Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Аналіз фінансової звітності»
Лекція 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ Нормативне та законодавче регулювання бухгалтерського обліку і звітностіДокументи нормативно-правового регулюванняДокументи нормативно-методологічного регулюванняДокументи консультативно-методичного характеру Склад, зміст і основні вимоги, що пред'являються до бухгалтерської (фінансової) звітності Роль і значення МСФЗ в гармонізації системи бухгалтерського обліку Методи, способи і прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітностіВизначення тренда рядуВизначення періодичної складовоїДослідження випадкової складовоїПрогноз динаміки рядуЛекція 2. ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ Порядок складання бухгалтерської (фінансової) звітностіПеревірка записів на рахунках бухгалтерського облікуПорядок виправлення виявлених помилок Зміст форм бухгалтерської (фінансової) звітності Зміст форми № 1 "Бухгалтерський баланс"Актив Бухгалтерського балансуПасив Бухгалтерського балансу Зміст форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки" Зміст форми № 3 "Звіт про зміни капіталу"Лекція I "Зміни капіталу"Лекція II "Резерви"Лекція quot;Довідки" Зміст форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"Фінансова діяльність Зміст форми № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу"Лекція quot;Нематеріальні активи"Лекція quot;Основні засоби"Лекція quot;Прибуткові вкладення в матеріальні цінності"Лекція quot;Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи"Лекція quot;Витрати на освоєння природних ресурсів"Лекція quot;Фінансові вкладення"Лекція quot;Дебіторська і кредиторська заборгованість"Лекція quot;Витрати але звичайним видам діяльності (за елементами витрат)"Лекція quot;Забезпечення"Лекція quot;Державна допомога" Зміст форми № 6 "Звіт про цільове використання отриманих коштів" Взаємозв'язок показників форм бухгалтерської звітностіЛекція 3. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ Вплив галузевих особливостей на проведення аналізу бухгалтерської (фінансової) звітностіХарактеристика об'єкта дослідження Аналіз фінансового стану організації за даними бухгалтерської (фінансової) звітності Структурний аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності Аналіз платоспроможності та ліквідності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності Аналіз фінансової стійкості за даними бухгалтерської (фінансової) звітності Аналіз ділової активності та рентабельності за даними бухгалтерської (фінансової) звітностіКороткий аналітичний висновок Аналіз ринкової активності підприємства Проведення аналізу форми № 3 "Звіт про зміни капіталу" Проведення аналізу форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів" Проведення аналізу форми № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу" Аналіз нематеріальних активів Аналіз основних засобів Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості Аналіз витрат за звичайним видам діяльностіЛекція 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Інформативність форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки"Відображення у формі № 2 інших доходів і витратПрипинення діяльностіЛекція quot;Доходи і витрати по звичайних видах діяльності"Лекція quot;Інші доходи і витрати"Лекція quot;Розшифровка окремих прибутків і збитків" Аналіз фінансових результатів з урахуванням галузевих особливостейАналіз обсягу виробництва продукціїАналіз якості продукціїАналіз обсягу реалізації продукціїАналіз фінансових результатів і рентабельностіАналіз рентабельностіФакторний аналіз прибутку Факторний аналіз рентабельності Аналіз інвестиційної привабливостіЛекція 5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МСФЗ Особливості складання звітності за МСФЗСклад фінансової звітності. Обов'язкові компонентиПодання додаткової інформаціїПроміжна звітністьОсновні правила складання фінансової звітностіСумлінне поданняСуттєвістьЗалік статейПорівняльна інформаціяЕлементи фінансової звітності Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗВизначення бухгалтерської (фінансової) звітностіМета бухгалтерської (фінансової) звітності,Звітний період і звітна датаПроміжна звітністьДопущенняДопущення майнової відокремленостіДопущення безперервності та послідовності застосування облікової політикиДопущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльностіЯкісні характеристики Особливості формування показників звітності за МСФЗБалансЗвіт про прибутки і збиткиЗвіт про зміни капіталу,Звіт про рух грошових коштівПояснення до звітності Способи формування звітності згідно з МСФЗТрансформаціяВедення обліку відповідно до МСФЗФактори, що визначають спосіб складання звітності Аналіз фінансового стану із застосуванням МСФЗЛекція 6. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СЕГМЕНТАРНОЇ ТА КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ Специфіка сегментарної звітності та її аналіз Використання інформації за сегментами бізнесу в управлінні Розкриття інформації за сегментами згідно з російськими та міжнародними стандартами Аналіз звітності за сегментамиАналіз фінансових результатів за сегментами діяльностіАналіз рентабельності сегментів діяльності Завдання та принципи складання управлінської сегментарної звітності Особливості аналізу зведеної (консолідованої) звітності Поняття зведеної (консолідованої) звітностіОсобливості складання консолідованої фінансової звітностіПодання консолідованої фінансової звітностіПублікація консолідованої фінансової звітності Аналіз консолідованої звітностіЛекція 7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Бухгалтерський облік і аналіз в системі управління фірмою Антикризове управління підприємствомПоказники та фактори фінансової неспроможності підприємстваМетоди діагностики банкрутстваРегулювання кризового стану підприємства Автоматизація аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси