Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. Інструменти і технології управління якістю

Сім інструментів управління якістю

Ефективно вирішувати завдання менеджменту якості дозволяють сім інструментів управління, які зібрані Союзом японських учених і інженерів (1979 р.) як засіб управління якістю. До них відносяться:

1) діаграма спорідненості (affinity diagram);

2) діаграма (графік) зв'язків (interrelationship diagram);

3) деревоподібна діаграма (дерево рішень) (tree diagram);

4) матрична діаграма, або таблиця якості (matrix diagram or quality table);

5) стрілкова діаграма (arrow diagram);

6) діаграма процесу здійснення програми (process decision program chart - PDPG);

7) матриця пріоритетів (аналіз матричних даних) (matrix data analysis).

1. Діаграма спорідненості дозволяє групувати споріднені з проблеми дані за напрямами різних рівнів. На рис. 8.1 представлена схема побудови діаграми спорідненості.

Схема побудови діаграми спорідненості

Рис. 8.1. Схема побудови діаграми спорідненості

2. Діаграма зв'язків спрямована на виконання логічних зв'язків між основною ідеєю, проблемою або різними даними. На рис. 8.2 наведено приклад побудови діаграми зв'язків стосовно до навчального процесу у вузі.

Схема побудови діаграми зв'язків

Рис. 8.2. Схема побудови діаграми зв'язків

3. Деревоподібна діаграма - графічний інструмент, що забезпечує систематичний шлях вирішення існуючої проблеми. На рис. 8.3 представлена схема побудови деревоподібної діаграми.

Схема побудови деревоподібної діаграми

Рис. 8.3. Схема побудови деревоподібної діаграми

4. Матрична діаграма - інструмент, який виявляє важливість різних зв'язків. Метою матричної діаграми є зображення контуру зв'язків і кореляцій між завданнями, функціями та характеристиками з виділенням їх відносної важливості. Матрична діаграма представлена на рис. 8.4.

Матрична діаграма:

Рис. 8.4. Матрична діаграма:

а,, а2, с, і />,, />." - компоненти досліджуваних об'єктів А і В, які характеризуються різною тіснотою зв'язків: Д - сильні, середні, © - слабкі.

5. Стрілкова діаграма - інструмент, що дозволяє спланувати оптимальні терміни робіт для швидкої і успішної реалізації поставленої мети. Застосування цього інструменту можливо лише після того, як виявлено проблеми, що вимагають свого вирішення, і визначені заходи, терміни та етапи їх здійснення. Широко застосовується в плануванні та проектуванні (у вигляді стрілочної діаграми Гангу або мережевого графіка). На рис. 8.5 наведено приклад побудови діаграми Гангу, на рис. 8.6 - схема побудови мережевого графіка.

Планування будівництва протягом 12 місяців за методом діаграми Гангу

Рис. 8.5. Планування будівництва протягом 12 місяців за методом діаграми Гангу

Мережевий графік виконання проекту (будівництва)

Рис. 8.6. Мережевий графік виконання проекту (будівництва)

6. Діаграма процесу здійснення програми (PDPC - Process Decision Program Chart) - інструмент для оцінки термінів і доцільності проведення робіт та виконання програм в відповідності зі стрілкової діаграмою з метою їх коригування у процесі виконання. Дає можливість:

а) при плануванні проаналізувати послідовність дій і виявити проблеми, що виникають в ході реалізації програми;

б) здійснити коригування процесу виконання програми на етапі планування.

На основі діаграма процесу здійснення програми побудована загальна схема оцінки конкурентоспроможності продукції (див. параграф 3.2).

7. Матричний аналіз даних: комплекс математичних інструментів для аналізу матриць з метою вибору оптимального рішення. Прикладом використання матричного аналізу даних є технологія розгортання функції якості.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління якістю на підприємстві (в організації)
Методи семи основних "інструментів" (seven basic tools) управління якістю
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю
Економічне управління якістю
Технологія управління на базі активізації діяльності персоналу
Управління якістю на підприємстві (в організації)
Методи семи основних "інструментів" (seven basic tools) управління якістю
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю
Економічне управління якістю
Історичні аспекти управління якістю
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси