Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Комерційне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Мотиви і функції підприємницького ризику

Ризик - це ймовірність шкоди (збитку, невдачі) внаслідок невизначеності результату.

У комерційної діяльності підприємства можуть мати місце такі ризики: підприємницький, комерційний, цінової, товарний, банківські (кредитний, валютний, процентний, ризик незбалансованої ліквідності і ризик банківських зловживань), інфляційний і ризик неплатоспроможності.

Підприємницький ризик - ризик, що виникає при будь-яких видах підприємницької діяльності, пов'язаної з виробництвом і реалізацією продукції, товарно-грошовими і фінансовими операціями. Характеризується поєднанням можливостей виникнення як небажаних, так і особливо сприятливих відхилень від запланованого результату.

Комерційної ризик - ризик втрати грошових ресурсів через несприятливе співвідношення цін покупки і цін продажу товару або в результаті безвідповідальності товаровиробника. Комерційні ризики визначаються співвідношенням попиту і пропозиції на ринку, їх динамікою, а також умовами гарантування зобов'язань сторін, обумовлених договором купівлі-продажу.

Ціновий ризик - ризик вибору належного значення ціни, з одного боку, відповідного задоволенню платоспроможного попиту, а з іншого - покриває витрати виробництва і забезпечує прибуток. Подолання цінового ризику досягається реалізацією принципу взаємовигідності нововведень (див. § 1.3).

Товарний ризик - ризик придбання товару низької якості - споживчий ризик; ризик, пов'язаний з подоланням труднощів створення і освоєння виробництва товарів належної якості, що користуються попитом і здатних перемогти у конкурентній боротьбі, - ризик виробника. Товарний ризик долається сертифікацією продукції і реалізацією принципу взаємовигідності нововведень.

Банківські ризики - небезпека втрат, що випливає із специфіки банківських операцій, що здійснюються кредитними організаціями. Розрізняють такі види банківських ризиків: кредитний, валютний, процентний, ризик незбалансованої ліквідності, ризик банківських зловживань.

Кредитний ризик - різновид банківських ризиків, пов'язаний з неповерненням або неповним поверненням кредиту. Кредитний ризик долається встановленням договором між кредитором і позичальником відповідного забезпечення виконання зобов'язань (неустойка, застава, утримання майна боржника, поручительство, банківська гарантія, завдаток та ін).

Ризик неплатоспроможності - потенційне зниження вартості активів до повного знецінення власного капіталу. Долається збалансованістю самофінансування інвестицій у виробництво та витрат виробництва: якщо інвестиції перевищують витрати, то величина дійсного капіталу зростає (оновлюються виробничі активи, а також зростає їх вартість); якщо витрати виробництва перевищують інвестиції - величина капіталу зменшується (старіють і зношуються виробничі активи і знижується їх вартість).

Валютний ризик - небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу іноземної валюти стосовно національної валюти при проведенні зовнішньоторговельних операцій, операцій на фондових і товарних біржах. Для експортерів і імпортерів валютний ризик виникає, коли валютою ціни є іноземна для них валюта. Експортер несе збитки при зниженні курсу валюти ціни відносно його національної валюти в період між укладанням контракту і здійсненням платежу по ньому. Для імпортера збитки виникають при протилежному русі курсу. В обох випадках еквіваленти в національних валютах будуть відрізнятися в невигідну бік від тих сум, на котрі експортер і імпортер розраховували в момент підписання контракту.

Інфляційний ризик - ризик втрати капіталу або грошових заощаджень в результаті прогресуючого процесу інфляції.

Для ситуації підприємницького ризику характерні:

o невизначеність господарської середовища;

o необхідність вибору рішення з низки альтернатив;

o суперечливість оцінки ризику внаслідок зіткнення об'єктивно існуючих ризикованих дій з суб'єктивною оцінкою їх наслідків;

o можливість досягнення успіху або осягнення невдачі.

Ризик є невід'ємним супутником підприємництва. Основний мотив ризику - досягнення більшого успіху, ніж той, який може бути досягнутий при відсутності ризику. Ризик вважається обґрунтованим, якщо ймовірність підвищення успіху перевищує ймовірність зниження успіху, досягнутого в умовах відсутності ризику.

Ризик у підприємництві виконує ряд соціальних функцій:

o регулятивну функцію, яка полягає в тому, що ризиковані рішення припускають активну діяльність, пошук новаторських ідей, творчий підхід;

o інноваційну функцію, оскільки ризик підприємця орієнтований на здійснення нововведень, що дозволяють долати невизначеності;

o аналітичну функцію, так як прийняття рішень у ситуації ризику супроводжується розробкою ряду альтернатив і відбором кращого варіанту, розрахованого на досягнення успіху при припустимому рівні ризику;

o захисну функцію, яка полягає в тому, що ризикова діяльність супроводжується низкою заходів, які передбачають захист суб'єкта підприємництва від руйнівних наслідків ризику у випадку невдачі (формування резервних фондів, страхування тощо).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розвиток уявлень про підприємницької функції: теорія ризику і невизначеності (Р. Кантильон, В. Тюнен) і теорія координації факторів виробництва (Ж.-Б. Сей)
Сутність і функції підприємницьких ризиків
Страхування фінансових і підприємницьких ризиків
Підприємницький ризик.
Фінансова середовище підприємництва і підприємницькі ризики
Види підприємницьких ризиків
Теорії підприємницьких ризиків
Відповідальність і підприємницький ризик
Страхування підприємницьких і фінансових ризиків
Основні правила страхування підприємницьких та фінансових ризиків
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси