Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВВЕДЕННЯ

Перехід Росії до ринкової економіки створив всі передумови для відродження і розвитку ринку цінних паперів поряд з приватизацією, організацією і функціонуванням бірж і біржовою торгівлею, де з'явився новий вид товару - цінних паперів. До них проявився комерційний інтерес у емітентів та інвесторів як юридичних осіб, так і держави в цілому.

Ринок цінних паперів як складова частина фінансового ринку входить в державну систему економічних відносин, структуру якого складають валютний, грошовий ринки, а також ринок капіталу. Функціонування та взаємодія цих ринків визначається російським законодавством.

Першими нормативно-правовими документами, які встановлюють порядок випуску і розміщення цінних паперів, були: постанова Ради Міністрів СРСР від 19 червня 1990 року № 590 "Про затвердження положення про акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю та положення про цінні папери", постанова Уряду РРФСР від 28 грудня 1991 року № 78 "Про затвердження положення про випуск і обіг цінних паперів і фондових біржах в РРФСР", Указ Президента РФ від 4 листопада 1994 р. № 2063 "Про заходи з державного регулювання ринку цінних паперів в Російській Федерації", потім був прийнятий Федеральний закон від 22 квітня 1996 року № 39-ФЗ "ПРО ринок цінних паперів", "Стандарти емісії цінних паперів та реєстрації проспектів цінних паперів" (наказ ФСФР від 2 червня 2009 р. № 09-1/пз-н).

Розвиток ринку цінних паперів вимагає розробки нормативної бази бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та відображення їх результатів в бухгалтерській звітності. Основним

регулюючим актом у цій сфері є Федеральний закон від 11 березня 1997 року № 48-ФЗ "ПРО перекладному і простому векселі", в основу якого покладено постанова ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 року № 104/1341. У 2002 р. було прийнято Положення з бухгалтерського обліку ПБО 19/02 "Облік фінансових вкладень", затверджене наказом Мінфіну РФ від 10 грудня 2002 р. № 12бн.

Навчальний курс "Облік цінних паперів і фінансових вкладень" є логічним продовженням процесу формування знань студентів з циклу спеціальних загальноекономічних дисциплін, таких як "Фінанси підприємств", "Гроші, кредит і банки", "Податки і оподаткування", "Ринок цінних паперів", які сприяють більш глибокому освоєнню бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами.

Вивчення дисципліни "Облік цінних паперів і фінансових вкладень" забезпечує реалізацію вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти в області бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами з таких питань, як:

o поняття ринку цінних паперів, його мета, завдання та функції, механізм розвитку, нормативно-законодавча база регулювання розвитку ринку цінних паперів;

o поняття інструментів фондового ринку; характеристика первинного та вторинного ринку цінних паперів;

o правила емісії цінних паперів, їх розміщення та обігу і їх документальне оформлення;

o поняття цінних паперів, їх види і класифікація;

o корпоративні цінні папери і їх використання в умовах ринкової економіки;

o принципи та методологія обліку цінних паперів в корпоративних організаціях;

o облік фінансових вкладень в цінні папери.

Навчальний посібник побудовано з використанням діючої

нормативно-законодавчої бази, розробленої для акціонерних товариств. Викладена методологія бухгалтерського обліку фінансових вкладень, а також акцій, облігацій, векселів та похідних цінних паперів підкріплюється малюнками, таблицями, практичними прикладами по відображенню господарських операцій з цінними паперами.

Отриманий комплекс знань про формування ринку цінних паперів, підготовка відповідної документації на право випуску і розміщення й обігу цінних паперів, організації аналітичного і синтетичного обліку цінних паперів і фінансових вкладень дозволять студентам, аспірантам, викладачам, слухачам системи підготовки та підвищення кваліфікації, фахівців бухгалтерських служб впевненіше адаптуватися в практичній діяльності організацій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси