Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналітичний і синтетичний облік розрахунків по оплаті праці

Синтетичний облік розрахунків з працівниками організації за всіма видами оплати праці, премій, посібників, пенсій працюючим пенсіонерам, по виплаті доходів та акцій та інших цінних паперів даної організації здійснюється на пасивному рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". За кредитом рахунку відображаються суми нарахувань по оплаті праці, заохочувальних, гарантійних, соціальних і компенсаційних виплат. Кредитове сальдо рахунку 70 показує заборгованість організації перед працівниками по нарахованій заробітній платі. За дебетом рахунка відображаються виплачені суми заробітної плати, а також суми нарахованих податків, платежів з виконавчим документами та інших утримань. Аналітичний облік за рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" ведеться по кожному працівнику організації.

Основні записи по нарахуваннях заробітної плати в кредит рахунку 70 ведуться на підставі розрахунково-платіжних відомостей, інших документів, що підтверджують виконання відповідних робіт і необхідність різних виплат.

По кредиту рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" відображаються нараховані суми:

- оплати праці - в кореспонденції з рахунками обліку активів, вкладень у необоротні активи, витрат на виробництво, витрат на продаж та інших джерел;

- допомог по соціальному страхуванню - в кореспонденції з рахунком 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню";

- доходів від участі в капіталі організації - в кореспонденції з рахунком 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)";

- оплати праці, нарахованої за рахунок утвореного в установленому порядку резерву на оплату відпусток працівникам і резерву винагород за вислугу років, - в кореспонденції з рахунком 96 "Резерви майбутніх витрат";

- оплати праці в рахунок витрат майбутніх періодів в кореспонденції з рахунком 97 "Витрати майбутніх періодів";

- оплати праці особам, зайнятим на ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, - в кореспонденції з рахунком 99 "Прибули і збитки"

У деяких організаціях через сезонності виробництва відпустки працівникам надають протягом року нерівномірно. Тому для більш точного визначення собівартості продукції суми, що виплачуються працівникам за відпустки, відносять на витрати виробництва протягом року рівномірними частками незалежно від того, в якому місяці ці суми будуть виплачуватися. Тим самим створюється резерв для оплати відпусток працівникам. Організація може створювати резерв на виплату винагород за вислугу років.

Збережені суми відносять в дебет тих самих рахунків виробничих витрат, на які віднесена нарахована заробітна плата працівників, і в кредит рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат".

У міру відходу робітників у відпустку фактично нараховані суми за відпускний період списують на зменшення створеного резерву. При цьому складають бухгалтерську запис по дебету рахунка 96 "Резерви майбутніх витрат" і кредиту рахунки 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

Такий же записом оформляють нарахування працівникам винагороди за вислугу ліг.

При нарахуванні сум щорічних та додаткових відпусток слід мати на увазі, що нараховані суми відпусток включаються до фонду заробітної плати праці звітного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у звітному місяці. У разі переходу частини відпустки на наступний місяць виплачена працівникам за ці дні сума відпускних відображається у звітному місяці як виданий аванс (за дебетом рахунка 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунку 50 "Каса"), У наступному місяці цю суму включають до складу фонду оплати праці і зазвичай відображають записом по нарахуванню відпускних сум (по кредиту рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і дебетом рахунків обліку виробничих затрат або рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат").

ПРИКЛАД 12.9

З 5 вересня 2011 р. працівнику надано чергову відпустку на 28 календарних днів. За період з 1 вересня 2010 р. по 31 серпня 2011 р. заробітна плата, нарахована працівнику, становила 86 000 руб.

Середньоденний заробіток становитиме 343,7 руб. (86 000 руб./ 12 міс. / 29,4).

Сума відпускних дорівнює 6823,6 руб. (243,7 руб. х 28 дн.).

Якщо відпустка надається в робочих днях, то середній денний заробіток обчислюється шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати на кількість робочих днів за календарем шестиденної робочого тижня.

ПРИКЛАД 12.10

Кількість робочих днів у році - 248, заробітна плата працівника за 12 попередніх відпустки місяців - 94 000 руб. Працівник іде у відпустку на 14 робочих днів.

Середньоденний заробіток складе 379 руб. (94 000 руб. / 248 дн.).

Сума відпускних дорівнює 5306 руб. (379 руб. х 14 дн.).

При натуральній формі оплати праці, тобто видачі працівникам як оплата праці готової продукції, товарів, складають бухгалтерські записи по дебету рахунків 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати" і кредитом рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - на суму нарахованої заробітної плати. По дебету рахунки 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунків 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати" роблять проводку на суму виданої продукції, товарів, матеріалів в натурі за цінами реалізації, включаючи ПДВ та акцизи. За дебетом рахунків 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати" і кредиту рахунків 10 "Матеріали", 41 "Товари", 43 "Готова продукція" складають запис на виробничу собівартість готової продукції, фактичну собівартість товарів і матеріалів, виданих у порядку натуральної оплати.

Видачу сум заробітної плати та допомог оформляють бухгалтерської записом по дебету рахунки 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунку 50 "Каса" або за дебетом рахунка 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунку 51 "Розрахункові рахунки" - при перерахуванні заробітної плати на рахунок працівника в банку.

Не отримана термін заробітна плата депонується. Аналітичний облік заробітної плати ведеться по кожному працівнику в реєстр невиданої заробітної плати, в спеціальній книзі невиданої заробітної плати або на депонентских картках. Нараховані, але не виплачені у встановлений термін (через неявку одержувачів) суми відображаються за дебетом рахунка 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по депонованим сумам". Депоновані суми повинні здаватися в банк на розрахунковий рахунок організації, що відображається у бухгалтерському обліку записом за дебетом рахунка 51 "Розрахункові рахунки" і кредиту рахунки 50 "Каса".

Видача депонованої заробітної плати з каси організації по картці депонента фіксується на рахунках бухгалтерського обліку проводкою по дебету рахунки 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по депонованим сумам" і кредиту рахунки 50 "Каса".

Незатребувана депонована заробітна плата по закінченні трьох років відноситься на фінансові результати діяльності організації: по дебету рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по депонованим сумам" та кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи".

ПРИКЛАД 12.11

Організація отримала в банку 200 000 крб. для виплати заробітної плати співробітникам. Один робітник не отримав заробітну плату в установлений час, та сума, що належить йому до видачі (10 000 крб.), була здана назад в банк.

Після звернення робочого в бухгалтерію йому була видана заробітна плата.

У бухгалтерському обліку організації зроблені такі поетапні запису:

ДЕБЕТ 50 "Каса" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 200 000 руб. - отримані в банку грошові кошти на видачу заробітної плати;

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" КРЕДИТ 50 "Каса"

- 190 000 руб. - видана заробітна плата працівникам;

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

- 10 000 руб. - депонирована залишилася неодержаної заробітна плата;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" КРЕДИТ "Каса"

- 10 000 руб. - здано в банк депонована заробітна плата;

ДЕБЕТ 50 "Каса" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 10 000 руб. - отримана в банку депонована сума після звернення працівника до бухгалтерії;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" КРЕДИТ 50 "Каса"

- 10 000 руб. - видана працівнику депонована заробітна плата.

Аналітичний облік заробітної плати ведеться в організаціях з використанням типових форм - особового рахунку, розрахункової відомості, платіжна відомість, розрахунково-платіжної відомості. У цих регістрах відображається вся інформація, що стосується заробітної плати: операції по нарахуванню оплати праці, утриманнях, нарахованими податками, виплат і т. д. Звід даних з цих форм має відповідати даним але синтетичному рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

Кореспонденція рахунків з обліку оплати праці наведено в табл. 12.1.

Таблиця 12.1

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

20 "Основне виробництво",

23 "Допоміжні виробництва", 44 "Витрати на продаж"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата робітникам основного і допоміжного виробництв, а також зайнятим збутом і реалізацією продукції

25 "Загальновиробничі витрати",

26 "Загальногосподарські витрати", 29 "Обслуговуючі виробництва

і господарства"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата працівникам управління загальновиробничого призначення, а також обслуговуючих виробництв і господарств

10 "Матеріали",

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей", 08 "Вкладення у необоротні активи"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим заготівлею та придбанням матеріалів, створенням вкладень у необоротні активи

91 "Інші доходи і витрати"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата за операціями вибуття основних засобів

28 "Шлюб у виробництві"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виправленням браку

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нараховані доходи (дивіденди) працівникам організації

96 "Резерви майбутніх витрат"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата за рахунок утвореного в установленому порядку резерву на оплату відпусток працівникам і резерву винагород за вислугу років

97 "Витрати майбутніх періодів"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата у рахунок витрат майбутніх періодів

99 "Прибули і збитки"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

86 "Цільове фінансування"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нараховані виплати працівникам за рахунок коштів цільового фінансування

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нараховано працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки",

52 "Валютні рахунки",

55 "Спеціальні рахунки в банках"

Видана заробітна плата працівникам, зроблено перерахування з рахунків банку

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

91 "Інші доходи і витрати", 90 "Продажі"

Видані працівникам у порядку натуральної оплати матеріали і готова продукція за цінами реалізації

91 "Інші доходи і витрати",

90 "Продажі"

10 "Матеріали", 43 "Готова продукція"

Списано собівартість матеріалів і готової продукції, виданих у порядку натуральної оплати

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 4 "Розрахунки по депонованим сумам"

Перераховано на рахунок депонентів не видана в строк заробітна плата

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 4 "Розрахунки по депонованим сумам"

50 "Каса"

Депонентська заборгованість Погашена

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки"

Погашена заборгованість по виконавчим листам

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці
Оплата і нормування праці персоналу
Облік витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери
Оплата праці адвоката
Бестарифная система оплати праці
Структура оплати праці працівників підприємства
Облік розрахунків з підзвітними особами
Синтетичний облік виробничих запасів
Облік розрахунків з дебіторами за доходами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси