Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристика рахунків з обліку витрат на виробництво

Для обліку витрат на виробництво (робіт, послуг) призначені такі рахунки: 20 "Основне виробництво", 21 "Напівфабрикати власного виробництва", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 28 "Шлюб у виробництві", 97 "Витрати майбутніх періодів", 96 "Резерви майбутніх витрат".

Рахунки 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжні виробництва" - калькуляційні, на них обчислюється фактична собівартість продукції (робіт, послуг) основного і допоміжних виробництв. Протягом місяця по дебету цих рахунків на підставі первинних документів враховуються прямі витрати.

Прямі матеріальні витрати на виробництво продукції списуються на собівартість продукції на основі первинних документів (лімітно-забірних карт, вимог-накладних). Первинні документи за звітний період групуються за напрямом витрат сировини і матеріалів, і на їх основі складаються відомості розподілу матеріалів по кожному підрозділу організації. Відомості розподілу матеріалів в залежності від прийнятої організацією методики оцінки матеріалів можуть складатися за фактичною собівартістю (якщо облік матеріалів ведеться за фактичною собівартістю) або окремо за обліковими цінами і відхилень від облікових цін (якщо облік матеріалів ведеться за обліковими цінами).

Заробітна плата виробничих робітників включається в собівартість продукції на підставі первинних документів (табелів обліку використання робочого часу). З первинних документів, згрупованих за напрямами витрат, складаються відомості розподілу заробітної плати по кожному підрозділу.

Непрямі витрати включаються в собівартість продукції через дані рахунку в кінці місяця шляхом розподілу.

Аналітичний облік витрат на виробництво за рахунками 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжні виробництва" ведеться у відомостях (картках) по кожному замовленню, виду робіт, продукції в розрізі статей калькуляції і місць виконання робіт.

Непрямі загальновиробничі і загальногосподарські витрати організації враховуються на рахунках 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати", які є активними і збірно-розподільчих. На даних рахунках обліковуються витрати, які в момент їх нарахування не можуть бути віднесені безпосередньо на відповідні об'єкти обліку.

Браком у виробництві вважається продукція, яка не відповідає встановленим стандартам або технічним умовам і не може бути використана за своїм прямим призначенням, або вимагає додаткових витрат на усунення дефекту. Облік втрат від браку у виробництві ведеться на рахунку 28 "Шлюб у виробництві". За дебетом рахунку 28 визначають вартість шлюбу, за кредитом - суми, списані на зменшення вартості шлюбу. Різниця між дебетом і кредитом рахунку 28 "Шлюб у виробництві" показує величину втрат від браку, яка списується на собівартість того виробу, по якій було допущено брак.

Витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів, враховуються на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів".

Рахунок 97 є звітно-розподільним. Враховані на цьому рахунку надані організації послуги по рекламі, передплачений оренда, страхові поліси, платежі за ліцензійними договорами за отримане право користування нематеріальними активами (бухгалтерські програми) і т. д. щомісяця списуються за призначенням (витрати на виробництво продукції, загальновиробничі і загальногосподарські витрати) у частці, що відноситься до звітного періоду.

З метою рівномірного включення майбутніх витрат у собівартість продукції (робіт, послуг) звітного періоду організація створює резерви на майбутню оплату відпусток (включаючи платежі на соціальне страхування і забезпечення) працівникам організації, на виплату щорічного винагороди за вислугу років, на ремонт основних засобів та ін Облік створених резервів ведеться на пасивному рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат". Аналітичний облік по даному рахунку ведеться за окремим резервів.

ПРИКЛАД 16.2

Торгова організація реалізувала покупцеві готову продукцію договірної вартістю 295 000 руб. в тому числі ПДВ - 45 000 руб. Фактична собівартість реалізованої продукції становить 210 000 руб. (що відповідає сумі прямих витрат на її виготовлення). Витрати по доставці (здійснені допоміжним виробництвом організації) склали 1500 руб.

У бухгалтерському обліку організації зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка"

- 295 000 руб. - визнана виручка від реалізації продукції;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- 45 000 руб. - нарахований ПДВ з виручки від реалізації продукції;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" КРЕДИТ 43 "Готова продукція"

- 210 000 руб. - списана фактична собівартість реалізованої продукції;

ДЕБЕТ 23 "Допоміжні виробництва" КРЕДИТ 10 "Матеріали"

- 1500 руб. - відображені витрати на доставку продукції до покупця;

ДЕБЕТ 44 "Витрати на продаж" КРЕДИТ 23 "Допоміжні виробництва"

- 1500 руб. - визнані у складі витрат на продаж витрати по доставці продукції;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" КРЕДИТ 44 "Витрати на продаж"

- 1500 руб. - списані на собівартість витрати на продаж;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

- 295 000 руб. - отримана оплата за реалізовану продукцію.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
Загальна схема обліку витрат на виробництво
Облік витрат на придбання обладнання, що не потребує монтажу, інструменту та інвентарю; обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу
План рахунків бюджетного обліку. Структура номера рахунку
Облік витрат на будівельні і монтажні роботи
Особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності страхових організацій
Особливості побудови плану рахунків в умовах застосування МСФЗ
СУТНІСТЬ І ПОРЯДОК ОБЛІКУ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ
Облік витрат на придбання обладнання, зданого в монтаж
Зниження витрат на виробництво продукції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси