Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Ділові комунікації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види конфліктів

Конфлікт - це відношення між людьми, яке характеризується протиборством на основі протилежно спрямованих мотивів (потреб, цінностей, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи суджень (думок, поглядів, оцінок і т. п.). Конфлікти виникають, якщо думки і судження різних людей розходяться.

Конфлікти досить різноманітні і їх можна класифікувати за різними ознаками (табл. 6.1). Розрізняють соціальні та внутрішньоособистісні конфлікти:

- внутрішньоособистісні;

- міжособистісні;

- між особистістю і групою (внутрішньогрупові);

- між двома або декількома групами людей (міжгрупові).

Таблиця 6.1. Типологія конфліктів

Типологія конфліктів

Внутрішньоособистісний конфлікт

Для побудови типології внутрішньоособистісного конфлікту необхідно основу, яка об'єднує різноманітність усіх внутрішніх конфліктів. Прийняття ціннісно-мотиваційної сфери особистості за основу для побудови єдиної типології дозволяє виділити основні структури внутрішнього світу особистості, вступає в конфлікт (за А. В. Шепилову).

Мотиви - відображають прагнення особистості різного рівня (потреби, інтереси, бажання, потягу тощо). Можуть бути виражені поняттям "хочу" (я хочу).

Цінності, як прийняті особистістю, так і нав'язані суспільством, які втілюють у собі моральні норми і виступають як еталони належного. Позначаються як "треба" (я повинен).

Самооцінка, яка визначається як самоцінність себе для себе. Оцінка особистістю своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Виражається як "можу" або "не можу" (я є).

Види внутрішньоособистісного конфлікту поділяють:

o мотиваційний конфлікт - між "хочу" і "хочу";

o моральний конфлікт - між "хочу" і "треба";

o конфлікт нереалізованого бажання - між "хочу" і "можу";

o рольовий конфлікт - між "треба" і "треба";

o адаптаційний конфлікт - між "треба" та "можу";

o конфлікт неадекватної самооцінки - між "можу" та "можу".

Внутрішньоособистісний конфлікт може виникнути, коли виробничі вимоги знаходяться в протиріччі з особистісними потребами чи цінностями. Наприклад, працівник планує провести вихідні дні вдома, з родиною, а начальник просить вийти на роботу, щоб вирішити складне питання. Внутрішньоособистісний конфлікт може бути також пов'язаний із ступенем задоволеності роботою. Згадаймо, наприклад, Сізіфа - його праця навряд чи міг принести йому відчуття задоволення від роботи.

Внутрішньоособистісний конфлікт в організації може виникнути:

o через суперечливих вимог;

o порушення принципу єдиноначальності;

o неузгодженості організаційних та особистісних потреб і цінностей;

o перевантаження або недовантаження на робочому місці;

o низького ступеня задоволеності роботою;

o невпевненості в собі;

o стресу.

Міжособистісний конфлікт

Це один з найбільш поширених видів конфлікту. Найчастіше це боротьба керівників за час використання устаткування, обмежені ресурси, гроші. Кожен керівник відстоює інтереси своєї ділянки роботи, свого відомства, свого відділу. Природно, що при цьому інтереси різних людей можуть не збігатися. Або дві людини хочуть отримати одну і ту ж посаду. Міжособистісні конфлікти спалахують також між людьми, які в принципі дратують один одного. Як правило, при цьому принципово відрізняються і їхні цілі.

Міжособистісний конфлікт в організації може виникнути:

o з-за боротьби за обмежені ресурси, капітал та робочу силу, час використання обладнання;

o схвалення проекту або способу його подачі;

o вільної вакансії;

o зіткнення особистостей (риси характеру, погляди та цінності).

Конфлікт між особистістю і групою

В кожній групі існують неформальні відносини і цінності. Щоб бути прийнятим тією чи іншою групою, людина повинна дотримуватися "правила гри". Зазвичай подібний конфлікт розгорається, якщо особистість займає позицію, яка відрізняється від позиції групи в цілому. Наприклад, дисциплінарні заходи, прийняті керівником, можуть бути непопулярні серед його підлеглих. Тоді група може завдати відповідного удару - знизити якість своєї роботи. Згадаймо, приміром, так звані "іспанські страйку": людина лише створює видимість роботи. А справа при цьому стоїть на місці. У народі ще називають імітацією бурхливої діяльності.

Конфлікт між особистістю і групою в організації може виникнути із-за:

o відмінності очікувань;

o відмінності позицій;

o неприйняття групою формального лідера. Міжгруповий конфлікт. Організації складаються не тільки з різних відділів і підрозділів, але і з безлічі неформальних груп. Часто через розходження цілей можуть конфліктувати функціональні групи всередині організації. Наприклад, співробітники магазину можуть вважати, що робітники складу погано виконують свої обов'язки. Міжгруповий конфлікт в організації:

- профспілка і адміністрація;

- лінійний і штабний персонал;

- функціональні групи або відділи.

Конфлікт як тип важких ситуацій (за А. Я. Ancupovu)

Ситуація може розглядатися як складна суб'єктивно-об'єктивна реальність, де об'єктивні складові представлені у вигляді суб'єктивного сприйняття та особистісної значущості для учасника ситуації.

Важка ситуація характеризується наявністю складної обстановки, активністю мотивів особистості, порушенням відповідності між вимогами діяльності і професійними можливостями.

Основні типи складних ситуацій.

Важкі ситуації діяльності:

- Проблемні ситуації діяльності.

- Критичні (аварійні) ситуації.

- Екстремальні ситуації. Важкі ситуації взаємодії:

- Проблемні ситуації взаємодії.

- Передконфліктні ситуації.

- Конфліктні ситуації.

Важкі внутрішньоособистісні ситуації:

- Внутрішньоособистісні труднощі.

- Внутрішньоособистісні конфлікти.

- Внутрішньоособистісні кризи. Важкі буттєві ситуації:

- Ситуації невідомості.

- Ситуації небезпеки.

- Ситуації втрати.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Виникнення і розвиток конфліктів
Типологія конфліктів
Конфлікти у діловій сфері
Внутрішньоособистісний конфлікт, його особливості
Виникнення і розвиток конфліктів
Типологія конфліктів
Підходи до аналізу міжособистісних конфліктів
Психологія міжособистісних конфліктних стосунків у колективі
Конфлікт "особистість - група"
Психологічний портрет конфліктної особистості
Типи поведінки особистості в конфлікті
Конфліктні ситуації, конфлікти, управління конфліктами
Конфлікти на підприємстві. Попередження та вирішення конфліктних ситуацій
Управління конфліктною ситуацією
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси