Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості нормування умовного палива та електроенергії

Методика нормування допоміжних матеріалів і перш за все палива та електроенергії має певну специфіку. Їх нормування здійснюється в ув'язці з оцінкою роботи енергоспоживаючого обладнання (приладами, апаратами, агрегатами, машинами, установками, що діють самостійно або спільно з іншими елементами технологічної схеми для перетворення, передачі і корисного застосування енергії у виробництві продукції, робіт або послуг).

В нормуванні розрізняють паливо-, тепло - і электроиспользующее обладнання. До топливоиспользующему обладнання відносять енергетичні та промислові котлоагрегати, теплові двигуни, промислові печі - термічні, нагрівальні та ін; до теплоиспользующему - теплообмінні установки та інше обладнання для процесів тепло - і масообміну; до электроиспользующему - електропривод машин і механізмів, електричні печі та апарати, електрозварювальне обладнання, електролізні панни, електроосвітлювальні пристрої та іншу апаратуру перетворення та застосування електроенергії.

Склад норми витрат палива та енергії - перелік статей витрат палива, теплової та електричної енергії, що враховуються в нормах на виробництво продукції (роботи). Конкретний склад встановлюється підприємством з урахуванням особливостей даного виробництва.

У загальному випадку до складу норми витрати палива й енергії входить корисна енергія (корисний витрата) і втрати.

Енергія корисна - теоретично необхідна енергія для здійснення технологічних процесів і виробництві продукції, робіт і послуг. Показник витрат корисної енергії застосовується для визначення коефіцієнта корисної дії енергоспоживаючого обладнання або коефіцієнта корисного використання певного енергоресурсу.

Кількість витрат корисної енергії визначається прямим або непрямим способом. При прямому способі розраховується, наприклад, світловий потік ламп для процесів освітлення; робота на валу двигуна для механічних процесів; кількість тепла на сушку, плавку, нагрівання і інші термічні процеси і т. д.

Втрати енергії - різниця між підведеної і корисною енергією на кожній стадії енергетичного потоку (видобування, зберігання, транспортування, переробка, перетворення енергоресурсу) або в энергоиспользующем обладнанні.

Втрати енергії поділяються на три умовні групи:

1) по можливості і доцільності усунення - на повні втрати, непереборні втрати (їх усунення технічно неможливо), переборні втрати (їх усунення технічно можливо і економічно доцільно);

2) по фізичній ознакою і характером - в топливоиспользующем обладнанні (втрати тепла з відхідними газами, від неповноти згоряння і т. д.); в теплоиспользующем обладнанні (втрати з витоками через нещільності, втрати в навколишнє середовище з поверхні обладнання, втрати при теплопередачі і т. д.); в электроиспользующем обладнанні (втрати в трансформаторах, лініях електропередач, токоприемниках тощо);

3) але причин виникнення - з-за конструкторських (проектних) недоліків, неправильних режимів експлуатації, незадовільного технічного стану обладнання.

Норми витрати палива й електроенергії розраховуються по кожному нормообразующему елементу з подальшим підсумовуванням підсумків. Розрахунок окремих нормообразующих елементів здійснюється роздільно за енергоємним і низько енергомістким операцій (процесів).

За енергоємним операціями визначення норм як корисного витрати, так і окремих видів втрат має базуватися на теоретичних розрахунків та експериментальних даних (енергетичних характеристиках або енергетичних балансах технологічного обладнання і процесів), а також на аналізі звітних статистичних даних про роботу відповідного обладнання.

Характеристика енергетична нормативна - залежність питомої витрати споживаного палива від потужності (продуктивності) енерговикористовуючого обладнання при розрахункових параметрах його роботи, що встановлюються в процесі експлуатації при нормалізованих умовах. Нормалізовані умови включають нормальну комплектацію обладнання у відповідності з проектною документацією; стан обладнання у відповідності з правилами технічної експлуатації; стандартні параметри споживаних енергоресурсів, сировини, виробленої продукції, зовнішнього середовища; розрахункові параметри у відповідності з технологічними режимними картами, теоретичні припущення, спрощення та інші особливо регулюються умови роботи устаткування. Характеристика енергетична нормативна розробляється досвідченим, розрахунково-аналітичним та звітно-статистичним методами. При відсутності можливості визначення теплотворної здатності палива зазначеними способами користуються даними сертифікатів постачальників.

За низько енергомістким основним і допоміжним технологічним операціям і підсобним процесам всі нормообразующие елементи визначаються на основі даних про потужності енергетичного обладнання, що обслуговує дану технологічну операцію, коефіцієнтів його завантаження, використання по кількості виробленої продукції (виконаної роботи) за певний період часу (годину, зміну тощо).

Енергетичний Баланс - це повне кількісне відповідність (рівність) між сумарною підведеної енергією і сумарною корисною енергією і її втратами (або система показників, що відображає повну кількісну відповідність (рівність) між приходом і витратою енергетичних ресурсів, їх розподіл між окремими споживачами, групами споживачів).

Енергетичний Баланс складається за окремими видами енергоресурсів (баланс палива, баланс електричної енергії, баланс теплової енергії) і складається з двох частин - прибуткової і витратної).

Енергетичний Баланс обладнання, що застосовується для формування норм витрат і аналізу втрат енергії, може бути представлений наступною формулою:

де 0д_п - енергія підведена; (2пол - корисна енергія; 0_ая - сумарні втрати е пер 1-й в.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Спостереження за особами, умовно-достроково звільненими від покарання
Питання умовно-дострокового звільнення від покарання в судовій практиці
Нормування виробничих запасів (матеріалів)
Випуск товарів: умови і особливості
Умовне засудження
Акустичні коливання, джерела шуму, класифікації, дія, нормування
Процесуальні аспекти умовно-дострокового звільнення
Підготовка інформації про оціночних і умовних зобов'язання (активи)
Умовно-імовірнісний аналіз як метод прогнозування банкрутства
Умовно-рефлекторне поведінка
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси