Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція виготовлення пробної партії

Для промислової товарної продукції створення пробної партії фактично означає початок серійного виробництва. На цьому етані відбувається відпрацювання нормативної документації (НД) при передачі її від розробників до виробників. Крім того, в процесі подання створюваних промислових зразків пробної партії продукції на виставках (ярмарках, презентаціях тощо) проводиться уточнення НД на продукцію на основі реакції і запитів споживачів.

Лекція початку серійного виробництва

Початок серійного виробництва характеризується відпрацьовуванням виробничих технологій. В процесі зростання обсягів виробництва удосконалюються виробничі процеси, підвищуються навички і кваліфікація персоналу. В результаті за рахунок скорочення браку зростає відсоток виходу придатної продукції. У підсумку, у відповідності з методом direct costing, встановлюється рівень питомих змінних витрат на продукцію (zf), які в подальшому перестають залежати від обсягу випуску (Q) (рис. 26.1). Стале значення питомих змінних витрат на продукцію zvo при цьому стає ключовим параметром групи вартісних показу

Процес встановлення рівня питомих змінних витрат на продукцію в процесі серійного виробництва

Рис. 26.1. Процес встановлення рівня питомих змінних витрат на продукцію в процесі серійного виробництва

вачів у функції оцінки економічної ефективності виробництва інноваційної продукції.

Лекція виходу в точку окупності

У міру збільшення обсягу випуску продукції зростає прибуток, якій у певний момент часу стає достатньо для того, щоб покрити раніше зроблені вкладення. З точки зору оцінки інновацій цей етан збагачує нас інформацією, що стосується ефективності виробничих інвестицій (група вартісних показників), зокрема строку окупності інвестицій.

У цілому для оцінки ефективності виробничих інвестицій в інновації в основному застосовуються наступні показники: чистий приведений дохід, внутрішня норма доходності, термін окупності капітальних вкладень, рентабельність проекту і точка беззбитковості.

Лекція продовження зростання

Продовження зростання обсягів виробництва та розширення ринку реалізації продукції супроводжується вдосконаленням технології виробництва та поліпшенням експлуатаційних показників, в першу чергу показників надійності.

Під надійністю в загальному випадку розуміють властивість продукції, обумовлене її безвідмовністю, довговічністю, здатністю до зберігання і ремонтопридатністю, що забезпечує виконання заданих функцій та підтримання експлуатаційних показників продукції в заданих умовах.

Таким чином, до основних показників надійності відносяться: безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність і сохраняемость.

Під безвідмовністю розуміється властивість продукції безперервно зберігати працездатність (в стані активного використання) протягом деякого інтервалу часу. Наприклад, механічне навантаження на балку будівельної конструкції.

Ремонтопридатність продукції - це властивість, що виражається в його пристосованості до проведення операцій технічного обслуговування та ремонту, тобто до попередження, виявлення та усунення несправностей і відмов. Ремонтопридатність продукції характеризується витратами часу, праці та матеріальних ресурсів.

Під довговічністю розуміється властивість продукції зберігати працездатність протягом певного часу в комбінованому стані (активного і пасивного використання). Наприклад, використання телевізора, комп'ютера, автомобіля, які в природних умовах експлуатації частину часу перебувають у включеному стані, а частина - у вимкненому.

Збереженість продукції - це властивість виробу зберігати справність і надійність певних умов зберігання та транспортування.

Центральним показником надійності є безвідмовність, яка може бути охарактеризована:

o інтенсивністю відмов X;

o періодом безвідмовної роботи Т^;

o ймовірністю безвідмовної роботи Р(Х). Інтенсивність відмов розраховується як

де п - число відмовили виробів; N - загальна кількість виробів.

Період безвідмовної роботи (час напрацювання до першої відмови) М&, визначається як

де Гйо(,) - період безвідмовної роботи г'-го виробу.

Під ймовірністю безвідмовної роботи Рбо(') розуміється ймовірність виконання продукцією певних функцій протягом певного часу і в певних умовах експлуатації:

Перераховані показники характерні і для етапу експлуатації продукції.

У ряді випадків доцільно визначати комплексний показник якості експлуатації 3(£)експ у вигляді зведених фінансових витрат на роботу виробу за призначенням, обслуговування і ремонти, віднесені до одиниці часу:

де 3,(£) - витрати на експлуатацію виробу з напрацюванням £, віднесені до одиниці часу і до 1-го показника якості; 3" - витрати па відновлення значень показників якості; т - кількість врахованих показників якості.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Третій етап
Пробні розкопки, вивчення стратиграфії
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ
Початок провадження попереднього розслідування і закінчення попереднього розслідування
ПЕРЕДУМОВИ І ПОЧАТОК ПЕРЕТВОРЕНЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Московська держава в епоху Смути (початок XVII століття)
Особливості виходу підприємств на зовнішній ринок
Третій етап
Перший етап
Етап зупинки зростання
Неокласична модель зростання Солоу - Свана
Етап уповільнення зростання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси