Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Правознавство»
Лекція I. Держава і право в житті суспільстваЛекція 1. Суспільство: поняття, ознаки, типи Суспільство як соціальна система. Типологія товариствСуспільство: поняття та ознаки Типи суспільства Додержавне суспільствоСпособи організації та регулювання спільної діяльності людей у "суспільстві без держави" Система соціального регулювання в додержавному суспільствіСоціальне регулювання: поняття та елементи Мононормы Лекція 2. Держава: походження і сутність Поняття, ознаки, функції державиЗначення терміна "держава" Два підходи до сутності держави Ознаки держави, Функції держави, Походження держави: теорія і практикаПричини виникнення держави Шляхи формування держави Теорії походження держави Лекція 3. Право: походження і сутність Права: поняття, ознаки, функціїЗначення терміна "право" Сутність права Ознаки права Функції права Співвідношення права та інших соціальних норм Походження права: теорія і практикаПричини виникнення права Шляху формування права Теорії походження права Лекція 4. Основні правові системи сучасності Правова система і правова сім'я: співвідношення понять Типологія правових систем: підстави класифікації та види Романо-германська правова сім'яІсторичні особливості формування Джерела права Структура права Англо-американська правова сім'я (сім'я загального праваАнглійське правоАмериканське право Сім'я релігійного праваМусульманське право Система джерел мусульманського права Індуське право Традиційні правові системиПраво Китаю Японське право Африканське право Лекція ІІ. Устрій державиЛекція 5. Форма держави Форма держави: поняття та елементиФорма держави Державна влада: поняття, властивості та методи здійснення Форма правлінняПоняття "форма правління Монархія Республіка - Форма державного устроюПоняття "форма державного устрою Унітарна держава, Федеративна держава, Конфедерація Форми політичного і державного режимівПоняття "державний режим" Різновиди державного режиму Політичний режим Лекція 6. Типи держав Критерії типології державПоняття "тип держави" Критерії типології держав Співвідношення держави і суспільства як критерій типології держав Типи державПоліцейська держава: поняття й ознаки Правова держава: поняття й ознаки Соціальна держава: поняття і ознаки Лекція 7. Механізм держави Механізм держави. Структура механізмуПоняття, ознаки та елементи механізму держави є Орган держави: поняття, ознаки, види Принципи організації і діяльності механізму державиБюрократія: сенс терміна і призначення Види органів державиЗаконодавчі органи влади Виконавчі органи влади Судова влада Лекція держави в системі органів державної владиЛекція 8. Російське держава Походження і сутність російської державиОсобливості виникнення держави в Росії Етапи розвитку російського держави Радянська державаПричини формування радянського тоталітаризму Радянська держава: ознаки та механізм функціонування Сучасне російське державаХарактерні риси сучасного російського державиРосійська бюрократія Лекція ІІІ. Структура права і механізм його діїЛекція 9. Джерела (форми) права Джерела (форми) права: поняття та різновидиПоняття "джерело (форма) права" Правовий звичай, Юридичний прецедент Нормативний правовий акт Правотворчість та законотворчість: поняття та соціальне призначенняПравотворчість та законотворчість: поняття і співвідношенняЗаконодавчий процес: поняття, стадії Лекція 10. Система права Система права: поняття та ознакиПоняття "система права" та її елементи Поняття "норма права" Структура норми права Галузь права: підстави класифікаціяПоняття "галузь права" Класифікація галузей права Лекція 11. Реалізація права Поняття "реалізація права"Застосування права як особлива форма його реалізації Акти застосування права. Прогалини в правіАкти застосування права Прогалини в законодавстві. Застосування права за аналогієюЛекція 12. Правові відносини Правовідносини: поняття, ознаки, структураПоняття "правовідносини" Структура правовідносин Суб'єктивні права і юридичні обов'язки Правовідносини і юридичні фактиВиди правовідносин Юридичні факти Лекція 13. Правосвідомість і правова культура Правосвідомість: поняття, ознаки, структураПоняття "Правосвідомість" Структура правосвідомості Види правосвідомості Правова культураПоняття "правова культура" Види і функції правової культури Лекція 14. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність Правомірна поведінка та правопорушення: поняття, ознаки, різновидиПоняття "правомірна поведінка" Поняття "правопорушення" Склад правопорушення. Підстава юридичної відповідальностіВиди правопорушень Юридична відповідальність: поняття, ознаки, різновидиПоняття "юридична відповідальність" Види юридичної відповідальності Лекція 15. Законність та правопорядок Законність: поняття і принципиПоняття "законність" Принципи законності - Правопорядок: поняття та принципиПоняття "правопорядок" Принципи правопорядку Лекція IV. Галузі сучасного російського праваЛекція 16. Основи конституційного права Конституційне право як галузь,Предмет, метод і завдання конституційного права Джерела конституційного права Суб'єкти і об'єкти конституційного права Конституція Російської Федерації 1993 р.Конституція Російської Федерації: особливості, властивості, функції Структура Конституції Російської Федерації 1993 р. Засади конституційного ладу україниПоняття "основи конституційного ладу" Значення інституту основ конституційного ладу, Права і свободи людини і громадянинаОснови правового статусу особистості в Російській ФедераціїКонституційні принципи правового статусу особистості Міжнародні правові акти про права людини Конституційні права, свободи і обов'язки людини та громадянина : Особисті права і свободи Політичні права і свободи Економічні, соціальні і культурні права Обов'язки людини і громадянина Російської ФедераціїГарантії прав і свобод людини і громадянина Конституційно-правові основи громадянства в Російській ФедераціїПоняття "громадянство" Інститут громадянства в Росії Принципи громадянства Російської Федерації Конституція Придбання громадянства Російської Федерації, Припинення громадянства Громадянство дітей Державний устрій Російської ФедераціїФедеративний устрій Росії: поняття, ознаки, специфікаКонституційно-правовий статус суб'єктів Російської Федерації Органи влади та управління у сучасному російському державіВиборча система в Росії Президент Російської Федерації, Федеральне Збори, Уряд Російської Федерації, Органи правосуддя , Органи прокуратури Лекція 17. Основи адміністративного права Адміністративне право як галузь,Предмет, метод і завдання адміністративного права Джерела адміністративного права Суб'єкти адміністративного права Основні інститути адміністративного праваАдміністративне правопорушення: поняття та ознаки Адміністративна відповідальність: поняття, підстави та порядок накладення Адміністративні покарання: поняття і різновиди Виробництво по справах про адміністративні правопорушенняЛекція 18. Основи цивільного права Цивільне право як галузь праваПредмет, метод і завдання цивільного права Джерела цивільного права Цивільне правовідношенняСтруктура цивільних правовідносин Класифікація цивільних правовідносин Суб'єкти цивільного правовідношенняФізичні особи Юридичні особи Різновиди юридичних осіб Основні інститути речового праваПоняття "речове право" Право власності Форми власності Право приватної власності юридичних осіб Захист права власності Основні інститути зобов'язального праваПоняття "зобов'язання" в цивільному праві Цивільно-правовий договір Основні інститути спадкового праваПоняття "спадкування" Підстави спадкування Прийняття спадщини та відмова від спадщини Лекція 19. Основи трудового права Трудове право як галузь праваПредмет, метод і завдання трудового права Джерела трудового права Трудові правовідносиниТрудове правовідношення: поняття та специфіка Основні інститути трудового праваПравове регулювання працевлаштування та забезпечення зайнятості в Російській Федерації Колективні договори і угоди Трудовий договір (контракт)Трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладенняСтроковий трудовий договір Оформлення прийому на роботу Різновиду трудового договору Підстави припинення трудового договору, Робочий час і час відпочинкуРобочий час. Час відпочинку. Дисципліна праці Охорона праці Трудові спори і порядок їх вирішення Страйк Лекція 20. Основи сімейного права Сімейне право як галузь,Предмет, метод і завдання сімейного права Джерела сімейного права ШлюбПорядок і умови укладення і розірвання шлюбу, Особисті та майнові права і обов'язки подружжя, Правовідносини батьків і дітейОсобисті і майнові права та обов'язки батьків і дітейОбов'язки батьків і дітей. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей Виховання дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення (удочеріння) Опіка і піклування Прийомна сім'я Лекція 21. Основи кримінального права Кримінальне право як галузь,Предмет, метод і завдання кримінального права Джерела кримінального права Поняття "злочин"Злочин: поняття, ознаки, категорії Поняття "склад злочину" Обставини, що виключають злочинні діяння Кримінальна відповідальністьПоняття "кримінально-правова відповідальність" Покарання: поняття, цілі та види Кримінальна відповідальність і покарання неповнолітніхЛекція 22. Основи митного права Митне право як галузь,Предмет, метод і завдання митного права Джерела митного права Суб'єкти митно-правових відносин Митна справа. Митні органи Російської ФедераціїСпіввідношення понять "митна справа" та "митне право"Митні органи Основні інститути митного праваПорядок і процедури переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон Російської ФедераціїМитні режими , Митне оформлення і контроль Митні платежі Порядок визначення та заявлення митної вартості товарівМитні правопорушення Лекція 23. Основи екологічного права Екологічне право як галузьПредмет, метод та завдання екологічного права Екологічне право в житті суспільства Еволюція екологічного права Джерела екологічного права Екологічні правовідносиниСтруктура екологічного правовідносини Екологічна відповідальність: форми, видиЮридична відповідальність за екологічні правопорушенняЛекція 24. Основи процесуального права Поняття "процесуальне право"Предмет, метод і завдання процесуального права Джерела процесуального права Юридичний процес: поняття та структура Кримінально-процесуальне правоКримінальний процес: поняття, принципи та стадії Джерела кримінально-процесуального права Учасники кримінального судочинства Цивільне процесуальне правоПоняття "цивільне процесуальне право" Стадії цивільного процесу
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси