Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Глобалізація економічних процесів

Стратегію інноваційного прориву в сучасну епоху неможливо реалізувати, орієнтуючись на замкнуті рамках науково-технічного потенціалу однієї країни і внутрішнього ринку. Світ на зламі тисячоліть радикально змінився. Глобалізація стає стрижневою епохальної інновацією, тимчасові рамки якої охоплюють не одне десятиліття, а просторові рамки - територію всієї земної кулі з поступовим виходом в космічний простір.

Характеризуючи процеси глобалізації, зазвичай звертають увагу насамперед на процеси, що відбуваються в економіці і в інформаційній сфері.

Першоджерелом всіх перетворень в суспільстві служить людина, зміни, які відбуваються в чисельності і структурі народонаселення, у потребах, знаннях, інтересах людей.

Демографічний аспект глобалізації проглядається в кількох розрізах. Глобалізацію можна розглядати як відповідь на демографічний вибух другої половини XX ст.. коли чисельність землян за порівняно короткий історичний період зросла майже в 2,5 рази. Потреби людей неможливо задовольнити в рамках національних кордонів і ресурсів. Зростання чисельності населення та розвиток його потреб (хоча і з меншою інтенсивністю) продовжиться і в першій половині XXI ст. Дозволити це глобальне протиріччя, побудувати світ, задовольняє багаторазово збільшені потреби поколінь XXI ст., можливо лише в глобальних масштабах.

Природно-екологічний аспект став ще одним викликом людству. Запаси відомих, залучених до відтворення і забезпечення життя людей природних ресурсів обмежені і мають тенденцію до скорочення, вичерпання; їх все менше на душу населення. А масштаби викидів відходів виробництва і життєдіяльності людей ростуть з кожним роком, що надає несприятливий вплив на навколишнє середовище і загрожує екологічною катастрофою. Переламати ці згубні тенденції, запобігти экокатастрофу можна тільки на шляху до ноосфери. Однак її можливо реалізувати лише в глобальних масштабах, а не в рамках замкнутої країни або цивілізації. Отже, глобалізація диктується екологічним імперативом і створює умови для становлення ноосфери - епохальної інновації XXI ст.

Технологічний аспект глобалізації - тільки на основі хвилі базисних технологічних інновацій сформується постіндустріальний гуманістично-ноосферний спосіб виробництва, будуть створені умови для задоволення постійно зростаючих потреб зростаючого числа людей без загрози природно-екологічної катастрофи.

Економічний аспект полягає в падінні економічного потенціалу індустріальних технологій, в зростаючої прірви між багатими і бідними країнами, цивілізаціями, регіонами, верствами населення. Формування глобальної економіки покликане відповісти на цей виклик, спираючись на глобалізацію технологічної бази суспільства і багаторазове підвищення ефективності нових поколінь техніки і технологічних укладів, забезпечуючи прискорене їх поширення по країнам і цивілізацій, синергічний ефект глобалізації.

Геополітичний аспект глобалізації полягає в тому, що створення та розповсюдження нових видів зброї масового знищення роблять безглуздим використання війни як засобу розв'язання міждержавних і міжцивілізаційних протиріч, диктують необхідність об'єднання політичної волі і ресурсів держав для вирішення періодично виникаючих в геополітичному просторі протиріч і конфліктів, для боротьби з міжнародним тероризмом, для формування наддержавних правових механізмів функціонування глобального сверхобщества.

Найбільш багатий і різноманітний соціокультурний аспект глобалізації. Це насамперед велика наукова революція початку XXI ст., що висуває на чільне місце суспільно-гуманітарні науки про життя, що знаменує перехід до суспільства, заснованого на знаннях. Це чергова революція в освіті. Протягом більшої частини XX ст. ринкова вартість компаній була переважно функцією фізичних активів, що фіксуються бухгалтерської звітністю. На початку 1980-х років індекс Доу-Джонса став показувати зростаючий відрив ринкової капіталізації від вартості реальних активів (будівель, споруд, обладнання і запасів). Економісти першими звернули на це увагу, в ужиток увійшов коефіцієнт Тобіна - співвідношення ринкової ціни компанії до ціни заміщення її реальних активів. Розрив між цими показниками має різні назви: невидимі активи, інтелектуальний капітал, організаційні можливості.

Сьогодні мало хто сумнівається, що саме інтелектуальний капітал створює основну вартість для акціонерів фірми, а компетенція її менеджменту визначається якістю управління цими невидимими активами. Завдання використання знань у стратегії фірми вирішується важче, ніж управління матеріальними, фінансовими активами або трудовими ресурсами. Управління знаннями дозволяє вловлювати слабкі ринкові, технологічні та фінансові сигнали і раніше конкурентів запускати інноваційний процес, коли можливості ще високі і привабливі. Не випадково останнім часом все частіше діяльність зарубіжних підрозділів компаній націлена саме на використання глобального науково-дослідного потенціалу, включаючи залучення висококваліфікованих науково-інженерних кадрів.

Переважна нині неоліберальна модель глобалізації веде до того, що процес глобалізації інновацій розвивається однобічно, його плоди присвоюються авангардними країнами та транснаціональними корпораціями (ТНК), інтелектуальні та інноваційні ресурси висмоктуються з відстаючих країн, гальмуючи процес їх інноваційної трансформації. Глобалізація НДДКР призводить до цілого ряду інституційних проблем - від потреби в уніфікації стандартів освіти та вчених ступенів до необхідності нових підходів до міграції фахівців. Коли транснаціональна компанія відкриває лабораторію за кордоном, зазвичай вона встановлює взаємовідносини з місцевими університетами, академіями, державними лабораторіями через надання грантів, партнерство або спільні дослідження. Тривала взаємодія призводить до поступового посилення впливу ТНК на систему національних досліджень і освіти, тобто одну з засад державності. Крім того, відбувається неминуча витік інформації і фахівців.

Перехід від неоліберальної до гуманістично-ноосферної моделі глобалізації вимагає радикальних змін у глобальних інноваціях. Це може виразитися:

o у більш рівномірному розподілі наукового потенціалу, який є першоджерелом інновацій;

o у більш широкому спільному використанні технічних винаходів, інтелектуальної власності як основи інновацій, створюють конкурентоспроможну па світовому і внутрішніх ринках продукцію і технологію;

o у великомасштабних зовнішніх інноваційних інвестиціях. Глобалізація НДДКР поки фактично є "триадизацией",

так як відображає зростаюче економічне взаємодія США, Європейський союз (ЄС) і Японії. Цей висновок підтверджується даними про сучасних географічних параметрах глобальної інноваційної діяльності: НДДКР-витрати, патентування, розміщенні філій найбільших ТНК. Разом з тим важко погодитися з аргументацією авторів, які стверджують, що саме триадизацией обмежиться в перспективі процес формування глобальної інноваційної сфери і цивілізація остаточно "розколеться" на країни, що беруть участь в цьому процесі, і країни, регіони і цілі континенти, які залишаться на узбіччі прогресу.

Останні роки показали, що поширювати інноваційну діяльність за межі своїх регіонів стали компанії ряду країн Азії. Високі темпи розширення глобальної діяльності південнокорейських компаній (Samsung, LG і ін), що представляють наукомісткі галузі, показують, що немає непереборних перешкод до інноваційного розвитку в країнах, ще 30-40 років тому вважалися найбіднішими. Найновіші приклади стрімкого зростання інформаційних технологій, орієнтованих на глобальні ринки, продемонструвала Індія. Активну політику глобального розвитку цілеспрямовано веде Китай. Є ознаки переходу до моделі інноваційного зростання в латиноамериканських країнах. У поєднанні з прогресом у створенні воістину глобальної інфраструктури - транспорт, зв'язок, Інтернет - це дає підстави говорити про високу ймовірність поступового переходу від триадизации до реальної глобалізації інноваційної діяльності в близькій перспективі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Глобалізація як історичний процес
Інтернаціоналізація, інтеграція та глобалізація економічних процесів.
Зміст процесу глобалізації економіки
Суперечності процесу глобалізації економіки
Глобалізаційні процеси
Особливості сучасного етапу глобалізації
Правові проблеми глобалізації. Роль міжнародного і внутрішньодержавного права в їх вирішенні
Доля локальних і етнічних культур в епоху глобалізації. "Реактивний опір" глобалізаційних процесів
СУВЕРЕННА РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ПРОЦЕСІВ
Глобалізація і міжнародне управління людськими ресурсами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси