Меню
Головна
 
Головна arrow Філософія arrow Історія і філософія науки
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Історія і філософія науки»
Лекція 1. Наука як спосіб пізнання світу Філософія науки, її предмет і основні проблеми Систематичність Відтворюваність Виводимість Доступність для узагальнень і передбачень Проблемність Проверяемость Критичність Орієнтація на практику Взаємозв'язок історії та філософії науки Рівні наукового пізнання Методи наукового пізнання (спостереження та експеримент) Роль приладів у сучасному науковому пізнанні Моделювання ФормалізаціяВідносність "формалізації кордонів" Проблема вимірювання Гипотетико-дедуктивна схема розвитку наукового знання Пояснення та передбачення Процедури обґрунтування теоретичних знаньЗміст процедури зіставлення теорії і досвіду Критерії вибору теоріїЛекція 2. Наука як елемент культури. Основні типи наукової раціональності Наука і духовна культура. Функції науки в житті суспільства Підстави науки. Роль філософських ідей й принципів у розвитку наукового знання Наука як тип раціональності. Історична зміна типів наукової раціональності Традиціоналістський і технократичний типи розвитку цивілізації та їх базисні цінності Генезис і становлення теоретичного знання в античній культурі Формування передумов наукового мислення в середньовічних університетах Становлення дослідної науки в культурі пізнього Середньовіччя і Відродження Наукова революція XVI-XVII століть: формування основ математичного природознавства Раціоналізм і емпіризм як основні філософсько-методологічні програми в науці Нового часу Класична наука XVIII-XIX століть Позитивістська традиція в філософії науки (класичний позитивізм і емпіріокритицизм) Проблемне поле та принципові положення логічного позитивізму і постпозитивизма Логічний позитивізм Критичний раціоналізм Карла Поппера Постпозитивізм. Наукові, методологічні та філософські витоки постпозитивизма Основні принципи і проблематика постпозитивизма Мислителі постпозитивистского напрямкиТомас Семюел КунІмре ЛакатосаДжералд ХолтонПол Фейерабенд Проблема включення нових теоретичних уявлень в культуруЛекція 3. Наука XX-XXI століть Головні характеристики сучасного етапу розвитку науки Наукові революції як "точки біфуркації" в розвитку знання Наука в контексті сучасної цивілізації. Сциентизм і антисциентизм. Наука і паранаука Комп'ютеризація науки, її проблеми і слідства Етичні проблеми сучасної науки. Криза ідеалу ціннісно-нейтрального наукового дослідження Природознавство в системі культури Еволюція наукової картини світу та її історичні форми Природознавство і математика. Онтологічні та гносеологічні підстави математизації знання Проблема походження і сутності життя в сучасній науці і філософії Діалектика соціального й біологічного в природі людини Всесвіт як "екологічна ніша" людства. Антропний принцип і ідея доцільності в космології Проблема співвідношення людини і суспільства в контексті сучасної науки Біологія і філософія Лідерство і взаємодія наукових дисциплін у природознавстві Про поняття "життя", Філософський зміст проблеми Розвиток поглядів на проблему життя Проблема "можливих світів" у сучасній науці і філософії Проблема інтеграції природничо-наукового і гуманітарного знання та соціальна синергетика і Самоорганізація як співвідношення порядку і хаосу Механізм переходу між порядком і хаосом (феноменологія самоорганізації) Сутність переходу між порядком і хаосом (эссенциология самоорганізації) Результат переходу між порядком і хаосом (есхатологія самоорганізації) Триярусна структура соціальної самоорганізації Ставлення соціальної синергетики до класичних і модерністським "філософії історії" Практичне значення соціальної синергетикиЛекція 5. Філософські проблеми соціально-гуманітарних наук Специфіка соціально-гуманітарного пізнання Проблема генезису соціально-гуманітарного знання і його дисциплінарна структура Роль філософії у формуванні і розвитку соціально-гуманітарного знання Природа цінностей та їх роль в соціально-гуманітарному пізнанні (цінність, норма, ідеал) Специфіка суб'єктно-об'єктних відносин і особливості методології соціально-гуманітарного пізнання Поняття факту в соціально-гуманітарному знанні Роль мови у розвитку соціального і гуманітарного знання Роль традицій, зразків і "забобонів" в контексті розуміння і смыслополагания Проблема об'єктивності пізнання у соціальних і гуманітарних науках Співвідношення віри і наукового знання Поняття особистості в соціальних і гуманітарних науках
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси