Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз оборотних активів

До оборотних активів належать:

o грошові кошти у касі організації та банках;

o легкореализуемые цінні папери, не розглядаються в якості довгострокових фінансових вкладень;

o дебіторська заборгованість;

o запаси товарів, матеріалів, сировини;

o залишки незавершеного виробництва, готової продукції;

o поточна частина видатків майбутніх періодів.

Аналіз складу та структури оборотних активів

Аналіз оборотних активів поданими бухгалтерської звітності спрямований на вивчення їх складу, структури, ступеня ліквідності.

Для аналізу складу і структури оборотних активів, а також їх динаміки використаємо дані, наведені в табл. 3.2.

Результати аналізу даних табл. 3.2 показують, що найбільш значущими за розміром і питомою вагою у складі оборотних активів є статті дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів, запасів.

Таблиця 3.2. Склад оборотних активів

Склад оборотних активів

Так, частка дебіторської заборгованості у складі оборотних активів зросла з 22,72 до 24,65% при незначному скороченні її величини в абсолютному вираженні.

Значним зростанням відрізнялася стаття короткострокових фінансових вкладень, питома вага яких в загальній величині оборотних активів зріс з 12,36 до 31,09%. Це свідчить про те, що аналізована організація протягом звітного періоду мала тимчасово вільними грошовими коштами, які вона розміщувала на короткостроковій основі. Детальний аналіз складу цієї статті дозволить побачити напрямки такого інвестування коштів.

Частка грошових коштів скоротилася з 41,42% на початку року до 23,81% в його кінці, що з урахуванням зростання короткострокових фінансових вкладень не вселяє побоювань з приводу нестачі ліквідності.

Частка наступною за величиною статті "Запаси" в аналізованому періоді скоротилася з 21,92 до 18,49% від загальної величини оборотних активів. Загальна сума скорочення вартості запасів за період - 6 524 560 тис. руб.

З метою поглибленого аналізу при наявності необхідної інформації доцільно згрупувати всі оборотні активи по категоріях ризику. Наприклад, ймовірність того, що дебіторську заборгованість легше реалізувати (перетворити в грошову форму), ніж незавершене виробництво, або витрати майбутніх періодів, значно вище. При цьому слід враховувати область застосування того або іншого виду оборотних коштів. Активи, які можуть бути використані тільки з певною метою, мають більший ризик (меншу ймовірність реалізації), ніж багатоцільові. Чим більше коштів вкладено в активи, що потрапили в категорію високого ризику, тим нижче ліквідність організації.

Такий аналіз може бути проведений особою, що володіє інформацією про стан оборотних активів.

Крім того, доцільно оцінити тенденцію зміни співвідношень важко реалізованих активів і загальної величини активів, а також важко - і легко реалізованих активів. Тенденція названих співвідношень до зростання вказує на зниження ліквідності.

При проведенні такого аналізу слід пам'ятати, що підрозділ оборотних коштів на важко - і легкореализуемые не може бути постійним, він змінюється зі зміною конкретних економічних умов. Наприклад, в умовах нестабільності постачання організації зацікавлені вкладати грошові кошти у виробничі запаси та інші види товарно-матеріальних цінностей, ринкові ціни на які стабільно зростають, що дає підставу зарахувати активи зазначеної групи до легкореализуемым.

Для групування оборотних активів за категоріями ризику можна скористатися наступною табличній формою (табл. 3.3).

Таблиця 3.3. Класифікація оборотних активів за категоріями ризику

Класифікація оборотних активів за категоріями ризику

Важливо звернути увагу на те, що запропонована угруповання є приблизною. В процесі практичного використання її уточнюють з урахуванням специфіки діяльності аналізованої організації.

Для з'ясування причин змін у величині і склад оборотних активів необхідно провести детальний аналіз у розрізі їх окремих видів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Динамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємства
Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів
Оперативний аналіз обсягу і структури оборотних активів
Управління оборотними активами
Інвестиції в оборотні активи
Динамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємства
Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів
Оперативний аналіз обсягу і структури оборотних активів
Оборотні засоби та оборотні фонди: склад і структура
Управління оборотними активами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси