Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Екологічне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Загальна частина

Лекція 1. Екологічні проблеми і сучасний екологічний стан російської федерації

Екологічні проблеми глобального масштабу

Екологічні проблеми, тобто проблеми, пов'язані з несприятливим якістю навколишнього середовища в цілому і неналежним станом окремих її об'єктів, постійно знаходяться в центрі уваги всього прогресивного людства починаючи з 1960-х рр.

До основних причин виникнення екологічних проблем слід віднести передусім конфлікт між необхідністю цивілізованого людства постійно відтворювати, причому в певній прогресії, матеріальні цінності, а значить, так чи інакше використовувати в якості вихідної сировини та енергоресурсів природні багатства, і обов'язком як можна більш щадними способами впливати на навколишнє середовище, по можливості роблячи акцент на поновлювані ресурси, зниження навантаження на природу шляхом зменшення викидів, скидів і надійного розміщення відходів, а також на розробку проектів найбільш безпечних і маловідходних технологій і виробництв. Іншими словами, вторгнення людини в природу обумовлено об'єктивними еволюційними процесами, проте воно повинно бути як можна менш шкідливим для навколишнього середовища, оскільки, в кінцевому рахунку, мова йде про середовище проживання людини і кому як не йому вирішувати виниклі екологічні проблеми.

Серед найбільш актуальних екологічних проблем глобального характеру необхідно, насамперед, виділити:

забруднення Світового океану, води якого мають важливе транспортне значення для багатьох цивілізованих країн світу, а це тягне за собою істотну небезпеку для водних біологічних ресурсів і якості середовища їх проживання. Періодично засоби масової інформації доносять до нашого відомості зведення про катастрофу в тій чи іншій частині Світового океану танкерів і суден, що перевозять небезпечні для морського середовища вантажі. В якості прикладу можна навести стався біля берегів Іспанії в 2002 р. аварії танкера "Престиж", яке поставило на грань екологічної катастрофи природу цілого регіону. Якщо до цього додати загрозу з боку похованих в різний час в різних районах Світового океану ядерних і хімічних відходів, боєприпасів часів Другої світової війни, а також ядерних реакторів затоплених і затонулих суден, то вийде досить гнітюча картина. Крім того, серйозну загрозу для Світового океану є що отримали широкий розвиток в останні десятиліття розробка і видобуток вуглеводневої сировини (нафта, газ) на континентальному шельфі. Все це призводить до того, що окремі види водних біологічних ресурсів починають мутувати під впливом складної несприятливої обстановки, інші змушені змінювати ареал проживання, а в окремих випадках (наприклад, у тих же китів) спостерігаються суїцидні прояви;

дефіцит прісної води, яка, як відомо, є невід'ємним компонентом для підтримки людського життя. В останні роки цей дефіцит відчувається все більше і більше, і цьому сприяють насамперед забруднення основних джерел прісної води в результаті антропогенної діяльності, помітне зміна клімату в окремих регіонах світу, що спричиняє за собою опустелювання та засолення земель та інші негативні процеси. Не випадково в числі проектів, спрямованих на вирішення даної проблеми, називають і такий фантастичний, як транспортування морським шляхом айсбергів в регіони, які відчувають гострий дефіцит прісної води;

зменшення площі лісів, що має в ряді випадків катастрофічний характер. Оскільки ліси крім використання їх для промислових цілей виконують і функції джерела кисню, необхідного для дихання людей, актуальною є задача збереження лісових масивів. На жаль, цю задачу ускладнює не тільки хижацька порубка дерев, що носить широкомасштабний характер, але й щорічні лісові пожежі, що знищують сотні тисяч гектарів, завдаючи тим самим шкоду лісовому фонду і забруднюючи атмосферу продуктами горіння. Всього, за оцінками фахівців, у 1990-е рр. втрата лісів склала 94 млн. га;

скорочення біологічного розмаїття, обумовлене зміною екологічних систем під впливом найчастіше непродуманої антропогенної діяльності, а також хижацьким виловом і знищення об'єктів тваринного і рослинного світу в цілях витягання прибутку при наявності стійкого попиту на них на "чорних" ринках по всьому світу;

несанкціоноване транскордонне переміщення особливо небезпечних речовин і відходів, коли в цілях зниження податкового тягаря, щоб уникнути необхідності нести істотні витрати на зберігання або захоронення такого роду речовин і відходів за місцем їх утворення, окремі нечисті на руку фірми і підприємці намагаються всіма можливими способами здійснити транспортування небезпечних речовин та відходів в ті регіони, де менш жорстке законодавство або більш поступливі чиновники, які дозволяють подібні махінації. У результаті виграють усі, крім населення, яке проживає на відповідній території;

руйнування озонового шару атмосфери в результаті використання в різних галузях господарства фторхлорсодержащих речовин, що становить загрозу для навколишнього середовища і людини, оскільки озоновий шар захищає Землю від прямого впливу ультрафіолетових променів Сонця;

всесвітнє потепління, яке зумовлене збільшенням обсягу викидів вуглекислого газу в атмосферне повітря в результаті господарської діяльності, так і при широкомасштабних лісових пожежах. Це тягне за собою серйозні кліматичні зміни, в тому числі опустелювання родючих земель, переміщення зон товарного землеробства на території, що раніше належать до місць ризикованого ведення сільського господарства, і прогнозована багатьма вченими підвищення рівня Світового океану в результаті танення криги на полюсах земної кулі, що може призвести до затоплення територій окремих держав.

Такий основний, але далеко не повний перелік екологічних проблем, що стоять перед світовим співтовариством, дозвіл яких вимагає чималих спільних зусиль з боку складових його держав.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Резолютивна частина вироку
Фінансовий ринок як частина фінансової системи
Сучасний екологічний стан Російської Федерації
Шляхи вирішення екологічних проблем в Російській Федерації
Промисловість Російської Федерації. Форми її територіальної організації
Зв'язок екологічних проблем з іншими глобальними проблемами
Глобальні екологічні проблеми. Ресурсна криза
Шляхи вирішення екологічних проблем на міжнародному рівні
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси