Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція І. Введення в теорію держави і права

Лекція 1. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна

Предмет теорії держави і права

Визначення предмета будь-якої наукової та навчальної дисципліни, а часто і сама її назва, відповідає на питання - що вивчає дана наука. Здавалося б, тут все ясно. Але в даному випадку слід мати на увазі, що: по-перше, держава і право є об'єктами дослідження не тільки юридичних, але й історичних, філософських, економічних та інших наук; по-друге, вони настільки складні і об'ємні за своїм складом, багатоаспектні за значенням, що вимагають для проникнення у свою суть теоретичного "розчленування" їх як явищ на структурні, ціннісні і функціональні логічно взаємопов'язані ряди, механізми та елементи; в-третє, вони вивчаються багатьма юридичними науками з використанням даних і методів природничих і гуманітарних галузей знання.

У цьому і полягає особливість загальної теорії держави і права: вона здатна вивчати держава, право як цілісні явища і в їх нерозривному зв'язку і єдності, в статиці і динаміці, теоретико-ретроспективному і теоретико-перспективному ракурсах і одночасно синтезувати різнобічні наукові дані про них.

Предмет теорії держави і права становлять явища і категорії, що сформувалися і вироблені на основі розуміння єдності і глибокої взаємодії держави та права. До них відносяться:

- держава і право як явища цивілізації і культури;

- основні поняття держави і основні поняття права ("форми держави", "функції держави", "норми права", "правовідносини" та ін);

- основні правові принципи (поділ влади, відповідальність за провину, презумпція невинності та ін);

- основні цінності держави і права (демократична організація державної влади, безпека суспільства, народовладдя, верховенство права, права людини і громадянина, законність (правозаконность), політична і правова культура та ін);

- основні закономірності розвитку держави і права (послідовне зростання ролі держави та права у житті суспільства, підвищення ролі людського фактора у діяльності державно-правових установ і ін).

У кінцевому підсумку предметом (об'єктом) теорії держави і права як соціально-інтеграційної, енциклопедичної науки є юриспруденція в цілому.

Компетентна думка

Маючи на увазі таку невизначеність змісту юридичної енциклопедії, здається справедливіше назвати науку, що має предметом загальне вчення про право, його теориею.

Юридична догматика Михайла Капустіна. Загальна частина. Теорія права (юридична догматика). М., 1868. Т. 1. Вип. 1.С.17

Вищеназвані явища і категорії будуть в даному підручнику розкриватися з позицій людини в рамках загально-об'єктно-інтеграційного вимірювання (право, держава і право); аксиолого-статичного вимірювання (поняття, цінності, принципи державно-правових явищ); перспективно-динамічного виміру (закономірності розвитку держави і права); результативно-потенційного людського виміру (результати освоєння людиною та його об'єднаннями державно-правової дійсності) (рис. 1).

Методологія теорії держави і права

Методологія теорії держави і права - система способів, засобів і прийомів, з допомогою яких здобуваються знання про державно-правової дійсності.

Методологію можна розглядати як:

а) відносно самостійну сферу науково-теоретичної діяльності, де результатом буде виявлення і вивчення власних підстав, принципів та форм пізнання, державної та правової "матерії";

б) певну систему методів, прийомів і підходів, що використовуються для вивчення держави і права, їх структурних елементів, процесів, взаємозв'язків;

в) сукупність теоретичних понять і категорій, юридичних аксіом і гіпотез, вироблених в ході історичного осмислення політичної і правової реальності і мають важливе методологічне значення для галузевих наук та юриспруденції в цілому.

В якості основних принципів методології теорії держави і права слід визначити:

- принцип історизму, що обумовлює вивчення держави і права в процесі їх історичного розвитку;

- принцип об'єктивності, який дозволяє досліднику абстрагуватися від випадкових, суб'єктивних чи незначних характеристик як в самій науці, так і в державно-правової реальності;

принцип універсалізму, що забезпечує можливість вивчення конкретних державних і правових систем, їх сімей, груп і в той же час виявлення загальних для всіх, глобальних закономірностей розвитку названих явищ;

Предмет теорії держави і права

Рис. 1. Предмет теорії держави і права

- принцип відкритості (плюралізму), який означає, що держава і право не можуть досліджуватися з позицій якоїсь однієї світоглядної системи наукових поглядів. В методологічний арсенал повинні бути включені загальні досягнення світової культури з урахуванням сучасних наукових даних всієї системи гуманітарних та природничих наук.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
Співвідношення кримінального права з іншими галузями права, науками, навчальними дисциплінами
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Функції теорії держави і права
Предмет економічної теорії. методи дослідження та аналізу економічних процесів
Предмет і метод теорії організації
Функції теорії держави і права
Класифікація методів теорії держави і права
Основні ознаки теорії держави і права
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси