймається тільки в разі визнання претензії за основним договором страхування від вогню та інших небезпек.

Відновний період

У договорах страхування від перерв у виробництві фіксується відновний період, який одночасно є для страховика і періодом відшкодування збитків. Цей період не збігається з періодом страхування (рис. 8.1), тому що починається з моменту настання страхового випадку і з початком втрати доходу. Його тривалість залежить від того, скільки часу потрібно для відновлення обігу підприємства (організації) до початкового рівня. Залежно від галузевої належності даного підприємства відбудовний період може тривати від декількох місяців до декількох років. Тривалість відновного періоду встановлюється за згодою сторін страхового договору. Але право страхувальника на відшкодування збитку може бути реалізовано лише у тому випадку, якщо страхова подія сталася в період дії договору страхування.

Рис. 8.1. Приклад неспівпадання періодів страхування та відшкодування у часі

Розрахунок страхового відшкодування

Визначення сум страхового відшкодування проводиться на основі даних бухгалтерського обліку страхувальника, які він повинен надати своєму страховику. Втрата прибутку від простою визначається як різниця між прибутком, яку страхувальник отримав би, якщо б страховий випадок не відбувся, та прибутком, яку страхувальник може отримати за рахунок реалізації пошкодженого майна або часткового продовження виробничого процесу на місці страхування або в іншому приміщенні.

Компенсуються страховиком витрати визначаються як витрати, які страхувальник неминуче продовжує нести в період простою або змушений додатково понести з тим, щоб після відновлення пошкодженого або знищеного в результаті страхової події майна в найкоротший термін відновити перервану виробничу, торговельну чи іншу діяльність і відновити свій оборот і прибуток. До складу страхового відшкодування не включаються: податки на продаж, на додану вартість, мита; витрати з придбання сировини, напівфабрикатів і матеріалів, які використовуються у господарській діяльності страховика; неустойки, штрафи, пені, які страхувальник повинен оплачувати за невиконання своїх договірних зобов'язань незважаючи на простий.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СИСТЕМА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Об'єкти страхування
Об'єкти страхування
Інтелектуальна власність як об'єкт страхування
Організація і технологія відбудовних робіт
Проектування відновлювальних робіт
Основні положення технології відновлювальних робіт
Визначення страхових сум і страхових виплат
Актуарні розрахунки в страхуванні
Врегулювання страхового випадку та виплату страхового відшкодування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси