Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система показників фінансових результатів організації

До об'єктів аналізу відносяться такі показники фінансових результатів:

o прибуток (збиток) від продажу;

o прибуток (збиток) до оподаткування;

o чистий прибуток (непокритий збиток) звітного періоду.

Фінансові результати господарської діяльності комерційної організації (крім показника валового прибутку) визначаються на рахунках бухгалтерського обліку шляхом зіставлення доходів і витрат, для чого у Плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації призначені рахунки розділу VIII "Фінансові результати":

- 90 "Продажі";

- 91 "Інші доходи та інші витрати";

- 99 "Прибули і збитки".

Особливістю цих рахунків є відсутність залишків на початок і кінець періоду. Рахунки формування фінансових результатів містять тільки обороти, які відображають ділову активність та впливають на величину показників прибутку (збитку).

Рахунок 99 "Прибули і збитки" використовується для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році. Загальний фінансовий результат (прибуток або збиток) являє собою алгебраїчну суму прибутків і збитків від звичайних видів діяльності (прибуток-збиток від продажу продукції і товарів, виконання робіт, надання послуг), а також інших доходів і витрат.

Протягом звітного року по дебету рахунки 99 "Прибули і збитки" відбиваються збитки (втрати, витрати), а по кредиту - прибутку (доходи) організації (рис. 4.5):

o прибуток або збиток від звичайних видів діяльності - в кореспонденції з рахунком 90 "Продажі";

o сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць - в кореспонденції з рахунком 91 "Інші доходи і витрати".

Зіставлення дебетового і кредитового оборотів рахунку 99 "Прибули і збитки" за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду - загальну бухгалтерську прибуток (збиток).

Формування чистого прибутку (непокритого збитку) за звітний період

Рис. 4.5. Формування чистого прибутку (непокритого збитку) за звітний період

З 2003 р. внесено зміни до порядку відображення у бухгалтерському обліку розрахунків з податку на прибуток. Відповідно до ПБО 18-02 "Облік розрахунків з податку на прибуток" елементи розрахунку поточного податку на прибуток (ТИП), що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного (податкового) періоду, включають:

o умовний витрата (дохід) з податку на прибуток (УР : Д);

o постійне податкове зобов'язання (ПНО);

o відстрочений податковий актив (ВОНА);

o відстрочене податкове зобов'язання (ВОНО).

Сума поточного податку на прибуток визначається розрахунком:

±ТНП = ±УР : Д + ПНО + Зміна ВОНА - Зміна ВОНО.

У свою чергу умовний витрата (дохід) з податку на прибуток пов'язує показник поточного податку на прибуток з бухгалтерським прибутком. Він визначається як твір бухгалтерської прибутку (БП) на ставку податку на прибуток ТУ:

де N - ставка податку на прибуток, що діє на звітну дату, частки од.

На рахунках бухгалтерського обліку величина, розрахована таким чином, показується на рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Податок на прибуток", в кореспонденції з дебетом рахунка 99

"Прибули і збитки", якщо мова йде про умовний витраті, і з кредитом рахунка 99 - при відображенні умовного доходу.

Величина постійних податкових зобов'язань залежить від величини виявлених постійних різниць (доходів і витрат, що формують бухгалтерську прибуток (збиток) звітного періоду і виключаються з розрахунку податкової бази по податку на прибуток як звітного, так і наступного періодів):

де ПР - виявлена величина постійних різниць.

На величину постійного податкового зобов'язання роблять запис:

дебет рахунки 99 "Прибули і збитки" кредит рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Податок на прибуток".

Отже, на рахунку 99 "Прибули і збитки" відбиваються два елемента формування суми поточного податку на прибуток - умовний витрата (дохід) з податку на прибуток та постійне податкове зобов'язання, що змінює порядок формування (але не величину чистого прибутку звітного періоду (див. рис. 4.5).

Величини відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань залежать від відповідних різниць:

де ВВР, НВР - відповідно віднімається і відповідно оподаткований тимчасові різниці.

Відмінність тимчасових різниць від постійних полягає в тому, що вони будуть покликані в бухгалтерському обліку тільки в наступному і (або) більш пізніх періодах.

За даними звіту про прибутки та збитки ВАТ "НЛМК" за 2009 р., зміна відкладених податкових активів одно -40 791 тис. руб. (139 200 - 179 991); зміна відкладених податкових зобов'язань - 479 049 тис. руб.(4 323 531 - 3 844 482); постійні податкові зобов'язання - 3 356 267 тис. руб. Отже, поточний податок на прибуток дорівнює:

25 802 913 - 0,2 - 3 356 267 - (-40 791) - 479 049 = = 1 284 475 тис. руб.

Прибуток (збиток) до оподаткування (рядок 140) визначається в результаті зіставлення доходів від звичайних видів діяльності та інших доходів з усіма відповідними витратами:

17 375 288 + 6 176 456 - 2 080 352 + 28 780 189 + 135 067 802 -- 159 516 470 = 25 802 913 тис. руб.

Чистий прибуток (рядок 190) як прибуток після оподаткування є кінцевим показником звіту про прибутки та збитки:

25 802 913 -40 791 -479 049 - I 284 475 - 108 = = 23 998 490 тис. руб.

Слід пам'ятати, що санкції за порушення податкового та іншого законодавства виключаються безпосередньо з чистого прибутку, для чого у звіті про прибутки та збитки вводиться самостійна рядок.

Розподіл чистого прибутку, її спрямування на збільшення капіталу відображаються на рахунках розділу VII "Капітал". Тому по закінченні звітного року при складанні річної бухгалтерської звітності рахунок 99 "Прибули і збитки" закривається. Заключною записом грудня сума чистого прибутку звітного року списується з рахунку 99 "Прибули і збитки" в кредит рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", сума чистого збитку - в дебет рахунку 84.

Таким чином, у систему показників фінансових результатів входять:

1) прибуток (збиток) від продажу - утворюється як результат покриття валовий прибутком комерційних і управлінських витрат. Це головний елемент прибутку до оподаткування, який у нормально функціонуючої організації становить основу чистого прибутку і відображає роль маркетингових та виробничих факторів у формуванні фінансових результатів. Збиток від продажів свідчить про неефективне ведення господарської діяльності, що потребує виявлення причин високих витрат, оцінки цінової політики організації;

2) прибуток (збиток) до оподаткування - характеризує величину загального економічного ефекту, отриманого від фінансово-господарської діяльності. Її формування значною мірою може визначатися фінансовими результатами за операціями, що не відносяться до звичайних видів діяльності. Не виключено, що істотна сума прибутку від продажів втрачається в результаті інших збитків, а сальдований збиток говорить про неефективність діяльності чи ділової неспроможності;

3) чистий прибуток - найважливіший показник, що узагальнює результати господарської діяльності. Аналітичне значення цього показника обумовлено різноманітними і численними факторами його формування. Оцінка ролі цих факторів дозволяє аналізувати якість прибутку, реальний приріст капіталу, прогнозувати зміну фінансових результатів, оцінювати якість управлінських рішень керівництва організації в звітному році. Роль показника чистого прибутку обумовлена також тим, що він показує можливості та межі спрямування капіталу організації на цілі розширеного відтворення і виплату доходів власникам (учасникам і засновникам організації) за результатами звітного року.

Крім того, для цілей аналізу виявляються фінансові результати за окремими іншими операціями, що не відносяться до звичайних видів діяльності (наприклад, фінансові результати від вибуття основних засобів чи іншого майна).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників його рентабельності
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Аналітичні показники грошових потоків
Показники сільськогосподарського виробництва
Облік фінансового результату діяльності організації
Надійність показників фінансової звітності
Використання фінансового аналізу в рамках збалансованої системи показників
Зведена система показників рентабельності організації
Аналіз фінансових результатів
Збалансована система показників Нортона-Каплана
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси