Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 1. Держава і право. Їх роль у житті суспільства

Поняття та ознаки держави

Спочатку в епоху первіснообщинного ладу ніякої держави не існувало. Існувало суспільство, тобто сукупність громадян, об'єднаних загальними інтересами і спільними зусиллями з реалізації таких інтересів, пов'язаних, головним чином, з пошуком їжі і захистом від диких звірів та іншої зовнішньої небезпеки. З розвитком засобів виробництва і появою надлишків продукції, громадські зв'язки ускладнилися, що стало основою зародження держави. З його формуванням припинилася "війна всіх проти всіх" і були встановлені нові правила життя, засновані на обмеження прав і свобод кожного окремого індивіда на користь групового інтересу, "суспільного блага".

У різні історичні епохи в різних державах існували свої погляди на причини та етапи появи держави. Якоїсь універсальної теорії, объяснявшей б причини і закономірності виникнення держави, не існує хоча б тому, що поява держави у різних народів мало свою специфіку, не підходить під універсальні стандарти. Спроби теоретиків марксизму-ленінізму звести все різноманіття причин появи держави до економіки і класової боротьби є неспроможними. Реальне життя складніше пропонувалися ними догм.

Держава це форма політичної організації суспільства, яка здійснюється на певній території щодо проживаючого на ній населення, що характеризується наявністю державного апарату, що реалізує функції управління на основі закріплених у законах норм права в цілях забезпечення приватних і публічних інтересів і наділена можливістю застосування державного примусу.

Сутність держави, тобто сукупність його основних, глибинних властивостей, можна розуміти по-різному. У марксистсько-ленінської теорії держави і права її бачили в забезпеченні панування одного класу над іншим. Якщо дивитися на державу з сучасних, не заідеологізованих наукових позицій, то його сутність полягає в забезпеченні соціального миру, пошуку компромісу між різними соціальними групами, які є структурними елементами громадянського суспільства.

Основні ознаки держави:

o територіальна організація суспільства. Цей ознака означає появу кордонів, в межах яких по відношенню до населення здійснюється політична влада;

o наявність політичної влади і її носіїв - органів публічної влади. Їх поява означає, що існує коло людей, які виконують виключно владні управлінські функції, не беручи участь у процесі матеріального виробництва. Дані особи як носії політичної влади існують не самі по собі, а включені в певну систему державних органів - державний апарат;

o наявність державного суверенітету, тобто верховенства і незалежності органів публічної влади в межах визначеної території і у зовнішніх відносинах;

o правотворча діяльність, тобто робота зі створення загальнообов'язкових норм права та їх закріплення в законах та інших нормативних актах;

o наявність системи державного примусу. У будь-якій державі існує сукупність обов'язків громадян (податки, військова служба і т. д.), виконання яких гарантується за допомогою системи державного примусу.

Додаткові ознаки держави:

o єдина транспортно-енергетична система;

o єдиний державний мова;

o єдина грошова одиниця;

o єдина державна символіка.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Держава і право в житті суспільства
Теорія держави і права про людину, соціальних явищах, інститути і процеси в додержавному суспільстві
Громадянське суспільство та соціально-правова держава
Законність і правопорядок у житті людини, держави і суспільства
Російська держава, право, суспільство
Загальні поняття про державу
Поняття, ознаки, функції держави
Поліцейська держава: поняття і ознаки
Класове і загальнолюдське в сутності держави. Поняття держави
Основні ознаки і типи держави
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси