Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Право соціального забезпечення
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Забезпечення доступу до безкоштовної освіти (загального і професійного)

В цілях модернізації національної системи ступеневої освіти на основі пріоритетів Стратегічного плану розвитку Республіки Казахстан до 2010 р. затверджена Державна програма розвитку освіти на 2005-2010 рр., основними завданнями якої визначено забезпечення доступності якісної освіти для всіх верств населення, перехід на 12-річну середню загальну освіту, підвищення якості підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних кадрів для всіх галузей економіки.

В даний час вживаються заходи по збереженню та розширенню мережі дошкільних організацій, будівництва шкіл і інших освітніх установ з залученням приватного капіталу і за підтримки держави.

З початку 2004-2005 навчальних годок розпочато експеримент з переходу на 12-річне навчання, в якому беруть участь 104 школи, з них 45 - сільських.

Також вживаються заходи по створенню необхідних умов для навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями. Всього по республіці діє 103 спеціальних корекційних організації освіти, де навчаються близько 19 тис. дітей. Держава надає соціальне забезпечення, зокрема, студентам та магістрантам сліпим або глухонімим у вищих професійних навчальних закладах, учням середніх професійних навчальних закладів стипендія збільшена на 75% від початкового розміру стипендії відповідно до постанови Уряду Республіки Казахстан від 7 лютого 2008 року № 116 "Правила виплати державних стипендій окремим категоріям громадян, які навчаються в організаціях освіти":

1) студентам у вузах - на 7031 тенге;

2) магістрантам - на 14 375 тенге;

3) студентам в коледжах - на 5625 тенге.

Цією ж постановою всім студентам і магістрантам, встигає на "добре" і "відмінно", призначена державна стипендія в розмірі:

1) студентам - 9375 тенге;

2) магістрантам - 19 166 тенге.

Соціальна допомога

Соціальна допомога призначена для надання додаткової захисту окремих категорій громадян за рахунок коштів бюджету Республіки Казахстан. Робляться в цьому напрямку заходи доповнюються соціальною послугою і соціальною підтримкою. Об'єктивна потреба такої підтримки пов'язана з існуючою в країні бідністю, яка складається з наступних груп:

1) багатодітні сім'ї;

2) сільськогосподарські робітники в окремих регіонах;

3) учнівська молодь;

4) працівники з низьким рівнем кваліфікації;

5) жителі зон екологічного лиха;

6) самотні пенсіонери;

7) працівники бюджетних організацій.

Так, у 2007 р. частка населення з доходами нижче прожиткового мінімуму все ще становила 12,7% (18,2% -у 2006 р.), а рівень бідності в селах перевищував 20%'.

Значимим проривом в соціальному забезпеченні стало прийняття Закону Республіки Казахстан від 29 грудня 2008 р. за № 114-1У "ПРО спеціальні соціальні послуги", який був введений в дію з 1 січня 2009 р. Закон регулює суспільні відносини, що виникають у сфері надання спеціальних соціальних послуг, для осіб (сімей), які перебувають у важкій життєвій ситуації. Спеціальні соціальні послуги, відповідно до ст. 1 Закону про спецсоцуслугах, визначено як комплекс послуг, що забезпечують особі (сім'ї), що знаходиться у важкій життєвій ситуації, умови для подолання виниклих соціальних проблем та спрямованих на створення їм рівних з іншими громадянами можливостей участі у життя суспільства.

Доповнює цей нормативний акт постанова Уряду Республіки Казахстан від 14 березня 2009 року № 330 "Про затвердження переліку гарантованого обсягу спеціальних соціальних послуг", відповідно до п. 1 якого гарантований обсяг спеціальних соціальних послуг надається особам зі стійкими порушеннями функцій організму, зумовленими фізичними та (або) розумовими можливостями, з числа дітей-інвалідів з психоневрологічними розладами та спільний наказ Міністерств охорони здоров'я, освіти і науки, праці та соціального захисту населення "Про затвердження Правил оцінки та визначення потреби в спеціальних соціальні послуги" щодо бенефіціарів в особі дітей з психоневрологічними розладами.

Житлове допомога призначається сім'ям, у яких частка витрат на оплату житлово-комунальних послуг (в межах нормативів) становить 30% і більше сукупного доходу сім'ї. При цьому особам, які мають пільги по оплаті житла і комунальних послуг і одночасно мають право отримувати житлові допомоги, надається можливість вибору однієї з форм допомоги. У більшості регіонів Акім надають велике значення житловим посібниками, так як завдяки розгортанню цієї програми можна надати вагому допомогу малозабезпеченим сім'ям в умовах відсутності прямих дотацій з місцевих бюджетів підприємствам-виробникам послуг житлово-комунальної сфери.

Житлова допомога надається громадянам, які постійно проживають р. в Алмати і є власниками (наймачами) житла, у відповідності з "Правилами про розмір і порядок надання житлової допомоги р. в Алмати, рішенням позачергової XXVII сесією Алматинського міського Масліхату II скликання від 16.09.2003 року".

Допомога призначається, якщо доходи на комунальні послуги та утримання житла в межах соціальної норми площі та нормативів споживання комунальних послуг перевищують 20% сукупного доходу сім'ї. Житлова допомога призначається на один рік з подальшим наданням через кожні три місяці довідок про доходи та копії оплачених квитанцій за житлово-комунальні послуги.

Для оформлення житлової допомоги потрібно надавати такі документи:

1) документ про склад сім'ї та розмір займаної площі;

2) довідка про доходи па кожного повнолітнього члена сім'ї;

3) копії оплачених квитанцій за житлово-комунальні послуги за останній місяць; також необхідні РНН і ощадкнижка.

Нормативно-правова база Казахстану передбачає соціальну допомогу громадянам, що постраждали внаслідок ядерних випробувань па Семипалатинському випробувальному ядерному полігоні, внаслідок екологічного лиха в Пріаралье, зайнятих на особливо шкідливих і особливо важких видах робіт, військовослужбовців і членів їх сімей, учасників ВВВ.

Адресна державна соціальна допомога надається громадянам у грошовій і натуральній формі, а також у вигляді надання оплачуваних громадських робіт.

У натуральній формі соціальна допомога надається тільки непрацездатним громадянам: дітям, пенсіонерам, інвалідам.

Працездатному населенню соціальна допомога надається також через фінансування громадських робіт, програм перенавчання та сприяння у працевлаштуванні. Пропонується розвивати поряд з традиційними формами інституційної допомоги, до яких відноситься, наприклад, утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, такі види адресної інституційної допомоги, як відкриття будинків для громадян без певного місця проживання, соціальних готелів, їдалень для малозабезпечених та ін.

В цілому законодавча база у сфері соціального забезпечення в Республіці Казахстан відповідає міжнародним принципам і нормам. Однак правозастосовча практика, реалізація прийнятих нормативних правових актів ще потребує подальшого реформування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Професійна освіта і професійна підготовка у виправних установах
Проблема педагогічної діяльності та професійного педагогічного освіти
Структура трудових ресурсів за рівнем освіти і професійної підготовки
Професійна підготовка працівників та конкурентоспроможність
Забезпечення грошовими виплатами осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси