Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники, що характеризують інвестиційну діяльність

Для управління інвестиційною діяльністю на макрорівні, регіональному та мікрорівні необхідно знати показники, що її характеризують. Всі ці показники можна об'єднати в дві групи: кількісні і якісні.

До кількісних показників на макрорівні відносяться:

1) річні сукупні обсяги валових інвестицій і темпи їх зростання, спрямовані на розвиток національної економіки, в динаміці;

2) річні обсяги капітальних вкладень і темні їх зростання, спрямовані на розвиток національної економіки в динаміці;

3) річні обсяги іноземних інвестицій і темпи їх зростання, що залучаються для розвитку національної економіки, в динаміці;

4) річні обсяги чистих інвестицій і темпи їх зростання в динаміці;

5) річні обсяги капітальних вкладень і темпи їх зростання, що спрямовуються на розвиток науки і техніки;

6) річні обсяги капітальних вкладень і темпи їх зростання, що спрямовуються на вирішення соціальних програм.

Багато з цих показників можуть бути використані для аналізу інвестиційної діяльності на регіональному, галузевому та мікрорівні.

У число якісних показників на макрорівні входять:

1) частка інвестицій у валовому внутрішньому продукті (ВВП) (або національному доході) в динаміці. Якщо ця частка прагне до оптимального рівня, то це є позитивною тенденцією. У сучасних російських умовах ця частка незначна порівняно з іншими розвиненими країнами, що є негативною стороною і не сприяє розвитку національної економіки;

2) співвідношення між річними темпами зростання інвестицій та ВВП (або національного доходу) в динаміці. Якщо темпи зростання ВВП (або національного доходу) випереджають темпи зростання інвестицій, то це свідчить про позитивний вплив інвестиційної діяльності на розвиток національної економіки і про більш ефективне використання інвестицій;

3) співвідношення між річними темпами росту капітальних вкладень у промисловість і темпами зростання промислової продукції в динаміці. Якщо темпи зростання промислової продукції випереджають темпи зростання капітальних вкладень в промисловість, то це свідчить про позитивної тенденції інвестиційної діяльності та більш ефективне використання капітальних вкладень;

4) співвідношення між річними темпами введення і вибуття основних виробничих фондів. Якщо темпи введення випереджають темпи вибуття основних виробничих фондів, то це свідчить про їх оновлення, що повинно позитивно вплинути на розвиток національної економіки;

5) співвідношення між річними темпами росту капітальних вкладень і продуктивності праці в динаміці. Якщо темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання капітальних вкладень, то це свідчить про те, що інвестиційна діяльність позитивно впливає на ефективність суспільного виробництва, в іншому випадку капітальні вкладення неефективно використовуються в економіці;

6) співвідношення між річними темпами росту капітальних вкладень, що спрямовуються на розвиток науки і техніки, і темпами зростання випуску наукоємної продукції в динаміці. Якщо темпи зростання випуску наукомісткої продукції випереджають темпи зростання капітальних вкладень, то це свідчить про позитивний вплив інвестиційної діяльності на прискорення НТП та переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку;

7) співвідношення між валовими інвестиціями (Ів) та амортизаційними відрахуваннями (А) в динаміці. Якщо Верб > А, то інвестиційна діяльність була спрямована на розвиток економіки. Якщо Ів < А, то спостерігається процес згортання виробництва, а якщо Ів = А, то спостерігався процес простого відтворення;

8) коефіцієнт відтворення основних засобів

де Іо.к - інвестиції в основний капітал; Ф - вартість основних засобів (фондів);

9) або очікувана фактична норма чистого прибутку

де Пч - річна величина чистого прибутку, отримана від валових інвестицій або інвестицій в основний капітал; Ів - річна величина валових інвестицій; К - річна величина інвестицій в основний капітал.

На регіональному, галузевому та мікрорівні можуть бути використані і інші показники, що враховують їх специфіку.

Наприклад, інвестиційну діяльність на мікрорівні характеризують:

o частка незавершеного будівництва у складі необоротних активів. Поява цього елемента в складі необоротних активів підприємства свідчить про активізації інвестиційної діяльності в організації;

o динаміка чистих інвестицій підприємства Іч = Ів - А.

Цей показник відображає характер економічного розвитку підприємства, потенціал формування і розподілу його прибутку.

Таким чином, на основі аналізу кількісних показників можна судити про розширення або звуження інвестиційної діяльності, а на основі аналізу якісних показників можна робити висновки про позитивні або негативні результати інвестиційної діяльності.

Інформація, отримана на основі аналізу показників інвестиційної діяльності, може бути об'єктивною основою для прийняття науково обґрунтованих рішень у цій сфері на різних рівнях.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інвестиційні показники
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інвестиційна діяльність страхової організації
Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Проекція ризику в інвестиційній діяльності
Суб'єкти інвестиційної діяльності
Принципи здійснення інвестиційної діяльності
Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Показники сільськогосподарського виробництва
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси