Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський баланс ВАТ "Побутсервіс"

Після попередньо проведеної роботи, заповнимо форму бухгалтерського балансу за тим зразком, який розробив Мінфін РФ і затвердив в додатку до наказу № 66н від 2 липня 2010 р.

Бухгалтерський баланс

Звіт про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс

Перш ніж складати Звіт про прибутки і збитки, слід підготувати допоміжний матеріал (краще у вигляді таблиць), використовуючи який можна швидко заповнити форму звітності.

Згідно з умовою ВАТ "Побутсервіс" займається декількома видами діяльності: виробництво будівельних матеріалів, ремонтні роботи, здача в прокат майна, торгівля. Якщо який-небудь з цих видів діяльності в цілому для організації суттєвий, тобто доход перевищує 5% від загального, то цей вид діяльності підлягає розшифровці у Звіті про прибутки та збитки (не тільки за отриманими доходами, але і витрат).

Дані аналітичного обліку доходів і витрат від звичайних видів діяльності за звітний рік представлено в табл. 5.4 і 5.5.

Таблиця 5.4. Аналітичний облік доходів від звичайних видів діяльності за 2012 рік

п/п

Види діяльності

Виручка від реалізації (в рублях)

В % від про-

щей виручки

Всього

В тому числі

ПДВ

Виручка без ПДВ (стор 2110)

1

Виробництво силікатної цегли

918 785

140 154

778 631

46.8

2

Ремонтні роботи

375 624

57 298

318 326

19,1

3

Прокат

186 543

28 456

158 087

9,5

4

Торгівля

482 688

73 630

409 058

24,6

РАЗОМ

1 664 102

100

Як видно з табл. 5.4 кожен з чотирьох видів діяльності перевищив рівень суттєвості, встановлений товариством у розмірі 5%, тому, заповнюючи Звіт про прибутки і збитки, рядок 2110 слід розшифрувати по рядках 2111, 2112, 2113, 2114.

Таблиця 5.5. Аналітичний облік витрат по звичайних видах діяльності за 2012 рік

№ п/п

Види діяльності

Витрати за звітний рік (в рублях)

Номер рядка Звіту про прибутки та збитки

2120

2210

2220

1

Виробництво силікатної цегли

683 626

73 301

2

Ремонтні роботи

328 870

-

29 916

3

Прокат

22 041

-

14 880

4

Торгівля

366 626

38 160

38 530

РАЗОМ

1 401 163

38 160

156 627

Для розподілу управлінських витрат за видами діяльності використана база розподілу, записана ВАТ "Побутсервіс"" в обліковій політиці. Такою базою є виручка від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг). Розрахунок у відсотковому відношенні доходів за видами наведено в табл. 5.4.

Дані аналітичного обліку інших доходів і витрат за звітний рік представлено в табл. 5.6 і 5.7.

Таблиця 5.6. Аналітичний облік інших доходів за 2012 рік

Найменування доходу

Інші доходи (за вирахуванням

ПДВ) за номерами рядків у формі Звіту про прибутки і збитки (в рублях)

2310

2320

2340

Від продажу об'єктів основних засобів

1 680 506

Від безоплатно полученною майна

56 328

Від списання частини негативної ділової репутації

12 823

Від здачі майна в оренду

30 890

В результаті анулювання резерву під зниження вартості готової продукції

28 000

Від надзвичайних ситуацій

74 359

РАЗОМ

-

-

1 882 906

Таблиця 5.7. Аналітичний облік інших витрат за 2012 рік

Види видатків

Інші витрати за номерами рядків у формі Звіту про прибутки і збитки (в рублях)

2330

2350

Залишкова вартість та інші витрати вибуваючим основних засобів

1 427 137

Амортизація і інші витрати по майну, сдаваемому в оренду

7 832

Амортизація і інші витрати по об'єктах соціально-культурних і розважальних установ

40 332

Різниця з викупу власних акцій

150

Утворення резерву по сумнівних боргах

156 248

Відсотки за користування кредитами банку

45 620

Від надзвичайних ситуацій

73 092

РАЗОМ

45 620

1 791 704

Накопичувальні записи, зроблені в табл. 5.4-5.7, можна використовувати для заповнення Звіту про прибутки і збитки, округляючи підсумкові дані до тисяч рублів.

Визначимо поточний податок на прибуток, використовуючи формулу (4.1), наведену в підрозд. 4.2.

Підставимо в цю формулу числові значення з журналу господарських операцій і отримаємо ТНП= 40 129 + (50 000 - 40 000) - (15 000 - 12 000) + 8066 = = 55 195 руб. % 55 тис. руб.

Для заповнення рядка 2900 розрахуємо базову прибуток на акцію. Розділимо базову прибуток (частина прибутку, що залишилася після сплати всіх податків і дивідендів по привілейованим акціям) звітного періоду, яка в нашому прикладі дорівнює 152 448 руб., на середньозважене кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду. Середньозважена кількість звичайних акцій визначається шляхом ділення кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу на кожне 1-е число місяця звітного періоду, на кількість місяців у звітному періоді.

У нашому прикладі на початок звітного періоду число звичайних акцій, що перебувають в обігу, становила 20 530 шт.

31 вересня ВАТ "Побутсервіс" викупило у акціонерів 160 акцій (8000 руб. (господарська операція № 78, треба розділити на 50 руб. - номінальну ціну акції)). Таким чином, середньозважена кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду склало:

(20 530 шт. х 9 міс. + 160 шт. х 3 міс.) / 12 міс. = 20 490 шт.

Звідси випливає, що базова прибуток на акцію дорівнює 7,4 руб. (152 448 руб./20 490 шт.).

Розбавлений прибуток на акцію по рядку 2910 покажемо умовно, так як про можливе зниження вартості акцій в задачі не наведено вихідних даних. Докладний розрахунок цього показника описаний в підрозд. 4.2.

Звіт про прибутки і збитки

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
Зміст бухгалтерського балансу
Загальна оцінка бухгалтерського балансу
Зміст форми № 1 "Бухгалтерський баланс"
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ
Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Звіт про прибутки і збитки
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки
Склад і зміст звіту про прибутки та збитки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси