Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЛОГІСТИКИ

Цілі і завдання дисципліни

В даний час логістика - це наука, навчальна дисципліна та практична діяльність з управління рухом матеріальних, фінансових, інформаційних та інших потоків у часі і просторі від первинного джерела до кінцевого споживача. Статусно і змістовно дане визначення може бути вирішена наступним чином. Логістика - це:

1) конкурентна стратегія господарюючих суб'єктів, целеполагающим фактором якої є ресурсозберігаючий алгоритм підприємницької діяльності;

2) наука про рух сукупності матеріальних, інформаційних, фінансових, кадрових та інших потоків в системі ринкової економіки;

3) методологія управління (планування, організації і контролю) процесом переміщення та зберігання у сфері заготівлі сировини і матеріалів, доведення їх до виробничого споживання, внутрішньозаводської переробки і доставки готової продукції до кінцевого споживача;

4) системний логістичний) підхід, що представляє рух і розвиток матеріальних, інформаційних, фінансових, кадрових та інших ресурсів в категоріях потоків і запасів;

5) алгоритм організації раціонального руху матеріальних потоків і супутніх їм інформації і фінансів па всіх стадіях відтворювального процесу (матеріально-технічне забезпечення, виробництво, збут);

6) функціональний менеджмент у системі управління підприємницької фірмою;

7) самостійний вид підприємницької діяльності, що спеціалізується на закупівлю, зберігання і доставки продукції споживачеві (надання комплексу транспортно-складських послуг) або споживача до товару.

Як область професійної діяльності логістика включає дослідження, методи і технології, спрямовані на розробку та оптимізацію управлінських рішень та управління ланцюгами поставок (УЦП) підприємств різних галузей економіки.

Метою навчання логіста є його готовність до наступних видів діяльності: науково-дослідницька і консалтингова, розрахунково-проектна, організаційно-управлінська.

Як професіонал логіст повинен мати системне уявлення про розвиток російської та світової економіки, логістики та УЦП; розуміти сутність логістичних процесів, що відбуваються в ланцюгах поставок на рівні підприємства або на макроекономічному рівні (галузевому, регіональному). Завдання підготовки логіста розкриваються вимоги до сукупності його знань і умінь.

Логіст повинен знати:

o теоретичні основи логістики і УЦП, понятійний апарат, принципи і методологію побудови логістичних систем і ланцюгів поставок;

o основні функції логістики стосовно підприємств різних галузей економіки;

o базисні концепції, системи і технології логістики і УЦП;

o методи оптимізації ресурсів у функціональних областях логістики, окремих логістичних функціях і ланцюгах постачань в цілому;

o основи організації і проектування логістичних систем і ланцюгів поставок;

o методи стратегічного, тактичного і оперативного планування та інтеграції логістичних бізнес-процесів в ланцюгах поставок;

o питання міжфункціональної і межорганизационной логістичної координації;

o методи і прийоми контролінгу в логістичних системах і ланцюгах поставок;

o питання вибору інформаційних систем і технологій для підтримки прийняття логістичних рішень та оптимізації функціонування ланцюгів поставок;

o проблеми міжнародної логістики та формування глобальних логістичних систем і ланцюгів поставок.

Логіст повинен вміти:

o застосовувати сучасні концепції і технології побудови логістичних систем і ланцюгів поставок;

o ставити і вирішувати завдання оптимізації ресурсів у логістичних системах і ланцюгах поставок на макро - та мікроекономічному рівнях;

o вибирати організаційну структуру управління логістикою на рівні фірми;

o застосовувати інформаційні системи та технології для підтримки прийняття логістичних рішень в ланцюгах поставок;

o вирішувати проблеми міжфункціональної і межорганизационной логістичної координації;

o моделювати логістичні бізнес-процеси в ланцюгах поставок;

o контролювати результативність і ефективність логістики і УЦП;

o розробляти логістичний план і конфігурацію ланцюга поставок;

o управляти логістичними функціями та операціями у ланцюгах постачання та структурних підрозділах компанії.

Зауважимо, що в сучасній економіці професія логіста вельми перспективна і престижна, вона дозволяє і творчо самореалізуватися, і зробити гідну ділову кар'єру.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Задачі та функції закупівельної логістики
Методологічний апарат логістики
Завдання збутової логістики
Завдання "зробити або купити" в закупівельній логістиці
Еволюція логістики в промислово розвинених країнах
Місце дисципліни в структурі загальноосвітньої програми (ООП)
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД". ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
Застосування дисциплінарних стягнень за порушення службової дисципліни
Моделі типових транспортних задач
Предмет навчальної дисципліни "Правоохоронні органи Російської Федерації"
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси