Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аудит бухгалтерської (фінансової) звітності

У випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, бухгалтерська звітність підлягає обов'язковому аудиту. Аудиторський висновок має додаватися до річної бухгалтерської звітності.

Федеральний закон від 30.12.2008 р. № 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність" встановив критерії для організацій, бухгалтерська звітність підлягає обов'язковій щорічній аудиторській перевірці при наявності наступних умов:

1) якщо організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства;

2) якщо цінні папери організації допущені до обігу на організованих торгах;

3) якщо організація є кредитної організацією, бюро кредитних історій, організацією, яка є професійним учасником ринку цінних паперів, страховою організацією, клірингової організацією, суспільством взаємного страхування, товарної, валютної або фондовою біржею, недержавним пенсійним або іншим фондом, акціонерним інвестиційним фондом, компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду (за винятком державних позабюджетних фондів);

4) якщо обсяг виручки від продажу продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) організації (за винятком органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ, державних і муніципальних унітарних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, союзів цих кооперативів) за попередній звітному рік перевищує 400 млн руб. або сума активів бухгалтерського балансу за станом на кінець попереднього звітного року перевищує 60 млн руб.

5) якщо організація (за винятком органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного позабюджетного фонду, а також державного та муніципального установи) представляє і (або) публікує зведену (консолідовану) бухгалтерську (фінансову) звітність;

6) в інших випадках, встановлених федеральними законами.

Якщо організація самостійно прийняла рішення проводити аудиторську перевірку, аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності, також може бути включено до складу річної бухгалтерської звітності.

Обов'язковий аудит бухгалтерської (фінансової) звітності організацій, цінні папери яких допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, інших кредитних і страхових організацій, недержавних пенсійних фондів, організацій, у статутних (складеному) капіталі яких частка державної власності становить не менше 25%, державних корпорацій, державних компаній, а також консолідованої звітності проводиться тільки аудиторськими організаціями.

Договір на проведення обов'язкового аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності організації, у статутному (складеному) капіталі якої частка державної власності становить не менше 25%, а також на проведення аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності державної корпорації, державної компанії, державного унітарного підприємства або муніципального унітарного підприємства укладається за підсумками розміщення замовлення шляхом проведення торгів у формі відкритого конкурсу в порядку, передбаченому Федеральним законом від 21 липня 2005 року № 94-ФЗ "ПРО розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Визначення бухгалтерської (фінансової) звітності
Складання бухгалтерської (фінансової) звітності
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Теоретичні аспекти бухгалтерської (фінансової) звітності
Види аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу
Аналіз фінансового стану організації за даними бухгалтерської (фінансової) звітності
Аудит і публічність консолідованої бухгалтерської звітності
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси