Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Спільна діяльність

На підставі ПБО 20/03 "Інформація про участь у спільній діяльності" дана інформація підлягає розкриттю в бухгалтерській звітності організації за наявності договорів, умовами яких встановлюється розподіл між учасниками обов'язків щодо фінансової або спільно здійснюваної діяльності з метою отримання економічних вигод або доходу.

Організацією, яка є учасником договору про спільну діяльність, у бухгалтерської звітності підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація:

- мета спільної діяльності (виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг тощо) і внесок в неї;

- спосіб вилучення економічної вигоди або доходу (спільно здійснювані операції, спільно використовувані активи, спільна діяльність);

- класифікація звітного сегмента (операційний або географічний);

- вартість активів і зобов'язань, що відносяться до діяльності;

- суми доходів, витрат, прибутку або збитку, що належать до спільної діяльності.

Розкриття інформації в бухгалтерській звітності організації про участь у спільній діяльності здійснюється у пояснювальній записці у відповідності з правилами, встановленими ПБО 12/2000 "Інформація за сегментами". Для формування достовірної інформації про участь у спільній діяльності в бухгалтерській звітності кожним учасником забезпечується достовірність іншим учасникам договору інформації про виконання договору про спільну діяльність.

Державна допомога

В даній частині пояснювальної записки відображаються дані про державну допомогу відповідно до ПБО 13/2000 "Облік державної допомоги". Державна допомога може бути надана у вигляді субвенцій, субсидій, бюджетних кредитів.

Інформація про державну допомогу в бухгалтерській звітності формується незалежно від виду наданих ресурсів та подається по кожному виду державної допомоги розгорнуто з урахуванням:

- залишку державної допомоги на початок року;

- надходження і використання коштів державної допомоги у звітному році;

- відсотків до сплати за використання коштів державно допомоги;

- залишку коштів державної допомоги на кінець звітного року.

Залишок коштів за рахунком 86 "Цільове фінансування" в частині наданих бюджетних коштів відображається в бухгалтерському балансі комерційних організацій по рядку 1530 "Доходи майбутніх періодів" розділу V "Короткострокові зобов'язання", а в бухгалтерському балансі бюджетних організацій - на додатково відкритої рядку розділу III "Капітал і резерви".

Суми бюджетних коштів, визнані в бухгалтерському обліку організації в минулі роки в якості доходів на рахунку 91 "Інші доходи і витрати", відображаються у звіті про прибутки та збитки у складі інших доходів як активи, отримані безоплатно. Суми бюджетних коштів, визнані в бухгалтерському обліку організації в минулі роки в якості доходів, але підлягають поверненню, відображаються на рахунку 91 у складі інших витрат як збитки минулих років, визнані у звітному році.

У поясненнях підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація про державної допомоги:

- характер і величина бюджетних коштів, визнаних у бухгалтерському обліку в звітному році;

- призначення і величина бюджетних кредитів,

- характер інших форм державної допомоги, від яких прямо організація отримує економічні вигоди;

- не виконані станом на звітну дату умови надання бюджетних коштів і пов'язані з ними умовні зобов'язання і умовні активи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік операцій зі спільної діяльності
Спільна підприємницька діяльність.
Способи організації та регулювання спільної діяльності людей у "суспільстві без держави"
СТАНДАРТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОБ'ЄДНАННЯМ БІЗНЕСУ І УЧАСТІ В СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Використання конджойнт-аналізу (аналізу)
Державно-суспільна парадигма соціальної допомоги
Виникнення державної (владної) соціальної допомоги
Види медичної допомоги
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси